נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

פוליגרף במקום העבודה: קביל רק בהסכמת העובד

בדיקות פוליגרף משמשות מעסיקים רבים, בבחינת מועמדים לעבודה ובבדיקות אמינות תקופתיות. יש להקפיד על החתמת העובד על הסכמה לביצוע הבדיקה, כדי שהבדיקה תהיה קבילה במשפט אזרחי

מאת: עו"ד משה בן בסט| | 3
פוליגרף במקום העבודה: קביל רק בהסכמת העובד

מעסיקים רבים, ובהם חברות פיננסיות, חברות הייטק, חברות בתעשייה הביטחונית ועוד, מבצעים בדיקות פוליגרף לעובדים באופן תקופתי, כחלק מהעבודה השוטפת שלהם.
אם העסק או החברה שלכם מכילים מידע סודי, לגבי לקוחות (כגון: רשימת לקוחות ופרטים אישיים, חבילות ללקוחות, תמחורים שונים ועוד) - אחת הדרכים להגנת המידע הסודי היא ביצוע בדיקות פוליגרף לעובדים. באמצעות הפוליגרף, ניתן לבדוק אילו עובדים פועלים נגד האינטרסים של החברה, ומוסרים מידע סודי של החברה. כלומר, ניתן להגן באופן ממשי על אינטרסים חיוניים של החברה.
בנוסף, בדיקות פוליגרף משמשות כדי לבדוק את האמינות של מועמדים לעבודה, ולקביעת סיווג ביטחוני של מועמדים לעבודה בחברה ביטחונית.

מעסיק אינו יכול לסרב להעסיק אדם בגלל אי הסכמה לעבור בדיקת פוליגרף, אך הוא יכול לקחת את הסירוב בחשבון, במסגרת השיקולים העסקיים שלו, בפרט אם בדיקת פוליגרף חיונית לצורך בדיקת אמינות העובד

האם ניתן לערוך בדיקת פוליגרף כתנאי לקבלה לעבודה או כתנאי להישארות בעבודה?

ככלל, אין אפשרות לחייב אדם לעבור בדיקת פוליגרף. בדיקת פוליגרף חייבת להתבצע בהסכמת הנבדק ובידיעתו. עם זאת, זכותו של המעסיק לדרוש ממועמד לעבודה לעבור בדיקת פוליגרף, כאחד ממבדקי הקבלה לעבודה או במהלך העבודה השוטפת. המעסיק אמנם אינו יכול לסרב להעסיק אדם, אך ורק בעקבות אי הסכמה לעבור בדיקת פוליגרף, אך הוא כמובן יכול לקחת את הסירוב בחשבון, במסגרת השיקולים העסקיים שלו, בפרט אם בדיקת פוליגרף חיונית לצורך בדיקת אמינות העובד. אם עובד כבר מועסק, לאחר שהתקבל לעבודה, ומסרב לחתום על הסכמה לביצוע בדיקת פוליגרף, מומלץ לברר ולתעד את הסיבה לסירובו, ולהסביר לו כי עצם הימנעותו מקיום הבדיקה, ללא הסבר מוצדק, מגבירה את החשש ביחס אליו, ועלולה לגרום לשקילה מחודשת של המשך העסקתו.

מומלץ לעשות בדיקות פוליגרף באופן רוחבי, ולא באופן יחידני עבור עובד אחד, אחרת הבדיקה עלולה להתפרש כהתנכלות לעובד

אילו הליכים מומלץ למעסיקים, המעוניינים לערוך בדיקות פוליגרף לעובדים, לקיים?

למעסיקים המעוניינים לאפשר קיום בדיקות פוליגרף לעובדים, וכן לעשות שימוש בתוצאות הבדיקות, הן בהליכי שימוע וסיום העסקה, והן בהליכים משפטיים (ככל שנדרש), מומלץ לקיים את ההליכים הבאים:

הסכמי עבודה הכוללים הסכמה מפורשת לבדיקת פוליגרף: אם מעסיק נוהג לבצע או מעוניין לבצע בדיקות פוליגרף תקופתיות לעובדיו, הדרך המומלצת לקבל את הסכמת העובד לכך היא להוסיף נספח בהסכם העבודה, עליו חותם העובד, במסגרתו העובד מוסר את הסכמתו לביצוע הבדיקות. כך או כך, לפני ביצוע כל בדיקה, יש לקבל הסכמה פרטנית נוספת של העובד. מוטב שהעובד יידע מראש כי זהו נוהל שוטף במקום העבודה.

חשוב להחתים את העובד על הסכמה בכתב, מאחר שאם המעסיק רוצה לעשות לאחר מכן שימוש בפוליגרף בבית המשפט, עליו להראות כי הנבדק הסכים לבדיקה באופן מודע ומפורש. חשוב לערוך את ההסכם ואת נספח הפוליגרף באופן אחיד לכל העובדים בסקטור מסוים, ללא הפליה, בשפה שהעובד מבין. ההסכמה צריכה להיות הסכמה בלתי מסויגת מצד העובד, לקיום בדיקות פוליגרף מטעם המעסיק מפעם לפעם; ובנוסף, הסכמה ברורה כתובה נוספת, לפיה תוצאות הבדיקות יהיו קבילות לשימוש עתידי, במקרה הצורך.

בדיקת פוליגרף במכון מורשה: יש לבצע את בדיקות הפוליגרף במכון מורשה, בעל הסמכה מתאימה, שיוכל למסור סיכום של הבדיקות, הכולל את הכשרת הבדוק וניסיונו, רקע ותוצאות ברורות של הבדיקות.

שאלות ברורות ורלוונטיות: בעת עריכת בדיקות פוליגרף, יש לוודא כי נשאלות שאלות ברורות ומדויקות, שהעובד יכול להבין בקלות, שאלות שיובילו לבירור הסוגייה, לשמה נועדו הבדיקות.

עריכת בדיקות באופן רוחבי: מומלץ לעשות בדיקות פוליגרף באופן רוחבי, ולא באופן יחידני עבור עובד אחד, אחרת הבדיקה עלולה להתפרש כהתנכלות לעובד.
בנוסף, יש לשמור את חומרי הגלם והבדיקות, לשימוש עתידי במקרה הצורך, ולצורך בחינת וחיזוק הראיות, שיש להציג בהליכים שונים.

תוצאות בדיקת הפוליגרף עשויות לשמש את המעסיק בבית המשפט כראיות, במצבים כגון: סיום העסקה של העובד בגין התנהגות מזיקה לחברה, התנהגות שאינה בהתאם לתנאי העסקה ועוד

איזה שימוש יכול המעסיק לעשות בבדיקת הפוליגרף בבית משפט?

תוצאות בדיקת הפוליגרף עשויות לשמש את המעסיק בבית המשפט כראיות, במקרים ומצבים שונים, כגון: סיום העסקה של העובד, בגין התנהגות מזיקה לחברה; התנהגות שאינה בהתאם לתנאי העסקה; שלילת זכויות מסוימות מהעובד, בשל התנהגות כאמור; תביעה של העובד על מסירת מידע סודי של החברה, כולל מידע תחרותי ועוד.

כשמוגשות בדיקות פוליגרף לבתי משפט בהליכים אזרחיים, יש לבחון האם התקבלה הסכמה חד משמעית ומפורשת של הנבדק לעריכת בדיקות פוליגרף ולכך שתוצאות הבדיקות יוגשו כראיה בהליכים משפטיים

האם בדיקת הפוליגרף קבילה כראיה במשפט אזרחי?

בעניין קבילות תוצאות בדיקות פוליגרף כראיה בהליכים משפטיים, ההלכה הנהוגה קובעת כי בעוד שתוצאות פוליגרף טרם הוכחו כאמינות די הצורך, כדי לשמש כראיה במשפט פלילי, אין מניעה להתיר קבילות תוצאות בהליכים אזרחיים. זאת, בתנאי ששני הצדדים הביעו הסכמתם לעריכת הבדיקה ולהגשת תוצאותיה כראיה, ובכפוף לשיקול דעתו של בית המשפט (ע"א 61/84 יוסף ביאזי נ' אברהם לוי, פ"ד מב (1) 446 (1998).

כדי שבדיקת פוליגרף תוכר בהליך אזרחי כראיה קבילה, יש צורך להידרש לשני תנאים מצטברים (בש"א (אזורי ת"א) 2807/09 תמיר פישמן השקעות בע"מ נ' דרור קרני, תק-עב 2009(2), 257 (2009))
1. הסכמה מפורשת, חד משמעית ובלתי מסויגת של הצדדים, לעצם עריכת בדיקת הפוליגרף, ולכך שבדיקת הפוליגרף תוגש כראיה בבית משפט;
2. תוצאות בדיקת הפוליגרף עליה הוסכם חד משמעיות.

לפיכך, כשמוגשות בדיקות פוליגרף לבתי משפט בהליכים אזרחיים: ראשית, יש לבחון האם התקבלה הסכמה חד משמעית ומפורשת של הנבדק, לעריכת בדיקות פוליגרף, ולכך שתוצאות הבדיקות יוגשו כראיה בהליכים משפטיים (כאמור, יש להחתים את הנבדק מראש). שנית, יש לבדוק האם תוצאות הבדיקות חד משמעיות, והאם ניסוח השאלות מספיק מדויק, כדי שניתן יהיה לבסס עמדה כלשהי, על בסיס התשובות.
ככל שהמעסיק אינו עומד בשני התנאים האלה, העובד יכול להעלות נגדו טענת פסלות. זוהי טענה מקדמית, לפיה בדיקת הפוליגרף אינה קבילה כראיה בעניין זה.

לסיכום: בדיקת פוליגרף מהווה כלי חשוב למעסיקים רבים, לבחינת קריטריונים של מועמדים לעבודה, לבדיקת אמינות שוטפת של עובדים ועוד. ככל שעומדים בכללים ובהמלצות המפורטות לעיל, לביצוע בדיקת הפוליגרף ולקבלת הסכמת העובד לכך, ניתן לעשות שימוש בתוצאות הבדיקה במקרה הצורך, בבית המשפט. מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מקצועי בנושא, לפני עריכת הסכמי עבודה ובדיקות פוליגרף לעובדים.

* עו"ד משה בן בסט  מתמחה בדיני עבודה, בדיני פרטיות ובייצוג מעסיקים ועובדים.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הסכם עבודה בדיקת פוליגרף זכויות עובדים ותנאי העסקה

קבע פגישה עם