נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

האם פסק בוררות שניתן בהרכב חסר הוא בעל תוקף משפטי?

בית המשפט העליון דחה לאחרונה על הסף בקשה לערעור על אישור פסק בוררות, בטענה שניתן בהרכב חסר. באילו מצבים מאפשר החוק מתן פסק בוררות בהרכב חסר והאם התפטרות בורר מתפקידו נחשבת למצב כזה?

מאת: עו"ד משה בן דוד | | 4
האם פסק בוררות שניתן בהרכב חסר הוא בעל תוקף משפטי?

בין קריית אונגוואר (עמותה לפיתוח קריה לאברכים, עולים וזוגות צעירים) לבין היזמית וחברת הבנייה "עיר דוד בנייה ופיתוח", נחתם לפני מספר שנים הסכם לבניית פרויקט מגורים בירושלים. אחד מסעיפי ההסכם הגדיר פתרון מחלוקות בין הצדדים באמצעות בוררות זבל"א.

בוררות זבל"א (זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד) היא הסדר לבחירת בוררים המאפשר לכל צד למנות בורר מטעמו על מנת לנסות להגיע להסכמות. בורר שלישי ממונה בדרך כלל על ידי בוררי הצדדים על מנת לשמש כבורר מכריע.

תהליך הבוררות התנהל באופן תקין כמעט עד תומו, הראיות הוצגו בפני הבוררים והגיעה העת להגשת הסיכומים. אלא שעל אף קביעת הבוררים כי הגשת הסיכומים תיעשה בעל פה, נעדרו נציגי אחד הצדדים מהדיון 

השתלשלות העניינים

במהלך הבנייה התעוררה מחלוקת בין הצדדים והם פנו לבוררות על פי הגדרות ההסכם שנחתם ביניהם. שני בוררים מונו לתהליך, אך לא הצליחו להסכים ביניהם על בורר שלישי. חברת עיר דוד פתחה, לפיכך, בהליך משפטי, שבו מונה בורר שלישי.

תהליך הבוררות התנהל באופן תקין כמעט עד תומו, מסכת הראיות הוצגה בפני הבוררים והגיעה העת להגשת הסיכומים. אלא שעל אף קביעת הבוררים כי הגשת הסיכומים תיעשה בעל פה, נעדרו נציגי קריית אונגוואר מן הדיון שנקבע.

נציגי עיר דוד הגישו את סיכומיהם כנדרש ואילו נציגי קריית אונגוואר התעכבו עם הגשת הסיכומים במלואם ולבסוף הגישו סיכומים בכתב. הם נתבקשו להגיש סיכומי תשובה נוספים לתשובת עיר דוד, אך במקום זאת הגישו בקשה לצירוף ראיות נוספות ולחקירת עדים. הבורר מטעם עיר דוד והבורר המכריע שמונה על ידי בית המשפט (להלן: שני הבוררים) דחו את הבקשה בטענה ששלב זה של ההליך אינו מאפשר את קבלתה.

הבורר מטעם קריית אונגוואר (להלן: הבורר) ביקש מהם לחזור מהחלטתם והודיע כי אם לא ייעשה כך, הוא יתפטר מתפקידו. שני הבוררים לא שינו את החלטתם, עברו על כל החומרים שהוגשו להם וחתמו על פסק בוררות המקבל את תביעת עיר דוד ודוחה את תביעותיה של קריית אונגוואר, תוך שציינו כי פסק הבוררות הועבר לבורר השלישי להתייחסות, אך הוא עמד על התפטרותו.

סעיף 20 לחוק הבוררות קובע כי בהליך בוררות שנערך בפני מספר בוררים, מספיקה חתימת רובם, כל עוד צוין בפסק הבוררות ששאר הבוררים אינם יכולים לחתום או מסרבים לעשות זאת

המחוזי קבע – מספיקה חתימת הרוב

נציגי קריית אונגוואר מינו בורר חדש מטעמם ופנו לנציגי עיר דוד בבקשה שיעשו זאת גם הם ויפתחו מולם בהליך בוררות חדש לגמרי באותו עניין. לטענתם, פסק הבוררות שנחתם על ידי שני הבוררים בהליך הנוכחי אינו קביל כיוון שניתן בהרכב חסר.

לאחר שמיעת טענות הצדדים, החליט בית המשפט המחוזי לדחות את טענתה של קריית אונגוואר וקבע כי פסק הבוררות תקף וקביל. בין היתר, הזכיר בית המשפט בהחלטתו את סעיף 20 לחוק הבוררות, הקובע כי בהליך בוררות שנערך בפני מספר בוררים, מספיקה חתימת רובם, כל עוד צוין בפסק הבוררות ששאר הבוררים אינם יכולים לחתום או מסרבים לעשות זאת.

הגשת ערעור על החלטות בענייני בוררות מתקבלת ע"י בית המשפט העליון במקרים חריגים שבהם יש חשד לעיוות הדין או לאי עשיית צדק, או במקרים בהם עולה שאלה משפטית שהשלכותיה נוגעות גם לציבור הרחב 

החלטת בית המשפט העליון

נציגי קריית אונגוואר החליטו לא לוותר ולהגיש לבית המשפט העליון בקשה לערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי. הגשת ערעור על החלטות בענייני בוררות מתקבלת על ידי בית המשפט העליון רק במקרים חריגים בהם יש חשד לעיוות הדין או לאי עשיית צדק, או במקרים בהם עולה מן המקרה הנדון שאלה משפטית עקרונית שהשלכותיה נוגעות לציבור הרחב ולא רק לצדדים המעורבים.

כאשר בקשת הערעור עוסקת באישור או ביטול של פסק בוררות, בוחן בית המשפט העליון את האפשרות לקבלה בחומרה רבה אף יותר, וכך נעשה גם במקרה זה. לאחר שבחן את הבקשה, הוציא בית המשפט העליון את פסיקתו, מבלי לכנס את הצדדים לדיון. בהחלטתו חיזק את עמדת בית המשפט המחוזי בנוגע לסעיף 20 של חוק הבוררות. בנוסף, קבע כי גם אם התפטרות הבורר הינה מוצדקת (דבר שלא הוכרע על ידי בית המשפט אך צוין כבעייתי עד מאוד), יש לפעול לפי סעיף 12(א) לחוק הבוררות: אם התפנתה כהונתו של בורר (גם אם בעקבות התפטרותו), יש למנות בורר חליפי ולהמשיך את הבוררות מאותה הנקודה בה נעצר התהליך.

בנסיונה של קריית אונגוואר לכפות הליך בוררות חדש באותו עניין במקום לפעול כאמור, על פי הנחיות החוק, ראה בית המשפט העליון, בדומה למחוזי שקדם לו, התנהלות בחוסר תום לב ש"אין מקום לאפשר לה ליהנות מפרי הבאושים שהצמיחה". בפסיקתו, דחה בית המשפט העליון את בקשת הערעור על הסף, וקבע כי החלטת הבורר לעמוד על התפטרותו גם לאחר שהוגש לו פסק הבוררות החתום על ידי שני הבוררים האחרים, תיחשב כסירוב לחתום. לפיכך, בהתאם לסעיף 20 של חוק הבוררות, פסק הבוררות שנחתם על ידי הרכב הרוב הוא תקין ויש לקבלו.

עו"ד משה בן דוד הוא ממייסדי משרד עורכי הדין בן דוד, אברהם, הכהן העוסק במשפט מינהלי וחוקתי, מקרקעין ונדל"ן, דיני נזיקין, צוואות וירושות, אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך, ועוד. עו"ד בן דוד ייצג את ההקדש בתיק יחד עם עו"ד אלדר שוחטמן.

ליצירת קשר עם בן דוד, אברהם, הכהן - משרד עורכי דין
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק הבוררות בורר בוררות
עו"ד משה בן דוד

קבע פגישה עם
עו"ד משה בן דוד

בבן דוד אברהם הכהן משרד עורכי דין שותפים עורכי הדין משה בן דוד, ישעיהו אברהם ופרופ' אביעד הכהן. הם מספקים...

לפרופיל המלא