נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

אפליה בעבודה בעקבות הריון: יש מה לעשות!

אשה בהריון נהנית מזכויות רבות: איסור פיטורין על רקע ההיריון, זכות לצאת לבדיקות רפואיות ומגבלה על שעות עבודה מכבידות. מדריך זכויות מקיף

מאת: עו"ד אושרת שדה| | 4
אפליה בעבודה בעקבות הריון: יש מה לעשות!

חוק עבודת נשים וחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, מקנים לנשים בהריון הגנות שונות מפני פיטורין או הרעה בתנאי העבודה בשל ההיריון, והגנות נוספות הקשורות ישירות בהריון ובצרכים של נשים בהריון. חוק עבודת נשים חל על כל עובדת שצברה ותק של לפחות שישה חודשים במקום העבודה. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה חל על כל עובדת, ללא קשר לוותק שצברה.

שני חוקים אוסרים על פיטורין של אשה בהריון על רקע הריונה, ללא קשר לחודש ההיריון, לוותק של העובדת או לסוג העבודה

מהן ההגנות הניתנות לנשים הרות מפני פיטורין או הרעה בתנאי העבודה?

שני החוקים אוסרים על פיטורין של אשה בהריון על רקע הריונה, ללא קשר לחודש ההיריון, לוותק של העובדת או לסוג העבודה. בנוסף, החוק אוסר על קיצוץ או הרעה בשעות העבודה, תנאי השכר או תנאי העבודה של אשה בהריון, או כל הרעה אחרת שתפגע באשה.

חוק עבודת נשים מוסיף עוד הגנה לעובדת בעלת ותק של מעל שישה חודשים בעבודה, ואוסר על פיטורי עובדת או שינוי בתנאי העבודה שלה או בשכרה, גם בעת חופשת הלידה, ובתקופה של 60 יום מתום החופשה.

אם מעסיק מעוניין לפטר עובדת בהריון, שיש לה ותק של מעל 6 חודשים, מסיבה שאינה נעוצה בהריונה, או מתכוון לקצץ במשרתה או בשכרה מסיבות אחרות, עליו לקבל אישור מיוחד על כך ממשרד העבודה והרווחה

האם ניתן לפטר עובדת בהריון על רקע חוסר תפקוד או קיצוצים?

חוק עבודת נשים קובע כי אם מעסיק מעוניין לפטר עובדת בהריון, שיש לה ותק של מעל 6 חודשים, מסיבה שאינה נעוצה בהריונה, או אם יש כוונה לקצץ במשרה או בשכר של העובדת בשל סיבות אחרות, עליו לקבל אישור מיוחד על כך ממשרד העבודה והרווחה.

מטרת החוק היא להציב למעסיק משוכת ביקורת נוספת, ולדרוש שיוכיח בפני גורם חיצוני, שהפיטורין או ההרעה בתנאי העבודה אינם קשורים בהריון, אלא נעשים על רקע אחר שאינו קשור בהריונה של האישה.
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר אף הוא על פיטורי עובדת בהריון או שינוי בתנאי העבודה של העובדת על רקע הריונה. זאת, גם אם לא צברה ותק של שישה חודשים.

מעסיק המעוניין לפטר עובדת אמנם אינו נדרש לבקש את האישור המיוחד ממשרד העבודה והרווחה, אך אם תוגש כנגד המעסיק תביעה, הרי שבמסגרת אותה תביעה יהיה עליו להוכיח שפיטורי העובדת לא נבעו בשל הריונה אלא בשל שיקולים אחרים אשר לא מהווים אפליה.

אישה בהריון שפוטרה מעבודתה או הורעו תנאי עבודתה יכולה לתבוע פיצוי בשני מסלולים במקביל: הגשת תלונה ביחידה לאכיפת חוקי עבודה והגשת תביעה נגד המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה

האם אשה שפוטרה על רקע הריונה זכאית לפיצוי?

עובדת שפוטרה או תנאי העבודה שלה הורעו על רקע הריונה תהיה זכאית לפיצוי כספי ניכר. לצורך כך, עומדים בפני העובדת שני מסלולים שהיא יכולה לפעול בהם במקביל: הגשת תלונה ביחידה לאכיפת חוקי עבודה, והגשת תביעה נגד המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה. אשה בחודש השישי להריונה שפוטרה על רקע הריון, עשויה להיות זכאית לפיצויים גם לאורך כל תקופת הזכאות. כלומר, עד לתום 60 יום מסיום חופשת הלידה, כולל דמי לידה וזכויות שונות של חופשת הלידה.

החוק קובע כי היעדרות לצורך פיקוח ובדיקות הקשורות להריון, לא תפגע בשכרה של העובדת, אם תיאלץ לעשות את הבדיקות בשעות העבודה. על המעסיק לשלם לעובדת את שכרה במלואו

אילו הגנות נוספות מעניק החוק לנשים בהריון במקום העבודה?

1. חוק עבודת נשים קובע כי החל מהחודש החמישי להריון אסור להעסיק עובדת הרה בשעות הלילה, ואסור להעסיק אותה גם במסגרת שעות נוספות. זאת, אלא אם העובדת אישרה בכתב שהיא מעוניינת בכך, וסיפקה אישור רפואי שאין מניעה להעסיק אותה בשעות נוספות או בשעות הלילה.

2. כשעובדת מצויה במגע עם חומרים מסוכנים במסגרת עבודתה, היא מחויבת להודיע על כך למעסיק, תוך עשרה ימים מהיום שנודע לה על היותה בהריון. המעסיק, מצדו, מחויב למצוא לה עבודה חלופית, הרחק מהחומרים המסוכנים, מבלי לפגוע בשכרה או בתנאי עבודתה, לאורך כל תקופת ההריון.

3. הגנה נוספת קשורה לצורך בפיקוח ובטיפולים רפואיים בעת ההריון, ולצורך בבדיקות שגרתיות. החוק קובע כי היעדרות לצורך פיקוח ובדיקות הקשורות להריון, לא תפגע בשכרה של העובדת, אם תיאלץ לעשות את הבדיקות בשעות העבודה. על המעסיק לשלם לעובדת את שכרה במלואו. המעסיק אינו יכול לדרוש מהעובדת להשלים את שעות ההיעדרות.

עובדת במשרה מלאה רשאית להיעדר מעבודתה למשך 40 שעות לאורך כל חודשי ההריון; עובדת בחצי משרה רשאית להיעדר במשך 20 שעות. שכר העובדת לא ינוכה בגין ההיעדרות האמורה.

אשה בהריון אינה חייבת לשתף את המעסיק בכך שהיא בהריון אך מומלץ לשתף את המעסיק בנוגע להריון קצת לפני החודש השלישי

האם כדאי לשתף את המעסיק בנוגע להריון?

אשה בהריון אינה חייבת לשתף את המעסיק בכך שהיא בהריון (פרט למי שעובדת עם חומרים מסוכנים). יחד עם זאת, מאחר שחוק עבודת נשים מקנה לנשים הגנות נוספות, מומלץ לספר על כך למעסיק כבר בחודש החמישי להריונה. יחד עם זאת, מומלץ לשתף את המעסיק בנוגע להריון קצת לפני החודש השלישי. זאת, מאחר שאם פיטורי האשה הם על הפרק, והמעסיק רצה לפטר את העובדת עוד בטרם זימונה לשימוע, כך יהיה קשה יותר למעסיק להוכיח שהפיטורין או ההרעה בתנאי העבודה והשכר של העובדת אינם נובעים מההיריון.

בית הדין לעבודה דן בימים אלה במקרה של מועמדת למשרה שעברה חמישה ראיונות בהצלחה ואחריהם דיווחה למעסיק שהיא בחודשי הריון ראשונים. בהמשך נאמר לה בשיחת טלפון שהוחלט להקפיא את המשרה

מה קובע החוק בנוגע לקבלת נשים בהריון לעבודה?

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קובע חד משמעית כי אשה אינה מחויבת לספר בראיון עבודה שהיא בהריון או עתידה להיכנס להריון. אי קבלת אשה הרה לעבודה רק בשל הריונה מהווה אפליה.

משרד הח"מ מטפל במקרה של מועמדת למשרה שעברה חמישה ראיונות בהצלחה ולא דיווחה על ההריון, כפי שהחוק מתיר לה. עם זאת, בשיחת הטלפון שבה התקשרו לבשר לה שהתקבלה לעבודה, היא חשה צורך לדווח למעסיק שהיא בחודשי הריון ראשונים. באותה שיחה, נאמר לה שצריך לבדוק את העניין ויחזרו אליה. בשיחת טלפון נוספת, נאמר לה שהוחלט להקפיא את המשרה. כלומר, בעוד שהמועמדת בחרה לפעול בשקיפות מלאה, החליטה המעסיקה, לאחר שכבר קיבלה אותה לעבודה, להקפיא את המשרה ולחזור בה. בית הדין האזורי לעבודה טרם נתן דעתו במקרה זה נכון לזמן כתיבת הכתבה.

נשים בהריון נהנות מהגנה של החוק. בזמן ראיון קבלה, מומלץ להצניע את עניין ההריון. לעומת זאת, לעובדת בהריון מומלץ לשקול לעדכן את המעסיק בנוגע להריון

מה ניתן לעשות על רקע אפליה לרעה במקום העבודה על רקע הריון?

מומלץ לנשים שפוטרו או נפגעו במקום העבודה בשל הריון, לפנות לעורך דין בעל ניסיון בעבודה עם עובדים ומעסיקים, בנוגע לחוק עבודת נשים וחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. עורך דין המתמחה בתחום יידע להעריך מבחינה משפטית את עובדות המקרה ולתת ייעוץ משפטי מקצועי, שיסייע בקבלת ההחלטה הטובה ביותר: האם להגיש תביעה? האם לנהל משא ומתן מול המעסיק? האם לשלוח מכתב אזהרה? האם להגיש תלונה? וכו'.

לסיכום: נשים בהריון נהנות מהגנה של החוק. בזמן ראיון קבלה, מומלץ להצניע את עניין ההיריון; לעומת זאת, לעובדת בהריון מומלץ לשקול לעדכן את המעסיק בנוגע להריון (אם כי אין חובה לספר על כך למעסיק).

* עורכת דין אושרת שדה מתמחה בדיני עבודה ובחוק עבודת נשים

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הרעת תנאי עבודה זכויות נשים בהריון פיטורים בהריון

קבע פגישה עם