נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

השלב הבא בהתמודדות המדינה עם הנגיף - חוק פיצוי לנפגעי קורונה

נזקי מגפת הקורונה מצויים בשלב ההתהוות וההתגבשות, אך כבר עתה ברור הצורך בחקיקת חוק ייעודי - חוק לפיצוי נפגעי קורונה, שיסדיר את מערך הפיצויים להם יהיו זכאים נפגעי הקורונה בישראל

מאת: עו"ד איל בלזר | | 3
השלב הבא בהתמודדות המדינה עם הנגיף - חוק פיצוי לנפגעי קורונה

אי הוודאות סביב מחלת הקורונה רב, וקשה לדעת מה צופן העתיד; אולם כבר בשלב זה ניכר, כי הכנסת תידרש לחוקק חוק ייעודי העוסק בהכרתם של נפגעי מחלת הקורונה וכן במנגנון הפיצוי לו יהיו זכאים אם יוכרו כנפגעי קורונה. על הצורך בחוק, על מאפייניו ועל מה שצפוי לנפגעי קורונה בדרך למיצוי זכויותיהם בכתבה שלפניכם.

לנפגעי וירוס הקורונה עלולות להיגרם לקויות כתוצאה ממחלתם שהיא בבחינת כוח עליון. לקויותיהם יגרמו להם לפגיעות בריאותיות וכלכליות המצריכות שיקום, שמצופה שהמדינה הערבה לאזרחיה תעניק 

מדוע יש צורך לחוקק חוק פיצויים ייעודי לנפגעי קורונה?

1. נזקים ארוכי טווח של חולי קורונה - לנפגעי קורונה נגרמים נזקים בריאותיים, שטיבם אינו ברור לחלוטין כעת, אולם ברור כי חלקם יהיו ארוכי טווח. בשל דלקת הריאות החמורה המתפתחת כאחד משלבי המחלה, ולאור העובדה שריאותיהם של הנדבקים משתנות לאחר ההחלמה, ניתן לצפות כי לפחות חלק מחולי הקורונה יפתחו מוגבלות מסוימת, הפרעות תפקודיות ובעיות רפואיות, הקשורות בעיקר למערכת הנשימה, אך יחד עם זאת, יתכן שיהיו בעיות נוספות שיתגלו בהמשך. הפרעות תפקודיות ומוגבלויות אלה ייחשבו לנכות, שניתן יהיה לתבוע בגינה זכויות מהמדינה, באמצעות המוסד לביטוח לאומי.

2. קיומה של חקיקה ייעודית בנסיבות דומות - בישראל ישנו חוק המסדיר את מנגנון הפיצוי של נפגעי מחלת הפוליו, המכונה: "חוק פיצוי לנפגעי פוליו", וכן חוק המסדיר את השיקום והפיצויים של נפגעי מחלת הגזזת, המכונה: "חוק לפיצוי נפגעי גזזת". שני חוקים אלה נחקקו על רקע נסיבות דומות של תחלואה של קבוצה גדולה בקרב הציבור הישראלי; המצב שהיה בשטח הוליד צורך בחוק ייעודי המסדיר את כל הקשור לשיקומם ופיצויים של החולים.

3. חובת המדינה כלפי אזרחיה - מדינת ישראל אחראית, בין היתר, על ביטחונם הסוציאלי של תושבי מדינת ישראל. כדי לאפשר חלוקה צודקת של המשאבים ולצמצם את ממדי העוני בישראל, נוסד "המוסד לביטוח לאומי", המשמש כחברת ביטוח של כלל אזרחי המדינה, אשר מפצה אזרחים במצבים מסוימים המוגדרים בחוקים רלוונטיים. באמצעות זכויות שונות, כגון: קצבאות סעד, קצבאות אבטלה וגמלות נכות, המוענקות לזכאים, מבטיח המוסד לביטוח לאומי שאזרחים המצויים במצוקה יוכלו להיעזר בו בשעת הצורך לשם שיקום.

לנפגעי וירוס הקורונה עלולות להיגרם לקויות כתוצאה ממחלתם שהיא בבחינת כוח עליון. לקויותיהם יגרמו להם לפגיעות בריאותיות וכלכליות המצריכות שיקום; שיקום שמצופה שהמדינה הערבה לאזרחיה תעניק במצב הדברים שנוצר. כאמור, צפוי כי מספר גדול של מחלימי קורונה יוותרו עם נזקים ארוכי טווח והמדינה לא יכולה להרשות לעצמה להותיר אותם ללא אמצעים שיאפשרו להם שיקום וחיים תקינים. צורך זה במתן פיצוי, אותו צורך בלתי מתפשר לשיקום החולים שניזוקו בטווח הארוך, הוא כשלעצמו מקים חובה בהקמת מערך פיצוי ואף שיקום לנפגעי קורונה. הדרך היעילה ביותר להקים מערך פיצויים מעין זה ולהסדירו היא באמצעות חוק ייעודי, שניתן לצפות בוודאות מוחלטת כי עליו להיחקק לכשתקום ממשלה בישראל.

לאחר שמדינת ישראל תצא ממשבר הקורונה הראשון ואולי עוד במהלכו, לא יהיה מנוס מחקיקתו של חוק מעין זה שיענה על הצורך בהסדרת מערך השיקום והפיצויים לחולים

מתי צפוי להיחקק חוק הנוגע לפיצויים לנפגעי הקורונה?

זו שאלה של זמן. נראה כי לאחר שמדינת ישראל תצא ממשבר הקורונה הראשון ואולי עוד במהלכו, לא יהיה מנוס מחקיקתו של חוק מעין זה שיענה על הצורך בהסדרת מערך השיקום והפיצויים לחולים.

בחוק הפוליו מוגדר: "מטרתו של חוק זה לפצות את נפגעי הפוליו שלקו בישראל במחלת שיתוק ילדים או שקיבלו בישראל טיפול רפואי בשל מחלת שיתוק ילדים ובכך לבטא את מחויבותה של מדינת ישראל כלפיהם"

מה יכלול חוק פיצוי לנפגעי קורונה?

את תכני החוק העתידי ניתן לצקת מתוך המציאות, תוך מחשבה על מה צריך לכלול הסדר חקיקתי העוסק בשיקום נפגעי המחלה על ידי המדינה; וכן ניתן ללמוד ולהסיקם מתכני החוקים הייעודיים הדומים ("חוק הפוליו" ו"חוק הגזזת"), אך יחד עם זאת יהא צורך לחוקק ברור יותר, וככל הניתן ללא לאקונות משפטיות, וזאת כדי להפחית את האטימות המשפטית אשר יכולה להיווצר מבעיות שכאלה.

בין ההסדרים הבולטים שיכלול חוק ייעודי זה, שיעסוק במתן פיצויים לנפגעי הקורונה בגין לקויות רפואיות ונכות שנגרמה להם עקב המחלה, נראה שייכללו ההסדרים הבאים:

קביעה לגבי מטרת החוק - בראשית החוק סביר, כי יהיה סעיף המסביר את מטרת החוק. בחוק הפוליו מוגדרת מטרתו כך: "מטרתו של חוק זה לפצות את נפגעי הפוליו שלקו בישראל במחלת שיתוק ילדים או שקיבלו בישראל טיפול רפואי בשל מחלת שיתוק ילדים ובכך לבטא את מחויבותה של מדינת ישראל כלפיהם". ניסוח דומה יכול בהחלט להתאים לחוק הפיצויים - קורונה.

הגדרה של מיהו נפגע קורונה לעניין החוק - חוק לפיצוי נפגעי קורונה חייב לכלול הגדרה מפורטת של האזרחים הנכללים בגדרי החוק ונחשבים לנפגעי קורונה. סביר שהגדרה זו תכלול חולי קורונה שהחלימו ועברו את שלב המחלה האקוטי, ונותרה להם פגיעה בריאותית ו/או תפקודית עקב המחלה, לאחר שכבר החלימו.

הגדרה של תנאי הזכאות לפיצויים - מי זכאי לפיצויים עקב מחלת הקורונה - החוק יקבע תנאי סף להגשת תביעה לפיצויים למוסד לביטוח לאומי בגין נזקי קורונה. סביר כי תנאים אלה יכללו:

א. תושבות: רק תושב ישראל יוכל להגיש תביעה לביטוח לאומי לפיצויים בגין נזקי הקורונה.

ב. תחלואה: רק מי שלקה או טופל בישראל בשל מחלת הקורונה יוכל להגיש תביעת פיצויים בשל נזקי קורונה.

ג. קיומה של נכות: תובע מכוח חוק זה יכול להיות רק מי שנקבע לגביו (באופן הקבוע בחוק, למשל, על ידי קביעה של רופא מוסמך או ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי) שנגרמה לו נכות עקב מחלת הקורונה.

הליך תביעה וקבלת הפיצויים - חוק זה יקבע גם את ההליך לקבלת פיצויים מהמדינה בגין הליקויים הבריאותיים, וכן הליך המשך בו הוחמר מצבו של חולה קורונה כך, סביר שהליכים אלו יכללו דרישה מהניזוק להגיש תביעה מתאימה למוסד לביטוח לאומי. סביר כי במוסד לביטוח לאומי תוקם מחלקה ייעודית המטפלת בתביעות לפיצויים של נפגעי קורונה. בעקבות הגשת התביעה, על נספחיה הנדרשים, יעבור התובע ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, אשר חבריה יקבעו האם ליקוייו הרפואיים המוכחים של התובע עולים כדי נכות רפואית ומהי שיעורה. קביעות אלה תשפענה על אופי והיקף הפיצויים שיקבל התובע.

תקנות מכוח חוק הקורונה - החוק לנפגעי קורונה יכלול גם תקנות שיגדירו מהם הליקויים הבריאותיים הקיימים בעקבות הקורונה ומהם שיעורי הנכות שיש לקבוע בגין קיומו של כל אחד מליקויים אלה. תקנות אלה בהקשרים אחרים ידועות בכינוין "מבחני נכות". התובע יידרש להוכיח את קיום הליקויים המפורטים בתקנות, ובהתאם לכך ייקבע שיעור הנכות שנגרמה לו ואת אופי הפיצויים בגינה.

ברור לכל כי המציאות תחייב חקיקת חוק ייעודי שיסדיר מתן פיצויים לנפגעי קורונה מהמדינה, באמצעות הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי

זכויות נפגעי הקורונה

בחוק יפורט מהו הפיצוי שיינתן לנפגעי קורונה שיצליחו להוכיח תביעתם. הפיצוי יכול לכלול מענק ו/או גמלה באופן חד פעמי, קצבה חודשית ועוד.

לסיכום, חקיקת חוק המסדיר את זכויותיהם ושיקומם של נפגעי קורונה היא שאלה של זמן. ברי לכל, כי המציאות תחייב חקיקת חוק ייעודי שיסדיר מתן פיצויים לנפגעי קורונה מהמדינה, באמצעות הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי. החוק יהיה מקיף ויסדיר את כל שנדרש לשם שיקומם של חולי קורונה אשר החלימו מהקורונה באופן שהותיר בהם נכות.

* עו"ד איל בלזר מתמחה בדיני ספורט וכדורגל, ייצוג קבוצות שחקנים ומאמנים, נזקי גוף, ביטוח לאומי, רשלנות רפואית ודיני עבודה.

** "תושב ישראל" - מי שהוא תושב ישראל או תושב ישראל באזור לעניין חוק הביטוח הלאומי, וכל עוד הוא תושב כאמור. 

 

ליצירת קשר עם בלזר ושות', עורכי דין
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
אחוזי נכות נזקי גוף המוסד לביטוח לאומי
עו"ד איל בלזר

קבע פגישה עם
עו"ד איל בלזר

עו''ד ומגשר איל בלזר בעל תואר ראשון (LLB) במשפטים, התמחה בלשכה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי וסיים בהצלחה השתלמויות וקורסים...

לפרופיל המלא