נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

זכויות העובד בזמן השימוע

מה צריך להופיע בזימון לשימוע, מהם כללי השימוע, מה המשמעות של אי עריכת שימוע, ואיזה פיצוי פוסקים בתי הדין לעבודה על פיטורים שלא כדין

מאת: עו"ד רלי ארביב | | 4
זכויות העובד בזמן השימוע

שימוע לפני פיטורים הוא סיטואציה קשה לעובד, שלעיתים נוחתת עליו כרעם ביום בהיר. המעסיק מודיע לו כי בכוונתו לשקול את סיום העסקתו, ולעובד ניתנת הזדמנות להשמיע את עצמו טרם קבלת ההחלטה הסופית בעניינו. לעיתים נהוג להתייחס לשימוע בביטול כאל הליך פורמלי בלבד. למרות זאת, בתי המשפט חוזרים ומדגישים כי מדובר בהליך מהותי שבמסגרתו צריך המעסיק לשמוע את העובד בלב פתוח ובנפש חפצה ולהעניק לו הזדמנות נוספת.

בשורות הקרובות נבקש להציג מדריך לעובד העומד בפני שימוע. איך צריך להיראות זימון לשימוע, מהם כללי השימוע, מה קורה לעובד שלא נערך בעניינו שימוע, ומה הפיצוי שבתי הדין עשויים לפסוק בגין פיטורים שלא כדין.

לעובד מגיע לדעת מה הטענות העומדות נגדו, ולכן הזימון לשימוע צריך להיות, מצד אחד, ברור ומפורט, ומצד שני הטענות המועלות בו חייבות להיות קונקרטיות ואינן יכולות להיות כלליות

הזימון לשימוע

עובד שעומד בפני שימוע צריך לקבל מהמעסיק שלו זימון בכתב. במסגרת הזימון, צריך המעסיק לציין באופן ברור את הטענות שיש לו כלפי העובד. זאת, כדי לאפשר לעובד אפשרות ממשית להתכונן לקראת הליך השימוע. לעובד מגיע לדעת מה הטענות העומדות נגדו, ולכן הזימון לשימוע צריך להיות, מצד אחד, ברור ומפורט, ומצד שני הטענות המועלות בו חייבות להיות קונקרטיות ואינן יכולות להיות כלליות. זאת, כדי שניתן יהיה באמת להתמודד איתן.

כך לדוגמה, אם מועלות נגד העובד טענות על הפרות משמעות, יש לפרט במסגרת הזימון לשימוע באילו מועדים התרחשו אותו הפרות, ומה קרה במסגרתן. חשוב לציין, כי הטענות המועלות נגד העובד לא יכולות להשתנות. כלומר, אם המעסיק ממקד את טענותיו במישור מסוים, הוא לא יכול לאחר מכן לפנות למישור אחר, ויש לדרוש לקיים על כך שימוע נפרד.

מומלץ לעבור כחלק מההכנה לשימוע על תיבת הדואר האלקטרוני והווטסאפ שלכם, שם מופיעות פעמים רבות התכתבויות רבות הנוגעות לעבודה

ההכנה לשימוע

המעסיק צריך לספק לעובד זמן הכנה סביר לשימוע. זאת, בין היתר, כדי לאפשר לעובד לשכור את שירותיו של עורך דין שיוכל לייצגו בהליך, וכדי לאפשר לו להכין את עצמו להליך. במסגרת זאת, על המעסיק לאפשר לעובד לעיין במידע ומסמכים שעליהם הוא מסתמך בטענות המועלות נגד העובד.

זומנתם לשימוע? כדאי שתבקשו מהמעסיק את התיק האישי שלכם, במיוחד אם הוא כולל חוות דעת בעניינכם. עוד מומלץ לעבור כחלק מההכנה לשימוע על תיבת הדואר האלקטרוני והווטסאפ שלכם, שם מופיעות פעמים רבות התכתבויות רבות הנוגעות לעבודה.

בתי הדין לעבודה הדגישו את הצורך של המעסיק להקשיב לעובד בלב פתוח ובנפש חפצה, ולהעניק לו הזדמנות הוגנת להשמיע את טענותיו ביחס לכוונה לסיים את העסקתו

בקשת דחייה לשימוע

במקרים שבהם היכולת של העובד להתכונן לשימוע נפגעת (למשל, עקב אי מתן זמן הכנה מספיק או עקב אי העברת נימוקים מפורטים או עקב אי מתן אפשרות לעיין במסמכים הרלוונטיים), ניתן בהחלט לבקש בכתב דחייה של השימוע. לרוב, נוטים מעסיקים לקבל בקשות מסוג זה.

אופן קיום השימוע

בעת קיום השימוע על המעסיק להפגין פתיחות כלפי העובד. בתי הדין לעבודה הדגישו את הצורך של המעסיק להקשיב לעובד בלב פתוח ובנפש חפצה, ולהעניק לו הזדמנות הוגנת להשמיע את טענותיו ביחס לכוונה לסיים את העסקתו.

במהלך השימוע יש לתעד את דבריו של העובד באמצעות עריכה של פרוטוקול מפורט, ולכלול במסגרתו את התייחסותו המפורטת של העובד לטענות המועלות נגדו

זכויות העובד בזמן השימוע

לעובד יכול להתלוות בשימוע בן משפחה או חבר, והוא יכול להיות מיוצג על ידי נציג עובדים או עורך דין. עם זאת, אם הוא בוחר להופיע לשימוע עם עורך דין, עליו לעדכן את המעסיק בכך מבעוד מועד, כדי לאפשר לו גם להופיע עם עורך דין מטעמו.

במהלך השימוע יש לתעד את דבריו של העובד באמצעות עריכה של פרוטוקול מפורט, ולכלול במסגרתו את התייחסותו המפורטת של העובד לטענות המועלות נגדו. העובד רשאי לעיין בפרוטוקול לאחר השימוע, ולבקש לתקנו, ככל שהוא אינו משקף נכונה את הדברים שנאמרו בהליך. לאחר שקרא העובד את הפרוטוקול ומצא כי הוא מדויק, עליו לאשרו בחתימת ידו.

אין לפטר עובד טרם השימוע או מיד לאחריו, וגם אין למנות לו מחליף מיד לאחר השימוע

משמעות אי הגעה לשימוע

עובד שלא מגיע לשימוע עלול להיתפס כמי שוויתר על זכות הטיעון שלו מול המעסיק. במקרה כזה, עשוי המעביד לקבל החלטה בעניינו של העובד, כאילו השימוע התקיים. לכן, על עובד שאיננו יכול להתייצב לשימוע להודיע על כך למעסיק מראש ולבקש לדחות את השימוע או להעביר את הטיעונים שלו בכתב.

התנהלות המעסיק לאחר השימוע

המעסיק איננו יכול לקבל החלטה בעניינו של העובד בזמן השימוע, וגם לא מיד לאחריו. עליו לשקול ברצינות את הטענות שמעלה העובד במהלך השימוע, מה שעשוי לקחת קצת זמן. אין לפטר עובד טרם השימוע או מיד לאחריו, וגם אין למנות לו מחליף מיד לאחר השימוע. התנהלות כזאת תהווה ראיה לכך שהמעסיק הגיע לשימוע עם החלטה מגובשת בדבר פיטורי העובד והחלפתו באחר.

במהלך השימוע, יש לאפשר לעובד להיות מיוצג על ידי עורך דין, לערוך פרוטוקול מסודר של הדברים שנאמרו, ולאפשר לעובד לעבור עליו ולאשרו בחתימת ידו

המשמעות של אי מתן זכות שימוע

לכל עובד זכות לשימוע. אם עובד מפוטר ללא שימוע, או שבהליך השימוע נופלים פגמים, הוא רשאי לדרוש מבית הדין לעבודה לבטל את הפיטורים. אפשרות נוספת העומדת לעובד היא לתבוע פיצויים מהמעסיק על פיטורים שלא כדין.

הפיצוי שבתי הדין לעבודה פוסקים

קשה לקבוע כלל אצבע לגבי הפיצויים על פיטורים שלא כדין שבתי הדין לעבודה נוהגים לפסוק על אי קיום שימוע. אלה עשויים להשתנות בכל מקרה ומקרה לפי נסיבותיו, ולפי החומרה שבאי קיום השימוע באותן נסיבות. לרוב יפסקו בתי הדין לעבודה פיצויים של מספר מצומצם של משכורות לעובד שזכות השימוע שלו נפגמה. במקרים מאוד נדירים, שבהם חומרת אי קיום השימוע זועקת לשמיים, עשוי הפיצוי על פיטורים שלא כדין להגיע עד כדי 12 משכורות.

לסיכום, לכל עובד עומדת זכות לקיום שימוע, טרם ההחלטה על סיום העסקתו. טרם השימוע, יש לאפשר לעובד להתכונן לשימוע כראוי, לספק לו זמן הכנה סביר, וכן להציג בפניו את כל הנימוקים לסיום העסקתו באופן המפורט והברור ביותר.

במהלך השימוע, יש לאפשר לעובד להיות מיוצג על ידי עורך דין, לערוך פרוטוקול מסודר של הדברים שנאמרו, ולאפשר לעובד לעבור עליו ולאשרו בחתימת ידו. על המעסיק לשמוע את טענות העובד בלב פתוח ובנפש חפצה, ולקבל החלטה בעניינו רק לאחר ששקל את דבריו ברצינות.

* הכותבת מתמחה בתחום דיני העבודה ומעניקה ייעוץ משפטי וייצוג לעובדים ולמעסיקים

ליצירת קשר עם רלי ארביב - משרד עו"ד, גישור ונוטריון
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
שימוע לפני פיטורין פיטורים זכות השימוע
עו"ד רלי ארביב

קבע פגישה עם
עו"ד רלי ארביב

זה לא פשוט לנהל עסק, או לצאת נגד מעסיקייך. כבר למעלה מ- 14 שנה עו"ד רלי ארביב נמצאת כאן כדי...

לפרופיל המלא