נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הסכם ממון: עקרונות מנחים שחשוב להכיר

חתימה על הסכם ממון מומלצת לכל זוג, כולל לידועים בציבור. מדובר במלאכת ניסוח עדינה. חיוני להיעזר בייעוץ משפטי, כדי לתת מענה הולם לכל הסוגיות החשובות

מאת: עו"ד רונן צרפתי| | 4
הסכם ממון: עקרונות מנחים שחשוב להכיר

כולנו נתקלנו במינוח "הסכם ממון", אך לא תמיד הבנו מה מטרתו, למי הוא מיועד ומה חשיבותו עבור בני הזוג המבקשים לעורכו. כמו בכל דבר משפטי, ניסוח, לבטח של הסכם בין בני זוג, אשר יעשה מבלי ליתן את הדעת לכל החלופות, עלול לגרום לנזק במקום להביא לתועלת. במאמר זה, נכיר בקצרה את העקרונות המנחים של הסכם ממון בין בני זוג.

זוגות רבים מבקשים למנוע סכסוכים רכושיים עתידיים אפשריים, בדרך של עריכת הסכם שיתן מענה להסכמת הצדדים בענייני רכוש במקרה של גירושין

מדוע בני זוג עורכים הסכם ממון?

הסכם ממון מהווה אחד הכלים המשפטיים החשובים למניעת "מלחמת עולם" בבתי משפט במהלך גירושין, בכל הקשור לכספים ולרכוש של הצדדים. בישראל, הליך גירושין נחשב לנפוץ: לפי הדו"ח השנתי של בתי הדין הרבניים, בכל שנה מספר המתגרשים בישראל עולה בכ-5%, כאשר כל זוג שלישי מתגרש. זוגות רבים מבקשים אפוא למנוע סכסוכים רכושיים עתידיים אפשריים, בדרך של עריכת הסכם שיתן מענה להסכמת הצדדים בענייני רכוש.

מטרת הההסכם היא הגדרת הרכוש הנפרד של כל אחד מבני הזוג, הגדרת הרכוש המשותף, הגדרת ניהול הרכוש, כל זאת תוך התייחסות לשינויים בחוק ובפסיקת בתי המשפט

עבור מי חתימה על הסכם ממון מומלצת?

הצדדים להסכם ממון הם בני זוג נשואים או ידועים בציבור. מטרת הההסכם היא הגדרת הרכוש הנפרד של כל אחד מבני הזוג, הגדרת הרכוש המשותף, הגדרת ניהול הרכוש, כל זאת תוך התייחסות לשינויים בחוק ובפסיקת בתי המשפט. הסכם הממון צופה פני עתיד עם פקיעת הנישואין.

רבים לא מודעים לכך שכדאי לחתום על הסכם ממון לקראת החתונה. עם זאת, הסכם ממון עשוי להיחתם גם אחרי החתונה, ללא קשר לחתונה, וגם על ידי ידועים בציבור

מהו המועד לעריכת ההסכם?

ניתן לערוך ההסכם במספר נקודות בחיי בני הזוג: לפני הנישואין או בשעת עריכתם; לקראת פקיעת הנישואין, אז יעשה במסגרת הסכם גירושין; כאשר מעוניינים לשנות הסכם ממון קודם; או במהלך חיי הנישואים.

אם כך, רבים לא מודעים לכך שכדאי לחתום על הסכם ממון לקראת החתונה. עם זאת, כאמור לעיל, הסכם ממון עשוי להיחתם גם אחרי החתונה, ללא קשר לחתונה, וגם על ידי ידועים בציבור שכלל אינם מתכוונים להתחתן. הסכם ממון שנערך לפני החתונה או בין ידועים בציבור, אינו מחייב אישור בית משפט (אם כי רצוי לאשרו ע"ינוטריון); ואילו הסכם ממון לאחר החתונה חייב לקבל אישור של בית המשפט.

גם אם בני הזוג סמוכים ובטוחים שיעבירו את חייהם במשותף, באושר ובעושר, לעתים ישנם אינטרסים כלכליים שהצדדים או בני המשפחה מבקשים להבטיח שיישארו מחוץ לנישואין

מדוע רצוי לחתום על הסכם ממון?

הסכם ממון מיועד לקבוע לצדדים את התנהלותם הכלכלית בחיים משותפים, תוך הסדרת חלוקת הרכוש והממון שלהם, במקרה שייפרדו ויפרקו את משק הבית המשותף. ככלל, חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג - 1973 הוא החוק המסדיר את יחסי הממון בין הצדדים במצב של גירושין, אך על פי סעיף 1 לחוק, הסכם בכתב בין הצדדים עשוי לגבור על הוראות החוק. כלומר: אם חלוקת הרכוש בין בני הזוג על פי חוק יחסי ממון אינה עונה על דרישות הצדדים והם רוצים להסדיר אופן חלוקת הרכוש בדרך אחרת, הם יכולים לעשות זאת בדרך של עריכת הסכם ובכך להתנות על הוראות החוק.

גם אם בני הזוג סמוכים ובטוחים שיעבירו את חייהם במשותף, באושר ובעושר, לעתים ישנם אינטרסים כלכליים שהצדדים או בני המשפחה מבקשים להבטיח שיישארו מחוץ לנישואין. כאמור לעיל, שמירה על האינטרסים השונים יכולה להיעשות בהסכם.

במקרים של מערכת נישואין שנייה (פרק ב'), כאשר כל אחד מבני הזוג מגיע עם רכוש, על בני הזוג לקבוע במפורש בהסכם כי הם אינם מעוניינים לכלול שיתוף בכל הקשור לחובות וזכויות שצברו הצדדים טרם הנישואין

על אילו עקרונות חשוב להקפיד בניסוח הסכם יחסי ממון?

הסכם בכתב ואישור על ידי נוטריון: כל הסכם יחסי ממון חייב להיות בכתב. גם אם הוסכם שבמקרה של פרידה, הבית עובר לבת הזוג וההשקעות עוברות לבן הזוג (או להפך...) - כל עוד העניין אינו מעוגן בהסכם בכתב, מדובר בדברים בעלמא, שקרוב לוודאי יהיו חסרי תוקף משפטי במקרה של פרידה, אם אחד מבני הזוג לא ירצה לקיימם. לכן, הסכם חייב להיות בכתב, כאשר רצוי להיעזר בייעוץ משפטי ולקבל אישור נוטריוני (או, במקרה הצורך, אישור בית משפט).

ביטוי מלא לרצונות הצדדים: כל צד חייב להבטיח, כי רצונו מקבל ביטוי בהסכם הממון, בהיותו בעל תוקף מחייב. לא ניתן לשנות ההסכם, ללא הסכמת הצד השני. כלומר: אם צד כלשהו מתחרט על חתימתו, הוא אינו יכול לבטל את ההסכם. לאור זאת, טרם חתימה על הסכם ממון, כל אחד מהצדדים חייב לוודא "עם עצמו", תוך קבלת יעוץ משפטי, כי אכן מדובר בהסכם ששומר על האינטרסים שלו.

הגנה על רכוש מתקופה קודמת לתקופת הזוגיות: לרוב, הסכם הממון נועד כדי לשמור על נכס של אחד מבני הזוג מלפני הנישואין או נכס שהוא אינו מעוניין שייכנס למצבת הנכסים המשותפת. מצב זה נפוץ במיוחד במקרים של מערכת נישואין שניה (פרק ב'), כאשר כל אחד מבני הזוג מגיע עם רכוש מסויים. במקרה כזה, על בני הזוג לקבוע במפורש בהסכם כי הם אינם מעוניינים לכלול בהסכם שיתוף בכל הקשור לחובות וזכויות שצברו הצדדים טרם הנישואין.

חלוקת רכוש בין הצדדים: בהסכם ממון, מומלץ לקבוע מה תהיה חלוקת הרכוש שנצבר בין הצדדים במהלך הנישואין. כך, אם בני הזוג מעוניינים בחלוקה שווה בין הצדדים, עליהם לציין זאת. במצב זה, כל רכוש שייצבר ביניהם יהיה משותף לשניהם. חשוב לציין מהם הנכסים שיש לצדדים, אילו נכסים נכנסים לחלוקת הרכוש השווה ואילו נכסים מוחרגים מהחלוקה. כמו כן, אם הזוג מתגורר בנכס מסוים, המצוי רק בבעלות אחד הצדדים, והוא אינו מעוניין שהנכס יעבור לצד השני, במקרה של פרידה, יש להתייחס ספציפית גם לנקודה זו.

פטירה: בהסכם ממון מומלץ לנסח גם מה ייעשה בנכסי הצדדים (פוליסות ביטוח, פנסיה וכו') במקרה של פטירה של אחד מבני הזוג. מומלץ בעניין זה גם להכין צוואה בנפרד, התואמת להוראות הסכם הממון.

הסכם מדורג: הצדדים יכולים לנסח בהסכם הוראות שונות לגבי חלוקת הרכוש ביניהם, על פי מספר השנים שיהיו ביחד. כך, למשל: הם יכולים לקבוע חלוקה של נכסים באופן מסוים, אם יהיו ביחד מתחת לעשר שנים; וחלוקה שונה, אם יהיו ביחד מעל עשר שנים.

יש להקפיד על עקרונות ניסוח הסכם ממון ולהסתייע בעורך דין מקצועי בתחום, כדי שההסכם יענה על רצונות הצדדים ויתרום להמשך חיים משותפים רגועים של בני הזוג

מה לא ניתן לקבוע בהסכם ממון?

• בהסכם ממון שנערך טרם נישואין, לא ניתן לקבוע הוראות לגבי משמורת או מזונות ילדים שטרם נולדו.
• לא ניתן לחתום על הסכם ממון מיד לפני יצירת חוב של אחד מבני הזוג, רק כדי שהחוב יירשם על בן הזוג האחר. במקרה כזה, נושים עשויים לטעון שאין להסכם תוקף, מאחר שנועד לשם הברחת נכסים גרידא.

לסיכום: ניסוח הסכם ממון עשוי להיות חשוב ומהותי, להסדרת מערכת היחסים הרכושית בין צדדים לפני הנישואין או לאחר הנישואין או בין ידועים בציבור. יש להקפיד על העקרונות והכללים של ניסוח הסכם ממון ולהסתייע בעורך דין מקצועי בתחום, כדי שההסכם יענה על רצונות הצדדים באופן המיטבי, וכך יתרום להמשך חיים משותפים רגועים ונעימים של בני הזוג.

* עו"ד רונן צרפתי מתמחה בדיני משפחה, ניסוח הסכמי ממון, גירושין ועוד

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
תביעת גירושין הסכם ממון ידועים בציבור

קבע פגישה עם