Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

מתחילים עבודה חדשה? בידקו היטב את חוזה העבודה

חתימה על חוזה עבודה כתוב בין עובד למעסיק נדרשת על פי חוק והכרחית לשמירה על מלוא זכויותיהם של שני הצדדים. רגע לפני החתימה, אלה הם סעיפי החוזה שאליהם כדאי לשים לב

מאת: עו"ד יעקב לובקה |
14.09.20
תאריך עדכון: 12.12.23
5 דק'
מתחילים עבודה חדשה? בידקו היטב את חוזה העבודה

בחודשים האחרונים נוספו מאות אלפי מובטלים חדשים לשוק התעסוקה הישראלי. על אף שהמשבר הכלכלי שחווה מדינת ישראל לא קרוב לסיום, חברות רבות ממשיכות בפעילות רגילה ואף מואצת, ומשרות חדשות נפתחות. במיוחד בתקופה זו, בה יש לקוות כי רבים ככל האפשר יצליחו לצאת ממעגל האבטלה ולהיכנס לעבודה חדשה, חשוב להכיר את משמעותו של חוזה העבודה, ואת הסעיפים שחייבים להיכלל בו.

חתימה על הסכם עבודה נועדה בראש ובראשונה להגן על העובד, לעגן את תנאי העסקתו בחוזה בעל תוקף משפטי ולמנוע מחלוקות עתידיות או נסיונות של המעסיק להתחמק משמירה על זכויותיו

חובת עריכת חוזה עבודה

חוזה עבודה הוא הסכם הנערך בין העובד לבין המעסיק במטרה לעגן את תנאי העבודה ואת יחסי הגומלין בין הצדדים. החוק אמנם אינו מחייב עריכת חוזה עבודה אישי, אך על פי תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) תשס"ב-2002, המעסיק מחויב ליידע את העובד על תנאי עבודתו ועליו לעשות זאת בכתב.

ישנם מספר סוגים שונים של חוזי עבודה:

חוזה עבודה אישי לתקופה בלתי מוגבלת – חוזה העבודה הנפוץ והמקובל ביותר, הקושר בין העובד והמעביד למשך זמן שאינו ידוע מראש, ופוקע בעקבות פיטורים או התפטרות.

חוזה עבודה לתקופה מוגבלת – חוזה שמגדיר מראש את משך ההתקשרות בין העובד לבין המעסיק. לרוב משמש לצורך פרויקט מסוים, בשל החלפה של עובד הנמצא בשנת שבתון או בעקבות החלפת עובדת שיוצאת לחופשת לידה.

חוזה עבודה למשימה מיוחדת – חוזה שמגדיר התקשרות בין עובד למעסיק לצורך ביצוע משימה מסוימת ולמשך זמן מוגדר מראש.

עם קבלת החוזה, מקובל להעניק לעובד פרק זמן של מספר ימים על מנת לעבור עליו ולבחון את הסעיפים. עריכת משא ומתן בנוגע לסעיף כזה או אחר בחוזה היא לגיטימית לחלוטין

לעגן את הזכויות ולהגן על החלש

במאזן הכוחות שבין המעסיק לעובד, ידו של המעסיק היא על העליונה. העובד הוא הצד החלש והפגיע, אשר פעמים רבות כלל לא מודע לזכויותיו, ובמקרים רבים אחרים, שבהם זכויותיו נפגעות, נאלץ לפתוח במלחמה כנגד המעסיק ולנהל הליכים משפטיים ממושכים ולא נעימים.

חתימה על הסכם עבודה נועדה בראש ובראשונה להגן על העובד, לעגן את תנאי העסקתו בחוזה בעל תוקף משפטי ולמנוע מחלוקות עתידיות או נסיונות של המעסיק להתחמק משמירה על זכויותיו. מעבר לכך, מבטיח חוזה העבודה גם את זכויותיו של המעסיק ומגדיר את חובותיו של העובד כלפי מקום העבודה, כך שעריכת החוזה היא אינטרס משותף לשני הצדדים.

טרם החתימה על החוזה, חשוב לברר אם ישנו הסכם קיבוצי או צו הרחבה הנוגע לכם ולוודא כי הזכויות המוגדרות בו מצוינות בחוזה העבודה שלכם

מה אמור לכלול חוזה עבודה

כניסה לתפקיד חדש היא צעד מרגש, במיוחד בתקופה של אי ודאות כלכלית ועל אחת כמה וכמה אם קבלת העבודה מגיעה לאחר תקופה ממושכת של חיפושים. במעמד זה, חוששים עובדים רבים לסכן את התפקיד החדש שקיבלו ולכן לא עומדים על זכותם לחתום על חוזה עבודה ולא מעיזים לערער על הכתוב עליו. כאמור, חוזה עבודה משרת את שני הצדדים. עריכתו מאפשרת שמירה על יחסי עבודה תקינים ובבוא העת, תאפשר גם את סיומם התקין.

עם קבלת החוזה, מקובל להעניק לעובד פרק זמן של מספר ימים על מנת לעבור עליו ולבחון את הסעיפים. עריכת משא ומתן בנוגע לסעיף כזה או אחר בחוזה היא לגיטימית לחלוטין, ואין כל סיבה להירתע מכך או לחשוש כי ישפיע על קבלתכם לתפקיד.

בבואכם לבחון את חוזה העבודה, חשוב לשים לב לנקודות הבאות:

  1. האם החוזה כולל הסכמים קיבוציים/ צווי הרחבה רלוונטיים? את הזכויות הבסיסיות המוגדרות בחוק רובנו מכירים, אך רק מעטים מודעים לקיומם של הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, אשר מגדירים שורה של זכויות נוספות. הסכמים קיבוציים רבים חלים על ענפים ומגזרים שלמים במשק ולעומתם יש גם הסכמים קיבוציים פרטניים יותר, שנעשו בין ארגון העובדים של מקום עבודה מסוים לבין המעסיק.

בנוסף לכך, יש צווי הרחבה המגדירים זכויות נוספות אותן יש להחיל על ענף כזה או אחר או על כלל העובדים במשק (צו הרחבה בנושא נסיעות, צו הרחבה בנושא תוספת יוקר ועוד). טרם החתימה על החוזה, חשוב לברר אם ישנו הסכם קיבוצי או צו הרחבה הנוגע לכם ולוודא כי הזכויות המוגדרות בו מצוינות בחוזה העבודה שלכם.

  1. כיצד מוגדרות השעות הנוספות? החוק מגדיר בצורה ברורה את אופן חישוב התשלום עבור שעות נוספות, אך בחוזה העבודה מבקשים המעסיקים פעמים רבות לקבוע תשלום גלובלי עבורן, על סמך הערכה מראש. במקרה כזה, חשוב לוודא כי ההערכה והתשלום משקפים את העבודה הצפויה בפועל.

  2. האם החוזה כולל סעיפי סודיות ואי תחרות? סעיפי סודיות ואי תחרות הם סעיפים נפוצים שנועדו להגן על המעסיק ועל הידע המקצועי שנחשף בפני העובד במסגרת עבודתו. עם זאת, במקרים רבים עשויים סעיפים אלו לסתור את עיקרון חופש העיסוק ולפגוע בנסיונות העובד להמשיך למקום עבודה אחר באותו התחום. לכן, יש לבחון בזהירות את האופן בו הם מנוסחים.

מלבד סעיפים מרכזיים אלה, יהיה חוזה העבודה מורכב מרשימה ארוכה של סעיפים נוספים, הכוללים הגדרה של זכויות סוציאליות, תנאי פיטורים/ התפטרות ועוד.

לסיכום, טרם החתימה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין לענייני עבודה על מנת לוודא שזכויותיכם נשמרות במלואן וכי אין בחוזה סעיפים או ניסוחים העלולים לפגוע בכם בעתיד.

* עו"ד יעקב לובקה מתמחה בדיני עבודה, תביעות ביטוח, עריכת צוואות וייעוץ בהגשת תביעות קטנות.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים