נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חייבים כספים? ביטול הגבלת רישיון נהיגה דורש הבנה של החוק

חייבים רבים אינם מודעים לכך, אך הטלת הגבלות על חידוש רישיון הנהיגה אינה גזירה משמיים, ובנסיבות מסוימות ניתן לפעול לביטולה

מאת: עו"ד רון אביטל| | 4
חייבים כספים? ביטול הגבלת רישיון נהיגה דורש הבנה של החוק

במשך קרוב לעשור נאלץ איציק (שם בדוי), נהג במקצועו מאזור הדרום, להסתדר ללא רישיון נהיגה. לאחר שצבר חובות של עשרות אלפי שקלים, נפתחו נגדו תיקים בהוצאה לפועל, שבעקבותיהם הוטלו הגבלות על רישיון הנהיגה שלו. ללא הרישיון, ההידרדרות של איציק הייתה מהירה: מטבע הדברים, הוא לא יכול היה להמשיך בעבודתו כנהג, וכתוצאה מכך גם לא יכול היה להשיב את חובותיו, ואלה הלכו ותפחו למאות אלפי שקלים, עקב הריביות וההצמדות בהוצאה לפועל והוצאות ההליכים. למרבה הצער, לאורך כל התקופה, לא ידע איציק דבר חשוב: הטלת ההגבלות על רישיון הנהיגה שלו לא היו גזירת גורל, וניתן היה לפעול כדי לבטלן בדרכים שונות. רק לאחר שאיציק פנה למשרד הח"מ, נמצא ההליך המתאים ביותר עבורו ובוטלו ההגבלות שהוטלו על רישיון הנהיגה שלו.

על פי חוק ההוצאה לפועל, הרשם רשאי להגביל חייב להחזיק, לקבל או לחדש רישיון נהיגה בכמה מצבים, אחד מהם כאשר מדובר בחוב מזונות של החייב שלא שולם

אני חייב בהוצאה לפועל. איך ניתן להגביל את רישיון הנהיגה שלי?

על פי חוק ההוצאה לפועל, הרשם רשאי להגביל חייב להחזיק, לקבל או לחדש רישיון נהיגה באחת משלוש סיטואציות: 
הראשונה: החייב הובא לפני רשם ההוצאה לפועל, והוכח כי הוא משתמט מתשלום החוב ללא הסבר סביר, ובפרט שכלל חובותיו בהוצאה לפועל עולים על 500 שקל.
השנייה: מדובר בחוב מזונות של החייב שלא שולם.
השלישית: החייב משתמט מתשלום חובותיו, וחלפו שישה חודשים מהמועד שהומצאה לו אזהרה בעניין, ובלבד שהיקף חובותיו עולים על 2,500 שקל או שחלפה שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב, והחובות עולים על 500 שקל במצטבר.

בפועל, לא מתבצעת אכיפה לעניין החזקת הרישיון: אם לדוגמה קיים נהג שניתן לו רישיון לעשר שנים, והוטלו עליו מגבלות מלהחזיק ברישיון, סיכוי נמוך מאוד שתתבצע כלפיו אכיפה בתקופה זו

מהי המשמעות של ההגבלות האמורות?

אף שההגבלות חלות על החזקה, קבלה או חידוש של רישיון הנהיגה, בפועל ההגבלה רלוונטית לקבלה או חידוש של רישיון הנהיגה בלבד. בפועל, לא מתבצעת אכיפה לעניין החזקת הרישיון (אם לדוגמה קיים נהג שניתן לו רישיון לעשר שנים, והוטלו עליו מגבלות מלהחזיק ברישיון, סיכוי נמוך מאוד שתתבצע כלפיו אכיפה בתקופה זו). ההגבלות יורגשו רק כאשר יבקש הנהג לבצע חידוש של הרישיון.

אם בינתיים החייב פרע את חובו או אם התייצב לחקירת יכולת, שבה שכנע את הרשם כי אינו משתמט מתשלום חובותיו - ההגבלה לא תיכנס לתוקף

האם ההגבלות על הרישיון נכנסות לתוקף באופן מיידי?

לא. ההגבלות על הרישיון לא נכנסות לתוקף באופן מיידי, אלא רק לאחר שרשם ההוצאה לפועל שולח לחייב התראה וחולפים 30 ימים מיום שליחת ההתראה לחייב. סייג לכך: אם ההגבלה הוטלה בנוכחות החייב, לא תישלח אליו התראה. יצוין, כי אם בינתיים החייב פרע את חובו או אם התייצב לחקירת יכולת, שבה שכנע את הרשם כי אינו משתמט מתשלום חובותיו - ההגבלה לא תיכנס לתוקף.

רישיון הנהיגה שלי לא חודש. אילו השלכות יכולות להיות לכך?

מעבר להגבלת חופש התנועה ופגיעה בחופש העיסוק (אם אתם תלויים ברישיון לפרנסתכם), אי חידוש רישיון עלול לחייב את הנהג בנסיבות מסוימות ולאחר פרק זמן ממושך לעבור פעם נוספת מבחן תיאוריה וטסט. נהיגה ללא רישיון נהיגה הינה עבירה חמורה מאוד בחוקי התעבורה ויכולה להסתיים אף במאסר בפועל.

הרשם יכול להטיל את ההגבלות על רישיון הנהיגה של החייב מחדש, אם השתכנע שהחייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם שלהן התחייב

על רישיון הנהיגה שלי הוטלו הגבלות. איך ניתן לבטלן?

כדי לבטל את ההגבלות על רישיון הנהיגה, על החייב להגיש בקשה ספציפית לביטול ההגבלה לרשם ההוצאה לפועל. עם זאת, חשוב להדגיש שכדי שרשם ההוצאה לפועל יקבל את הבקשה, על החייב להימצא בהליך כלשהו של הסדרת חובותיו, בין אם באיחוד תיקים, צו תשלומים, פשיטת רגל, הליכי חדלות פירעון או הסדר נושים.

אם בוטלה ההגבלה, לשכת ההוצאה לפועל חייבת להודיע על כך, תוך 24 שעות, לכל הגורמים הרלוונטיים. הרשם יכול להטיל את ההגבלות על רישיון הנהיגה של החייב מחדש, אם השתכנע שהחייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם שלהן התחייב.

היעדר תחבורה ציבורית הולמת באזור מגוריו של החייב עשוי להיות שיקול לביטול ההגבלות על רישיון הנהיגה של החייב

באילו נסיבות הרשם לא יגביל את רישיון הנהיגה של החייב?

על פי החוק, רשם ההוצאה לפועל לא יגביל את רישיון הנהיגה של החייב אם שוכנע כי הטלת ההגבלה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעבודתו וביכולתו לשלם את החוב או אם הרישיון חיוני לחייב עקב נכותו או עקב נכות בן משפחתו התלוי בכך. גם היעדר תחבורה ציבורית הולמת באזור מגוריו של החייב עשוי להיות שיקול לביטול ההגבלות על רישיון הנהיגה של החייב.

חשוב להתייעץ כבר בתחילת הדרך עם עורך דין בעל ניסיון הבקיא בתחום. חייבים רבים מנסים לבטל את ההגבלות על רישיון הנהיגה שלהם לבדם, וכתוצאה מכך עושים טעויות, שקשה אחר כך לתקן

אילו טיפים ניתן לתת לחייבים המבקשים לקבל את רישיונם בחזרה?

ראשית, חשוב להתייעץ כבר בתחילת הדרך עם עורך דין בעל ניסיון הבקיא בתחום. חייבים רבים מנסים לבטל את ההגבלות על רישיון הנהיגה שלהם לבדם, וכתוצאה מכך עושים טעויות, שקשה אחר כך לתקן.
שנית, לא לנסות "לתחמן" את המערכת, אלא להתנהל ביושר. כך לדוגמה, אם תטענו תחילה שאין לכם רכב ומאוחר יותר תבקשו לבטל את ההגבלות על רישיון הנהיגה שלכם, הדבר יעלה סימני שאלה באשר למהימנותכם.

לסיכום, הגבלות המוטלות על רישיון נהיגה אינן גזירת גורל, ובנסיבות מסוימות כאשר הרישיון חיוני לעבודתו של החייב או לצרכים רפואיים או כאשר החייב משלם את חובו באמצעות הליך משפטי או הסדר, עשוי רשם ההוצאה לפועל לבטלן.

אם ברצונכם להגיש בקשה לביטול ההגבלות האמורות, הקפידו להתייעץ תחילה עם עורך דין בעל ניסיון בתחום כדי לא לעשות טעויות שעלולות לעלות לכם ביוקר בהמשך. התנהלו בתום-לב לאורך ההליך, ואל תנסו "לתחמן" את המערכת.

* הכותב מתמחה בליווי חייבים בהליכי הוצאה לפועל וחדלות פירעון 

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חובות הוצאה לפועל רישיון נהיגה

קבע פגישה עם