נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מי יכול לערוך צוואה ומהי מטרתה?

רק באמצעות צוואה כשרה על פי חוק יכול אדם לחלק את רכושו על פי רצונו וכן להיות בטוח מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. בהיעדר צוואה החלוקה תתחלק בין היורשים על פי דין - קרי, צו ירושה

מאת: עו"ד תמי קריכלי | | 4
מי יכול לערוך צוואה ומהי מטרתה?

אף אדם אינו יודע את יום פקודתו. זאת אחת הסיבות שאנחנו עורכים צוואות, כדי להבטיח קצת ודאות במסגרת אי הודאות של המוות. מטרת עריכת הצוואה היא הסדרת ענייני הרכוש של המצווה לאחר יום פטירתו. את הצוואה יכול לערוך כל אדם (פרט לקטין, פסול דין או אדם שאינו בעל כשרות משפטית, כמו אדם שאינו צלול וכדומה). ישנה חשיבות יתרה לעמידה בכללי עריכת הצוואה על פי החוק. בנוסף, כל אדם עשוי להשאיר אחריו מספר צוואות. אולם, הצוואה המאוחרת ביותר היא תמיד הצוואה שתהיה תקפה והיא מבטלת את קודמותיה.

על הצוואה לציין כי היא נעשית בצלילות דעים ומתוך רצון והבנה מלאים של המצווה, שכן הרשם לענייני ירושה יבחן את הצוואה לאחר מכן ואת תקינותה

תוכן הצוואה ועריכתה

הצוואה צריכה להיות ערוכה בצורה מסודרת, ברורה והגיונית וצריכה לכלול מה ייעשה ברכושו של האדם לאחר מותו. כמו כן, על הצוואה לציין כי היא נעשית בצלילות דעים ומתוך רצון והבנה מלאים של המצווה, שכן בבוא העת, לאחר פטירת המצווה, הרשם לענייני ירושה יבחן את הצוואה ואת תקינותה. רק לאחר שהונחה דעתו של הרשם שהכתוב בצוואה מורה על כוונתו האמיתית של המצווה והצוואה ערוכה על פי כללי חוק הירושה, אזי הוא יורה על כשרות הצוואה.

אם הצוואה נערכה זמן קצר לפני פטירת המצווה, הדבר עלול להדליק נורה אדומה לגבי צלילות המצווה בעת כתיבת הצוואה או האם נעשתה בכפייה

כיצד בוחן הרשם אם הצוואה נעשתה בצלילות ומתוך רצון מלא של המצווה?

הרשם עורך בדיקות כדי לוודא את תקינותה של הצוואה. כך למשל, הוא יכול לבחון את מועד כתיבת הצוואה: אם הצוואה נערכה זמן קצר לפני פטירת המצווה, הדבר עלול להדליק נורה אדומה לגבי  צלילות המצווה בעת כתיבת הצוואה או האם נעשתה בכפייה.

במידה שלא הונחה דעתו של הרשם  בתקינות הצוואה, הוא רשאי לדרוש מסמכים נוספים במטרה לאשר את תקינות הצוואה. דרישות נפוצות: שליחת הודעות לכל היורשים על פי דין בצירוף העתק הצוואה וזאת על מנת לבחון האם קיימת התנגדות לצוואה מאת היורשים החוקיים ו/או בקשת תצהיר מעורך הדין, הנהנים והעדים של הצוואה אם יש, על כך שהצוואה נעשתה בתום לב, בצלילות ובהתאם לחוק.

הצוואה הנפוצה ביותר נערכת בפני שני עדים שחותמים על הצוואה מלבד המצווה. גוף הצוואה יכול להיות בכתב יד או מודפס, מלבד החתימות של העדים שצריכות להיות בכתב יד

אילו סוגי צוואות יש?

צוואה בפני עדים - זוהי הצוואה הנפוצה ביותר. צוואה זו נערכת בפני שני עדים, שחותמים על הצוואה מלבד המצווה. העדים מצהירים כי המצווה כשיר וחותם בצלילות וזאת לאחר כי הוסבר לו והונחה דעתם כי הובן לו כראוי על מה הוא חותם. גוף הצוואה יכול להיות בכתב יד או מודפס, מלבד החתימות של העדים והתאריך שצריכים להיות בכתב יד. זוהי הצוואה שמבחינת תקפות היא בעלת התוקף הכי חזק. מומלץ שעורך הדין גם יהיה אחד מהעדים כדי לוודא את תקינות וכשרות הצוואה. 

צוואה בעל פה - צוואה שמתאפשרת רק במקרה שבו המצווה עומד בפני מוות מיידי ומצווה בעל פה על גורל רכושו, בפני שני עדים שרושמים את צוואתו (זיכרון דברים). אם מצבו הבריאותי של המצווה משתפר תוך חודש ימים מעריכת הצוואה, צוואה זו בטלה. הרעיון הוא שהצוואה נעשתה כי המצווה לא יכול היה לערוך אותה באופן פיזי, אולם אם מצבו משתפר, נאמר שהוא כבר כשיר לערוך צוואה רגילה ועל כן הצוואה בעל פה מאבדת מתקפותה. צוואה זו הכי פחות נפוצה.

צוואה בכתב יד ללא עדים - צוואה זו היא הצוואה הפשוטה ביותר לביצוע. זוהי צוואה שנכתבת על ידי המצווה בכתב ידו בלבד וצריכה לכלול את חתימתו ותאריך חתימת הצוואה. היתרון של צוואה זו הוא שהיא מאוד פשוטה לביצוע, כל אחד יכול לכתוב צוואה בעצמו, אך החיסרון הוא שמבחינת התקפות שלה היא חלשה יותר מצוואה שנחתמת בפני עדים, כי אם המצווה נפטר, אין מי שיעיד על תקינות הצוואה ועל כך שהיא באמת נערכה על ידי המצווה וכן על צלילותו.

צוואה בפני רשות - צוואה שנערכת בפני בית משפט, בית דין רבני או נוטריון. המצווה מעיד בעל פה או בכתב על צוואתו מול הרשות השופטת או הנוטריון. צוואה זו פחות נפוצה.

לאחר עריכת הצוואה, יש חשיבות להפקדת הצוואה בידי לשכת רשם הירושה. הפקדת הצוואה מבטיחה כי הצוואה תישמר בתנאים הולמים ולא תאבד

דגשים חשובים לכשרות הצוואה 

  1. אדם נהנה, קרי, שהמוריש מעוניין להוריש לו את רכושו, אינו יכול להיות עד או לקחת כל חלק בצוואה. 
  1. לאחר עריכת הצוואה מומלץ לפנות ללשכת הרשם לענייני ירושה ולהפקיד בידיו את הצוואה. הפקדת הצוואה מבטיחה שמירה בטוחה על הצוואה אך חשוב לשמור העתקים נוספים מלבד ההעתק המופקד בידי הרשם. יובהר כי הפקדת הצוואה בידי הרשם הינה טכנית בלבד והפקדתה אינה מעידה על תקינותה.   
  1. חשוב להתייחס בצוואה לכלל נכסי המצווה, היות ונכסים וכספים שאין להם אזכור בצוואה עצמה יתחלקו בבוא העת על פי צו ירושה, אשר פירוט החלוקה מוסדר בסעיף 10 לחוק הירושה, תשכ"ה -1965 ולא על פי הצוואה. 
  1. הדבר החשוב ביותר בעת עריכת הצוואה הינה צלילות המצווה ומצבו הבריאותי בעת עריכת הצוואה. יש לדאוג לעריכת צוואה על פי סעיפי החוק בכדי למנוע מצב של פסילת הצוואה.

    צו קיום צוואה מאשר את תקינות הצוואה ומקנה לה תוקף של פסק דין. לאחר המצאת צו קיום הצוואה, הנהנים יוכלו לפנות עם הצו למוסדות הרלוונטיים להעברת הכספים והרכוש ולדרוש את חלקם מנכסי הנפטר - עזבון המנוח

כיצד יש לפעול למימוש צוואה?  

לאחר פטירת המצווה, יש לפנות אל הרשם לענייני ירושה יחד עם הצוואה, תעודת הפטירה של המנוח ותשלום אגרה, בבקשה להמצאת צו קיום צוואה. צו זה הוא הצו המאשר את תקינות הצוואה ומקנה לה תוקף של פסק דין. לאחר המצאת צו קיום הצוואה, הנהנים יוכלו לפנות עם הצו למוסדות הרלוונטיים להעברת הכספים והרכוש ולדרוש את חלקם מנכסי הנפטר קרי, עזבון המנוח.   

 * עו"ד תמי קריכלי מתמחה בצוואות וירושות

ליצירת קשר עם קריכלי תמי משרד עורכי דין
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
עריכת צוואה צוואה בעל-פה צוואה בכתב-יד
עו"ד תמי קריכלי

קבע פגישה עם
עו"ד תמי קריכלי

עו"ד ומגשרת תמי קריכלי מנהלת משרד פרטי באשדוד ומעניקה ללקוחותיה מענה משפטי במגוון נושאים, תוך דגש על יחס אישי וחם...

לפרופיל המלא