נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

צוואה: הדרך היחידה להבטיח מימוש רצון המוריש

עריכת צוואה מומלצת בכל מצב: גם למוריש המעוניין בחלוקת עיזבון ליורשים הטבעיים לפי חוק הירושה. כך, יסוכלו טענות על הבטחה סותרת שניתנה בעל פה

מאת: עו"ד בן ציון ענקי | | 3
צוואה: הדרך היחידה להבטיח מימוש רצון המוריש

עריכת צוואה מאפשרת לאדם לשלוט בנכסיו השונים (העיזבון שלו) לאחר מותו, ולהחליט בעצמו למי להוריש את הנכסים: איזה חלק מהירושה יקבל כל אחד מהיורשים; ובאיזה אופן תועבר הירושה לכל אחד מהיורשים (למשל: קרן נאמנות, מנהל עיזבון וכו'). בהיעדר צוואה, חלוקת העיזבון נקבעת על ידי חוק הירושה, הקובע מיהם היורשים הטבעיים ומה תהיה חלוקת הרכוש ביניהם. זאת, ללא קשר לרצונו של המוריש, גם אם רצונו הובע בעודו בחיים, אך לא נחתם בצוואה (למעט צוואת שכיב מרע, שיכולה להינתן בעל פה).

סכסוכי ירושה המגיעים לבית המשפט הם הליכים ארוכים ויקרים, שבהם הקרעים בין בני המשפחה הולכים ומחריפים, ומעבר לכך, זכויות הירושה של היורשים נפגעות. צוואה יכולה למנוע זאת

כיצד צוואה עשויה למנוע סכסוכי יורשים?

קיימים הרבה גורמים וסיבות לסכסוכי יורשים, במקרים שבהם המנוח לא השאיר אחריו צוואה. כך, למשל: בן משפחה הטוען שאביו התכוון להוריש לו יותר מאשר חלקו בחוק; או בן משפחה הטוען שהובטחה לו ירושה מסוימת (עסק מסוים, נכס מסוים, תכשיט, יצירת אמנות וכו'). מצבים מסוג זה עלולים לגרור את כל המשפחה לבית המשפט.

סכסוכי ירושה המגיעים לבית המשפט הם הליכים ארוכים ויקרים, שבהם הקרעים בין בני המשפחה הולכים ומחריפים, ומעבר לכך, זכויות הירושה של היורשים נפגעות. זאת, נוכח הצורך להוציא חלק לא מבוטל מכספי הירושה על ההליכים המשפטיים. צוואה יכולה למנוע את המצב המצער המתואר לעיל. צוואה קובעת באופן ברור את רצונות המוריש. לא ניתן לערער על כך בבית המשפט. הדברים אמורים במיוחד במקרים שבהם מדובר בעיזבון המורכב מנכסים רבים ושונים, פרטיים ועסקיים.

יודגש כי ניתן ומומלץ גם לערוך צוואה המחזקת ומאשרת את החלוקה הקבועה בחוק הירושה בין יורשים טבעיים. מדוע יש בכך צורך? כך, מבטיח המוריש שיורשים פוטנציאליים העשויים לערער על החלוקה הקבועה בחוק לא יוכלו לגרור את המשפחה כולה לסכסוכים משפטיים לאחר מותו.

במטרה למנוע פרשנויות "יצירתיות" לצוואה, יש לפרט מי יהיו היורשים של כל חלק בעיזבון, מה יהיה גובה הירושה שלהם וכיצד יקבלו אותה 

מדוע כה חשוב לרדת לפרטים ספציפיים בצוואה, ללא מתן אפשרות לפרשנויות?

עקרונית, לא מומלץ לערוך צוואה כללית, אפילו אם כל מטרת הצוואה היא לחזק את הקבוע בחוק. להיפך: חשוב לוודא שהצוואה כוללת פירוט מדויק של הנכסים הכלולים בעיזבון, המיקום של הנכסים, פירוט של כל חשבונות הבנק שמותיר אחריו המוריש, קרנות וחסכונות שונים, ופירוט הסכום שנמצא בכל אחד מהם. בנוסף, יש לפרט מי יהיו היורשים של כל חלק בעיזבון, מה יהיה גובה הירושה שלהם וכיצד יקבלו אותה.
המטרה היא למנוע פרשנויות "יצירתיות" לצוואה, העלולות להוביל יורשים שונים להתנגד לצוואה עצמה בבית המשפט. צוואה הכתובה באופן מדויק תמנע את האפשרות לפרשנויות אלה. אם יצוצו פרשנויות שונות, צוואה ברורה תקל על ההכרעה ביניהן, בצורה ברורה ומראש.

כאשר צוואה מנוסחות בצורה המאפשרת פרשנויות שונות, היורשים יכולים להגיש התנגדות לביצוען. ההמלצה הגורפת במקרים אלה היא להגיע להסכמה על חלוקת הירושה בהידברות מחוץ לכותלי בתי המשפט

מה ניתן לעשות אם בכל זאת עלו התנגדויות לצוואה?

כאמור, לעתים צוואות מנוסחות בצורה המעוררת אפשרות לפרשנויות שונות, הגורמות ליורשים שונים להגיש התנגדות לביצוען. ההמלצה הגורפת במקרים אלה היא להגיע להסכמה על חלוקת הירושה בהידברות מחוץ לכותלי בתי המשפט. הידברות, בסיוע עורך דין המתמחה בגישור ובדיני ירושה, תביא את היורשים המצויים במחלוקת לפשרה. אמנם ייתכן שרצונו של מי שהתנגד לצוואה לא ימומש במלואו, או שמי מהיורשים יראה עצמו נפגע מכך. עם זאת, הידברות תחסוך את המשאבים העצומים הכרוכים בהליך משפטי. הידברות עשויה בהחלט להיות מועילה יותר, במונחי עלות - תועלת.

מומלץ לערוך צוואה גם במקרה שהמוריש מעוניין לחזק ולאשר את החלוקה הקבועה בחוק הירושה, וחובה לערוך צוואה במקרה שהמוריש מעוניין לקבוע חלוקה שונה מהחלוקה הקבועה בחוק הירושה

אילו שיקולים כדאי לקחת בחשבון בעת עריכת צוואה?

השיקולים בעריכת צוואה רבים ומגוונים. יש להתאים אותם לכל מקרה לגופו. בראש ובראשונה, כמובן, יש להתאים את הדברים לרצונותיו של המוריש. כך, למשל: יש אנשים שרצונם לדאוג יותר לאחד מבני המשפחה. לכן, הם יבקשו להעניק לו יותר מאשר לאחרים (למשל: מאחר שהוא צעיר יותר, בעל צרכים מיוחדים או חווה תקופה כלכלית יותר קשה).
יש מי שבוחרים להוריש חלק מעיזבונם לגורמים שאינם יורשים טבעיים. כך, למשל: חבר שסעד אותם בערוב ימיהם, קרן נדבנות (פילנתרופיה) כלשהי וכו'. קיימים גם מקרים אקסצנטריים, שבהם אדם בחר להוריש את עזבונו לכלב שלו או לחתול, מסיבותיו השמורות עימו. אם כך, כיצד מומלץ להכריע על חלוקת העיזבון בעת עריכת הצוואה?

מומלץ לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין המצוי בתחום. עורך הדין יעשה בדיקה כפולה:

1. מה כולל העיזבון;
2. מהם הרצונות של המוריש (כיצד המוריש רוצה לדאוג לבני המשפחה או לגורמים אחרים לאחר מותו).

כך, למשל: ייתכן שהמוריש ירצה, מצד אחד, כי רכושו יחולק שווה בשווה בין יורשיו. ומצד שני, ייתכן שירצה שאחד מילדיו, או בן הזוג או בת הזוג שלו, יקבלו את הזכות על דירת המגורים, גם אם הערך של הדירה גבוה יותר מחלקו של יורש הדירה בעיזבון כולו. במקרים אחרים, המוריש עשוי לבקש להוריש את העסק שלו לאחד היורשים. זאת, משום שהוא סומך על כישוריו בניהול העסק. ניתן למצוא למקרים אלה פתרונות רבים ויצירתיים. לעתים אף ניתן להגיע להסדרת העניין בעוד המוריש בחיים. מומלץ לעשות זאת עם ליווי משפטי צמוד.

לסיכום: יש יתרונות רבים לעריכת צוואה, המאפשרת למוריש להחליט כיצד יחולק רכושו לאחר מותו (מי ייקח חלק בירושה ומה חלקו של כל יורש). צוואה מאפשרת למנוע סכסוכים משפטיים ארוכים יקרים מאוד, הגורמים לקרעים עמוקים בין בני המשפחה השונים. לכן, מומלץ לערוך צוואה גם במקרה שהמוריש מעוניין לחזק ולאשר את החלוקה הקבועה בחוק הירושה. כמובן, חובה לערוך צוואה במקרה שהמוריש מעוניין לקבוע חלוקה שונה מהחלוקה הקבועה בחוק הירושה.

* המאמר אינו מחליף ייעוץ משפטי ספציפי, בבחינת כל מקרה לגופו
** משרד עורכי דין בן ציון ענקי מתמחה בירושות, בצוואות, בגישור ירושה ובפירוק שיתוף
*** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי

ליצירת קשר עם עו"ד ענקי בן ציון
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק הירושה עריכת צוואה סכסוך ירושה
עו"ד בן ציון ענקי

קבע פגישה עם
עו"ד בן ציון ענקי

עו"ד ענקי בן ציון הקים את משרדו הפרטי בגדרה לפני כעשור. לאורך השנים ליווה אין-ספור לקוחות, שהיו זקוקים לייעוץ משפטי...

לפרופיל המלא