Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

בג"ץ ומנהלי

מכרזים, רשויות מקומויות, עתירה מנהלית - כל אלו ועוד הם חלק מעולם המשפט המנהלי. לפניכם כתבות, מאמרים ומידע משפטי בנושא בג"ץ ומנהלי.

הסדרת מעמד בן זוג בישראל והעתירות נגד חוק האזרחות: ביהמ"ש מהלך על חבל דק

הסדרת מעמד בן זוג בישראל והעתירות נגד חוק האזרחות: ביהמ"ש מהלך על חבל דק

החלטת השופטים בדיון האחרון מראה על רצון לאזן בין הצורך להגביל יוזמות בעייתיות של הממשלה לבין חוסר רצון בולט להתערב בהליכי חקיקה | בניגוד לסברה הרווחת, למעשה בג"צ ממעט לפסול חוקים שחוקקה הכנסת

4 דק'
מרמה והפרת אמונים – מהי משמעות העבירה שסמוטריץ' נלחם לבטל?
הזירה הפוליטית והמשפטית: פסקת ההתגברות
פרשת ילדי תימן – נסגר החלון לקבלת פיצויים

זרקור על עו״ד בתחום בג"ץ ומנהלי