נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

צוואה: פגם בניסוח עלול לגרום לביטולה

כתבתם צוואה? אדם קרוב לכם כתב צוואה? חיוני מאוד לוודא כי לא נפלו בצוואה פגמים, העלולים לגרום לפסילתה לאחר המוות. חלק מהפגמים ניתנים לתיקון גם בדיעבד

מאת: עו"ד אייל אביב | | 4
צוואה: פגם בניסוח עלול לגרום לביטולה

העקרון המנחה של דיני צוואות הוא כי יש לתת תוקף עליון לרצונו של המצווה, כפי שהוא ניסח. יחד עם זאת, לעתים לאחר מותו של המצווה, מתברר שבצוואתו נפלו פגמים - מהותיים או צורניים - העלולים לפגוע בתוקף הצוואה. במקרים אלה, בסמכות בית המשפט לא להכשיר את הצוואה, ובמקום זאת, לתת תוקף לצוואה קודמת שנכתבה על ידי המצווה, או להחליט על הסדר חלוקת העיזבון לפי צו ירושה, מכוח חוק הירושה. זאת, גם אם הדברים עומדים בניגוד לכוונתו של המצווה, ולהוראותיו המפורשות באותה צוואה שנפל בה פגם.

צוואה בעל פה חייבת להיאמר על ידי המצווה עצמו בלבד, בפני שני עדים, ששמעו אותו ישירות וחתמו על התמלול של הצוואה, לאחר מכן

מהם הפגמים המהותיים העלולים לגרום לביטול הצוואה?

סעיף 25 בחוק הירושה מחייב כי כל צוואה תכלול את מרכיבי היסוד בצוואה, בהתאם לסוג הצוואה:

• צוואה בכתב יד חייבת להיות כתובה כולה בכתב ידו של המצווה.

• צוואה בעדים חייבת להיות מועלית כולה על הכתב. שני העדים חייבים לחתום על הצוואה הכתובה.

• במקרה של צוואה בפני רשות, יש לוודא שהצוואה כולה נאמרה על ידי המצווה בפני הרשות, או שהוגשה במלואה לרשות על ידי המצווה, ולא על ידי אף אחד אחר.

• צוואה בעל פה חייבת להיאמר על ידי המצווה עצמו בלבד, בפני שני עדים, ששמעו אותו ישירות וחתמו על התמלול של הצוואה, לאחר מכן.

כאשר צוואה חסרה את אחד ממרכיבי היסוד האמורים, היא תיחשב כצוואה שנפל בה פגם מהותי. הצוואה לא תאושר על ידי בית המשפט, גם כשברור שהיא משקפת את רצונו של המצווה.

קיומה של השפעה בלתי הוגנת על המצווה בעת שערך את הצוואה יכולה להיחשב כפגם מהותי המפקיע את תוקף הצוואה. כך גם מצב שבו יש תלות של המצווה ביורש, או שהופעלו כלפיו איומים 

האם הפסיקה מתייחסת לפגמים מהותיים נוספים?

בית המשפט כבר פסל תוקף של צוואות, גם אם הופיעו בהן כל מרכיבי היסוד. כך, למשל: קיומה של השפעה בלתי הוגנת על המצווה, בעת שערך את הצוואה, עשוי להיחשב כפגם מהותי, המפקיע את תוקף הצוואה. כך גם מצב שבו יש תלות של המצווה ביורש, או שהופעלו כלפי המצווה איומים או אמצעי כפיה, לערוך צוואה בניגוד לרצונו החופשי. לבסוף, גם נוכחות של אחד היורשים במעמד חתימת הצוואה, או אי הקראת הצוואה למנוח בעת עריכתה בפני עדים, עלולים להיחשב כפגם מהותי, המפקיע את תוקפה של הצוואה.

בהתאם לחוק הירושה, לבית המשפט נתונה סמכות להורות על תיקון פגמים צורניים בצוואה, כדי להכשיר אותה

האם ניתן לתקן פגמים בצוואה?

חשוב לדעת שלא כל פגם בצוואה יביא מיידית לפסילתה. בהתאם לחוק הירושה, לבית המשפט נתונה סמכות להורות על תיקון פגמים צורניים בצוואה, כדי להכשיר אותה.

באילו מקרים בית המשפט עשוי להשתמש בסמכותו לתיקון פגמים צורניים? לאורך השנים, בית המשפט הורה על תיקון פגמים בצוואה לצורך הכשרתה, במקרים הבאים:

• העדים לצוואה לא חתמו על כל עמוד בצוואה, אלא רק על חלק מהעמודים, אך ברור שהם היו עדים לכולה;

• העדים לא חתמו על צוואה בעל פה בבית החולים בפני המצווה, אלא מחוץ לחדרו של המצווה;

• צוואות שנפלו בהן טעויות במספרי הסעיפים או במספרי העמודים;

• צוואה הדדית שבן או בת הזוג לא היו נוכחים במעמד עריכתה וחתימתה אצל עורך הדין של בן הזוג.

 

מומחה רפואי יידרש לעיין בתיק הרפואי של המנוח כדי לבחון האם התרופות שנטל עלולות היו להשפיע על מצבו הקוגניטיבי באופן שניתן לומר כי הוא לא הבין את טיב הצוואה עליה חתם


האם ניתן לאשר צוואה של אדם שהיה ספק בכשרותו?

במקרה שבו תוקף הצוואה מוטל בפסק, בשל ספק לגבי כשרותו המשפטית של המנוח לערוך את הצוואה, לרבות מקרים של צוואה הניתנת על ערש דווי (צוואת שכיב מרע), בית המשפט יכול לתקן את הפגם באמצעות בקשת חוות דעת פסיכיאטרית. 

מומחה רפואי יידרש לעיין בתיק הרפואי של המנוח, כדי לבחון האם התרופות שנטל עלולות היו להשפיע על מצבו הקוגניטיבי, באופן שניתן לומר כי הוא לא הבין את טיבה של הצוואה, על כל המשמעויות הנלוות לה, לרבות היקף העיזבון שהוא מותיר אחריו, ורצונו לחלק את עזבונו בין יורשיו, כפי שראה לנכון. אם חוות הדעת תקבע כי המצווה היה כשיר בעת עריכת הצוואה, בית המשפט יכול לקבוע כי הצוואה בתוקף, גם אם הקביעה תיעשה רק בדיעבד, לאחר מותו.

בעת עריכת צוואה, יש להקפיד על ניסוחה בצורה מדוקדקת, כך שלא ייפלו בה פגמים צורנים ומהותיים. זאת, כדי להימנע מהגשת התנגדויות לצוואה מטעמו של יורש או יורשים של המנוח, שלכאורה קופחו בצוואה

על מי מוטל נטל ההוכחה בדבר תוקף צוואה שנפל בה פגם?

נכון, אמנם, כי לא כל פגם בצוואה מביא אוטומטית לפסילת הצוואה, אך עצם קיומו של פגם בצוואה פוגע בחזקת התקינות שלה הצוואה. לכן, נטל ההוכחה עשוי לעבור לכתפיו של מי שמבקש לקיים את הצוואה, על אף הפגם שנפל בה.

להעברת נטל ההוכחה ליורשים יש משמעות נכבדה, משום שאם היורשים לא יצליחו להוכיח שיש לקיים את הצוואה חרף הפגמים שנפלו בה, הרי שהבקשה למתן צו קיום צוואה תידחה. כך, לא רק שהם יפסידו את חלקם בעיזבון (לפחות כפי שהופיע בצוואה), אלא שהמוריש לא יזכה שכוונותיו בצוואה יוצאו לפועל.

לסיכום: המסקנה המתבקשת מהאמור לעיל היא כי בעת עריכת צוואה, יש להקפיד על ניסוחה בצורה מדוקדקת, כך שלא ייפלו בה פגמים צורנים ומהותיים. זאת, כדי להימנע מהגשת התנגדויות לצוואה מטעמו של יורש או יורשים של המנוח, שלכאורה קופחו בצוואה.

גם אם בסופו של דבר יוכיחו היורשים כי מדובר בפגם בר תיקון, ההליכים המשפטיים עלולים להיות יקרים וממושכים, להסב נזקים כלכליים בלתי מבוטלים ולגרום עוגמת נפש רבה. חמור מכך: במקרה של אי הצלחה, הדבר ימנע כיבוד של רצונו האחרון של המנוח, כפי שהשתקף בצוואתו האחרונה.

* עו"ד אייל אביב מתמחה בדיני משפחה ובעריכת צוואות
** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי

ליצירת קשר עם אייל אביב- משרד עריכת דין
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פסילת צוואה עיזבון עריכת צוואה
עו"ד אייל אביב

קבע פגישה עם
עו"ד אייל אביב

עו"ד ומגשר אייל אביב, בעל המשרד, השלים תואר ראשון במשפטים בקריה האקדמית אונו ותואר ראשון בחשבונאות (B.A) באוניברסיטה הפתוחה. בכל...

לפרופיל המלא