נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

תקדים: בית המשפט חייב בנק לפתוח חשבון לצ'יינג'

בית המשפט תיאר כיצד בנק דיסקונט עשה כל שביכולתו כדי להקשות על תושב נצרת לפתוח אצלו חשבון, וחייב אותו לפתוח עבורו חשבון ייעודי כנותן שירותים פיננסיים

מאת: עו"ד ליאב מלמד | | 4
תקדים: בית המשפט חייב בנק לפתוח חשבון לצ'יינג'

בהחלטה תקדימית חייב לאחרונה בית המשפט המחוזי בחיפה את בנק דיסקונט לפתוח חשבון ייעודי עבור אדם המספק שירותים פיננסיים, ובין היתר מפעיל צ'יינג' (מה שמכונה בשפה המשפטית נותן שירותי מטבע, נש"מ). במסגרת פסק הדין מתאר בית המשפט את הניסיונות המתמשכים של הבנק, שנמשכו שנתיים (!), לדחות את בקשת התובע לפתוח חשבון בסניף בנצרת. במסגרת זאת, ניסה הבנק לא רק למשוך זמן, אלא אף הפנה את הלקוח לסניף אחר בכרמיאל, המרוחק ממקום מגוריו.

התובע פנה פנה לסניף דיסקונט בנצרת, המתמחה במתן שירותי בנקאות עסקית, וביקש שהבנק יפתח עבורו חשבון ייעודי, אך הבנק עשה כל שביכולתו כדי להתיש את האיש ולגרום לו לוותר על פתיחת החשבון

סחבת שלא תיאמן כלפי לקוח פוטנציאלי

התובע הוא תושב נצרת הפועל, בין היתר, בתחום ניכיון השיקים, מורשה להעניק שירותים פיננסיים שונים, ומשמש גם כנותן שירותי מטבע. על פי התביעה שהגיש, באוגוסט 2017 הוא פנה לסניף דיסקונט בנצרת, המתמחה במתן שירותי בנקאות עסקית, וביקש שהבנק יפתח עבורו חשבון ייעודי לצורך פעילותו העסקית כנותן שירותי מטבע. מרגע זה ואילך, נטען בתביעה, הבנק עשה כל שביכולתו כדי להתיש את האיש ולגרום לו לוותר על פתיחת החשבון. תחילה ביקש ממנו הבנק להתייצב בסניף לפגישה עם פקיד בצירוף מסמכים שונים, אך גם לאחר הפגישה לא ניתנה לו תשובה אם בקשתו אושרה.

בעקבות זאת, פנה האיש למנהל הסניף בספטמבר 2017, והאחרון הבטיח לחזור אליו. שלושה שבועות לאחר מכן, בהיעדר תשובה, פנה האיש לבנק באמצעות עורך דין. משלא התייחס הבנק גם לבקשה זו, פנה האיש בעצמו בנובמבר 2017 לבנק פעם נוספת ונפגש עם מנהל הסניף. הסחבת נמשכה, כאשר במהלך פגישה שקיים התובע בבנק בינואר 2018 נמסר לו טופס בקשה לפתיחת חשבון, שאותו הוא התבקש למרבה ההפתעה למלא במקום. זאת, אף שהטופס כלל שאלות שחלקן התייחסו לנתונים כספיים שלא היו ברשותו.

גם לאחר שהבנק והלקוח הגיעו להסכמה שלפיה הוא ישלים את הנתונים המבוקשים על ידי הבנק, הודיע לו האחרון לפתע כי גם אם תתקבל בקשתו לפתוח חשבון, יהיה זה רק בסניף אחר המרוחק ממקום מגוריו

הבנק הסכים לפתוח חשבון - רק בעיר מרוחקת

לקראת סוף ינואר 2018 קיבל התובע מכתב דחייה רשמי מהבנק לפתיחת החשבון בטענה שלא השיב לשאלות בנוגע לספקים העיקריים שלו, לא נתן אסמכתאות לביסוס ההון העצמי שלו, ולא סיפק נתונים על המחזור הכספי ועל הוצאות העסק. האיש טען כי אין לו התנגדות להשלים את הפרטים החסרים, אך לטענתו הבנק לא נתן לו אורכה להגשתם, ולכן הוא נאלץ להגיש תביעה נגד הבנק במאי 2018.

גם לאחר שהבנק והלקוח הגיעו להסכמה שלפיה הוא ישלים את הנתונים המבוקשים על ידי הבנק, הודיע לו האחרון לפתע כי גם אם תתקבל בקשתו לפתוח חשבון, יהיה זה רק בסניף אחר המרוחק ממקום מגוריו - בעיר נהריה.

מלחמת ההתשה לא הסתיימה, כאשר באוגוסט ביקש הבנק מהאיש לשלוח לו מסמכים נוספים והבהרות אודות עסקיו. בין היתר, הבנק דרש תשובות אודות אחוז הריבית שגובה האיש, שלטענת הבנק "נמוך באופן יוצא דופן מהמקובל בענף", מה שמוליד חשש, כביכול, כי לא כל ההכנסות מהפעילות נכללות בדוחות שמפרסם האיש. עוד דרש הבנק התייחסות לטענתו כי הוא גובה צ'קים "למוטב בלבד", בעוד בשאלון שמילא ציין כי הוא ממלא את שמו כמוטב, אף שבפועל אין לו חשבון בנק והוא מנכה את הצ'קים אצל נותני שירותים אחרים. האיש נתן תשובות שלא סיפקו את הבנק, וטען כי גובה הכנסותיו והרווחיות שלו אינם מעניינו של הבנק, וכי "אחוז הריבית להלוואה שאינה לדיור שסיפק הבנק עצמו ב-2017 עמד על 0.4%".

לטענת התובע, בסירובו לפתוח לו חשבון, הבנק מפר את נהלי בנק ישראל. לדבריו, הבנק דרש ממנו מסמכים רבים שאין להם קשר לחובתו לנטר את החשבון בעניין איסור הלבנת הון

התובע: הפעילות שלי מפוקחת, מנסים להתיש אותי

בתביעה טען האיש כי פעילותו מפוקחת וכי הוא פועל תחת רגולציה מחמירה. לטענתו, בסירובו לפתוח לו חשבון הבנק מפר את נהלי בנק ישראל. לדבריו, הבנק דרש ממנו מסמכים רבים שאין להם קשר לחובתו לנטר את החשבון בעניין איסור הלבנת הון. התובע טען כי הבנק מנסה להתיש אותו לשווא, התנהלותו מתאפיינת בסחבת, ו"לא הוצגו נימוקים לסירוב פתיחת החשבון המבססים סירוב סביר".

לדברי הבנק, התובע ענה על השאלות שהוצגו לו באופן חסר, וכי חובת הבנק היתה לבדוק לפרטי פרטים את הבקשה לפתיחת חשבון ואת הנתונים שהציג התובע

הבנק: חשבון בסיכון גבוה שיש לבדוק לפרטי פרטים

הבנק דחה את טענות התובע וטען בכתב ההגנה כי החשבון שהאיש מבקש לפתוח המכונה נש"מ שונה מחשבון פרטי או חשבון עסקי. לטענת הבנק, מדובר בחשבון בסיכון גבוה, שעולה החשש כי ינוצל להלבנת הון ומימון טרור, ולכן הבנק מחויב לבדוק מי הלקוח ומה מאפיין את פעילותו. לדברי הבנק, התובע ענה על השאלות שהוצגו לו באופן חסר, וכי חובת הבנק היתה לבדוק לפרטי פרטים את הבקשה לפתיחת חשבון ואת הנתונים שהציג התובע. לטענת הבנק, מאחר שהתובע לא סיפק נתונים סבירים על פעילותו, הסירוב לפתוח לו חשבון הוא סירוב סביר על פי נהלי בנק ישראל.

בית המשפט התייחס בחומרה לניסיון הבנק לרמוז כי הריבית הנמוכה שגובה התובע עשויה להעיד על העלמת הכנסות מצדו: "מדובר בייחוס מעשה פלילי שלא ברור על יסוד איזה נתונים הוא נעשה"

בית המשפט: "אין הצדקה לסירוב לפתוח חשבון"

בפסק הדין קבע השופט מאזן דאוד כי אף שהבנק נדרש על ידי בנק ישראל לקבוע מדיניות ונהלים לפתיחה וניהול של חשבונות לגופים פיננסיים מוסדרים, הוא לא הוכיח שעשה זאת. בהיעדר מדיניות ברורה של הבנק, שעל בסיסה ניתן היה להצדיק את התנהלות הבנק, הוא לא יכול לטעון שהסירוב לפתוח חשבון היה סביר, קבע בית המשפט. זאת ועוד, הבנק לא סיפק הסברים משכנעים לסירובו לפתוח חשבון לתובע, ואף לא סיפק תימוכין להתנהלות בעייתית כלשהי מצדו.

השופט קבע כי בניגוד לטענות הבנק, התובע שיתף פעולה כמיטב יכולתו, וסיפק את המידע שהתבקש ממנו, גם כאשר נראה שאין קשר סיבתי בין השאלות שנשאל לחשש מפני איסור הלבנת הון.
הבנק לא פירט אילו תשובות שסיפק לו התובע לא היו מספקות, ו"לא פירט כיצד התשובות שניתנו מבססות חשש כבד באשר לפתיחת החשבון". על פי בית המשפט, "היה מקום שמכתב הדחייה יתייחס בצורה מפורטת לחשש ומהותו ולא להותיר אותו כחשש ערטילאי שאינו מבוסס".

בית המשפט הדגיש בהחלטתו כי סירוב הבנק לפתוח חשבון שונה ממקרה של סגירת חשבון שבמסגרתו יכול הבנק, על פי הפסיקה, להצביע על פעולות קונקרטיות שיש בהן כדי לעורר חשש ממשי להתנהלות לא תקינה. "במקרה שלנו החשבון טרם נפתח", הדגיש בית המשפט, "והבנק לא יכול להצביע על מעשים ופעולות שמהן ניתן ללמוד על התנהלות בלתי תקינה בחשבון".

בית המשפט התייחס בחומרה לניסיון הבנק לרמוז כי הריבית הנמוכה שגובה התובע עשויה להעיד על העלמת הכנסות מצדו: "מדובר בייחוס מעשה פלילי שלא ברור על יסוד איזה נתונים הוא נעשה".
"מכל האמור לעיל", קבע בית המשפט, "נובע כי הבנק לא עמד בנטל ההוכחה ביחס למתחם הסבירות המנהלי ולא הראה חשש מהותי לפעילות מנוגדת לחוק. התובע שיתף פעולה עם הבנק, ואין כל הצדקה לסירוב לפתוח עבורו חשבון".

בית המשפט הגדיל לעשות וחייב את הבנק לפתוח עבור התובע את החשבון בסניף בנצרת כפי שביקש, ולא בסניף בנהריה: "סחבת בת שנתיים בפתיחת חשבון, וכעת להוסיף לה הרחקה למרחק רב, אינה סבירה בנסיבות תיק זה", קבע בית המשפט.

השופט דאוד קיבל את התביעה והורה לבנק לפתוח לתובע חשבון נותן שירות מטבע (נש"מ) בסניף בנצרת. במקביל חויב הבנק בהוצאות התובע ובשכר טרחת עורך דינו בכ-20 אלף שקל.

* הכותב הינו עורך דין ומרצה בתחום החשבונאות, המתמחה בין היתר בהיבטי מיסוי, תאגידים, עבירות צווארון לבן ומקרקעין.
הכותב לא ייצג את הצדדים במסגרת הליך זה.

ליצירת קשר עם עו"ד ליאב מלמד
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הלבנת הון חוק הבנקאות סקירת פסקי דין תביעות בנקים
עו"ד ליאב מלמד

קבע פגישה עם
עו"ד ליאב מלמד

לעו"ד ליאב מלמד תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון במנהל עסקים ובחשבונאות – שניהם מהמרכז הבינתחומי. כחלק מעבודתו במשרד העצמאי, הוא...

לפרופיל המלא