10 הערות מעוררות מחשבה על "ייפוי כוח מתמשך"

המסמך המאפשר לקבוע כיצד ייראו חייכם, אם חלילה תגיעו ליום בו תאבדו את צלילות דעתכם. הוא פותח מגוון אינסופי של אפשרויות - גם כאלה שהינן קצת פחות שגרתיות

02.02.20
תאריך עדכון: 30.03.24
7 דק'
10 הערות מעוררות מחשבה על "ייפוי כוח מתמשך"

1. מ-ה-פ-כ-ה

בשנים האחרונות שומעים עוד ועוד על "ייפוי כוח מתמשך", אותו מסמך המאפשר לאדם לקבוע כיצד ייראו חייו ביום שבו ייאבד חלילה את צלילות דעתו. אין להפחית בחשיבותו של מסמך זה, ובגודל המהפכה אותה יצר. הלכה למעשה, הוא מבטא שינוי דרמטי בגישה המשפטית. עד שההסדר הנוגע "לייפוי כוח מתמשך" נכנס לתוקף באפריל 2017, מונה לכל אדם שאיבד את כושרו לקבל החלטות, אפוטרופוס. באותו זמן דובר במונח "טובת החסוי", כלומר: האפוטרופוס היה צריך לנסות לקבל על דעת עצמו את ההחלטות הטובות ביותר למען "החסוי".

ההסדר המשפטי של "ייפוי כוח מתמשך" טומן בחובו שינוי תפיסה. תפיסה המעמידה במרכז את רצון "הממנה", האדם שעורך "ייפוי כוח מתמשך", המבקש להבהיר במסגרתו אילו החלטות הוא מעוניין שיתקבלו בשמו, כאשר לא יוכל לבטא את עצמו.

ניתן להדגים את המהפכה באמצעות תיק שהתנהל בבית המשפט, לפני כניסתו לתוקף של "ייפוי כוח מתמשך". באותו מקרה הביע החסוי את רצונו שיירכשו עבורו סיגריות. האפוטרופוס התנגד לבקשה, וטען כי הדבר אינו לטובת "החסוי" , וכי אסור לו לבצעו. המחלוקת התגלגלה עד לבית המשפט, שהצדיק את האפוטרופוס. כלומר, מישהו אחר קבע בשמו של החסוי מה טוב לו, וזאת בניגוד גמור לדעתו.

ייפוי כוח מתמשך" מאפשר לאדם לבטא את רצונותיו באופן מלא ולהביע אותם בעודו בחיים בפני מיופיי הכוח שלו, למשל ילדיו או חבר קרוב. למשל, אם במותו הוא מעוניין בטקס חילוני, דתי, או בשריפת גופתו

2. "ייפוי כוח מתמשך" יותר חשוב מצוואה

עריכת "ייפוי כוח מתמשך" חשובה יותר מעריכת צוואה. למה? משום שצוואה קובעת כיצד יתחלק רכושו של אדם לאחר מותו. לעומת זאת, "ייפוי כוח מתמשך" יקבע כיצד יימשכו חייו של אותו אדם, אם וכאשר ייאבד חלילה את כשירותו לקבל החלטות עצמאיות.

3. המסמך היחיד בו ניתן לתת הנחיות אפקטיביות לגבי קבורה

"ייפוי כוח מתמשך" הוא אולי המסמך היחיד בו ניתן לאדם לתת הנחיות קונקרטיות לגבי מותו, צורת הקבורה וכדומה. בצוואה עצמה, בדרך כלל, לא מסתכלים מיד לאחר המוות (לעיתים לוקח זמן מה למצוא אותה), ומנסים לדאוג במהירות לסידורי הקבורה. "ייפוי כוח מתמשך" מאפשר לאדם לבטא את רצונותיו באופן מלא, ולהביע אותם בעודו בחיים בפני מיופיי הכוח שלו, למשל ילדיו או חבר קרוב. כל אלו יודעים מהם רצונותיו של אותו אדם לגבי מותו, באם הוא מעוניין בטקס חילוני, דתי, או אף בשריפת גופתו.

"הממנה" יכול לבקש שלא יחברו אותו למכשיר להארכת חיים. זוהי למעשה הדרך היחידה בה ניתן לבקש זאת, למעט טפסים רפואיים מורכבים, שלרוב הם מוגבלים בזמן

4. דרך עוקפת בירוקרטיה למתן הנחיות לגבי טיפול רפואי

"בייפוי כוח מתמשך" אפשר לתת הנחיות רפואיות כלליות, אך גם הנחיות ספציפיות. למשל, "הממנה" יכול לבקש שלא יחברו אותו למכשיר להארכת חיים. זוהי למעשה הדרך היחידה בה ניתן לבקש זאת, למעט טפסים רפואיים מורכבים, שלרוב הם מוגבלים בזמן. ההנחיות הרפואיות "בייפוי כוח מתמשך" אינן מוגבלות בזמן ויכולות להועיל מאוד בזמנים קריטיים.

5. דרך להבטיח תרומת איברים

בדומה לקבורה כך גם בנושא תרומת איברים, "ייפוי כוח מתמשך" עשוי להיות קריטי. אדם סבור שאם חתם על "כרטיס אדי", איבריו ייתרמו, אך לא תמיד כך הדבר. כאשר אדם הולך לעולמו, נשאלים בני משפחתו אם לתרום את איבריו. אם אחד מבני המשפחה מביע התנגדות מטעמים הלכתיים למשל, האיברים לא ייתרמו, גם אם חתם על כרטיס לתרומת איברים. ומכאן, הדרך היחידה להבטיח את תרומת האיברים, היא בהבעת רצון מפורשת "בייפוי כוח מתמשך" המחייבת את מיופה הכוח מבחינה משפטית.

לקוחות רבים שעורכים "ייפוי כוח מתמשך" מבקשים שיותקנו בביתם מצלמות כדי שניתן יהיה לוודא שלא תתבצע בהם התעללות

6. ירידה לפרטים הקטנים ביותר: מטיפול בחתולים ועד טיפוח הגינה

"ייפוי כוח מתמשך" הוא הזדמנות נהדרת לבטא את מלוא רצונותיכם, גם כאלו שיכולים להיראות למישהו מבחוץ כזניחים. כך לדוגמה, באחד מ"ייפויי הכוח" שערך הח"מ, ביקשה לקוחה כי לאחר שתאבד את צלילות דעתה, מיופה הכוח יחויב לטפל בשבעת חתוליה. 

לקוח אחר הדגיש בפני הח"מ את חשיבות המשך הטיפול בצמחיו ובגינתו, ודרש שזו לא תוזנח. לקוחות רבים שעורכים "ייפוי כוח מתמשך" מבקשים שיותקנו בביתם מצלמות כדי שניתן יהיה לוודא שלא תתבצע בהם התעללות.

7. אתם, ולא רופא המתמחה בגריאטריה, קובעים כיצד "ייפוי הכוח" ייכנס לתוקף

אחד הדברים המשמעותיים ביותר "בייפוי כוח מתמשך" הוא שהאדם לא רק מביע את רצונותיו באופן מלא, אלא מספק הנחיות, וקובע מי יחליט איך "ייפוי הכוח המתמשך" ייכנס לתוקף.
בשונה מאפוטרופסות, בה רופא המתמחה בגריאטריה, יקבע את המועד בו איבדתם את צלילות דעתכם, "בייפוי כוח מתמשך" אתם תוכלו לקבוע מי משכניכם, חבריכם הקרובים או בני משפחתכם יקבע שאיבדתם אותה.

במסגרת "ייפוי הכוח המתמשך" אין הכרח לקבוע דווקא מיופה כוח אחד. ניתן לקבוע כמה מיופי כוח שיפעלו במקביל ובמדרג

8. אלטרנטיבה לחלוקת מתנות ולתרומות שאינם אפשריים באפוטרופסות

"ייפוי כוח מתמשך" מאפשר למי שהכין כזה מבעוד מועד להמשיך ולחלק מתנות, או לתרום תרומות לעמותות שהוא חפץ ביקרן, גם לאחר הידרדרות במצבו הרפואי או איבוד צלילות דעתו. למה זה כל כך חשוב? מפני שללא "ייפוי כוח מתמשך", אם יתמנה אפוטרופוס לאותו אדם, הוא לא יוכל לחלק מתנות בכספי החסוי. הדבר עשוי להיות מאוד משמעותי לאנשים דתיים, שמתן תרומות בשמם באופן קבוע , מאוד חשוב בעיניהם.

9. קביעת מנגנון מתוחכם של מיופי כוח על פי מדרג

במסגרת "ייפוי הכוח המתמשך" אין הכרח לקבוע דווקא מיופה כוח אחד. ניתן לקבוע כמה מיופי כוח שיפעלו במקביל. יתר על כן, אפשר לקבוע מנגנון מתוחכם של מספר מיופיי כוח, שיפעלו על פי מדרג.
למשל, בנושאים רפואיים, אפשר לקבוע שבנושא רפואי פשוט - יוכל לקבל את ההחלטה כל אחד ממיופי הכוח, ואם מדובר בנושא רפואי מורכב יותר - תידרש הסכמה של כולם.

ניתן לקבוע מדרג דומה גם ביחס להוצאות כספיות: אם יש לאדם שלושה ילדים שהינם מיופי הכוח שלו, הוא יוכל לציין שכל אחד מהם יוכל לאשר הוצאה של עד 10,000 שקל בחודש. אם תידרש הוצאה של 20 אלף שקל בחודש ומעלה, תידרש חתימה של שניים מהם, ועל הוצאה של יותר מ-50 אלף שקל בחודש תידרש חתימה של שלושתם.

אם הממנה קובע סדר ברור אילו נכסים ימומשו ומתי, הדבר יכול להוריד מסדר היום טענות מצד חלק מהיורשים שנכסים שיועדו להם מומשו טרם הועברו אליהם בירושה

10. אפשר לקבוע גם את הסדר הרצוי של מימוש הנכסים

באופן דומה, אדם יכול לקבוע גם איך לממש את נכסיו במידת הצורך. למשל, למכור מניות מסוימות בשלב ראשון, לאחר מכן את אגרות החוב, ולבסוף את הנדל"ן על פי הסדר שייקבע. קביעת סדר מימוש הנכסים עשויה למנוע מאבקי ירושה ומריבות לאחר מות הממנה. אם הממנה קובע סדר ברור אילו נכסים ימומשו ומתי, הדבר יכול להוריד מסדר היום טענות מצד חלק מהיורשים שנכסים שיועדו להם מומשו טרם הועברו אליהם בירושה.

10 הערות מעוררות מחשבה על "ייפוי כוח מתמשך"(1)

לסיכום, "ייפוי כוח מתמשך" יוצר מהפכה משמעותית בכל הנוגע לכיבוד רצונו של הממנה. ההסדר פותח מגוון אינסופי של אפשרויות עבורכם לקבוע בעצמכם איך ייראו חייכם ביום שבו חלילה תאבדו את צלילות דעתכם ולא תוכלו לקבל החלטות בעצמכם.

* הכותב בעל ניסיון רב מאוד בעריכת "ייפוי כוח מתמשך" אותם ערך עבור עשרות לקוחות מאז חוקק החוק.

** התמונות צולמו ע"י בני משפחתו של הכותב.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

קרן זיו, משרד עו"ד

קרן זיו, משרד עו"ד

ז'בוטינסקי 33, רמת גן
קובי שפירא משרד עו"ד

קובי שפירא משרד עו"ד

שלמה המלך 37, קריית אונו
מאמרים נוספים