נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חוק חופש המידע - מהו?

במדריך זה תוכלו לקרוא את עיקרי הדברים בכל הנוגע לחוק חופש המידע.

מאת: מערכת משפטי| | 2
חוק חופש המידע - מהו?

מהו חוק חופש המידע? מי רשאי לבקש בקשה מכוחו? כמה זה עולה לנו? במדריך זה תוכלו לקרוא את עיקרי הדברים בכל הנוגע לחוק חופש המידע.

חוק חופש המידע נחקק בשנת 1998. ע"פ חוק זה, לכל אזרח ישראלי או תושב ישנה הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק.
"מידע" -  הכוונה לכל מידע המצוי ברשות ציבורית, אשר כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב;

"רשות ציבורית" - הכוונה לממשלה ומשרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי משפט, בתי דין, לשכת הוצאה לפועל, רשויות מקומיות, תאגידים, חברות ממשלתיות וגופים אחרים שממלאים תפקידים ציבוריים.

למציאת עו"ד בנושא רשויות מקומיות באינדקס משפטי

בחוק נקבע, כי ראש רשות ציבורית ימנה, מקרב עובדי הרשות, ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור, על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום הוראות החוק.

הגשת בקשה ותשלום

בקשה לקבלת מידע ניתן להגיש באינטרנט לגבי חלק גדול ממשרדי הממשלה, כגון: משרד החוץ, התמ"ת, הבינוי והשיכון, איכות הסביבה, האוצר, המשפטים, החינוך החקלאות וראש הממשלה. ניתן לבצע את כל תהליך הבקשה, מילוי הטופס והתשלום בשירות התשלומים הממשלתי.

לגבי בקשות ממשרדים שעדיין לא הצטרפו לשירות התשלומים הממשלתי, ניתן להגיש בקשה לקבל מידע באמצעות הדואר.
הגשת בקשה לקבלת מידע כרוכה בתשלום אגרה.  מי שמבקש את הבקשה מתחייב לשלם אגרת בקשה לקבל מידע וכן אגרת טיפול והפקה. אם עלות הטיפול גבוהה יותר, המבקש יצטרך לתת הסכמה נפרדת להמשך הטיפול בבקשתו.

אדם שמבקש מידע על עצמו פטור מאגרת בקשה, אך ניתן לחייב אותו בעלויות הכרוכות באיתור המידע, בהדפסתו ובשליחתו.

דחיית הבקשה לקבלת מידע

חשוב לציין, שלא כל בקשה לקבל מידע תענה בחיוב. יש מידע שהרשות לא תמסור אותו, כאשר מדובר בחשש לפגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בביטחון הציבור או בשלומו של אדם. כמו-כן, יש מידע שלגביו אין חובה על הרשות למסור אותו, כמו: מידע שעלול לשבש את התפקוד התקין של רשות ציבורית, מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי וכד'.

כמו-כן הרשות רשאית לדחות בקשה לקבל מידע אם הטיפול בה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה, או כאשר מדובר במידע שהתקבל אצל הרשות לפני יותר מ-7 שנים, ואיתור המידע הזה כרוך בקושי של ממש, או כאשר הרשות נקטה אמצעים סבירים והתברר לה שאי אפשר לאתר את המידע או שהוא לא מצוי ברשותה, או כאשר המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו, או כאשר המידע מצוי בידי רשות ציבורית אחרת.

רשות ציבורית שמקבלת בקשה למידע מכח חוק חופש המידע תודיע למבקש בלי שיהוי, ועד 30 ימים מיום קבלת הבקשה על החלטתה בבקשה. ראש הרשות הציבורית רשאי להאריך את התקופה האמורה במקרה הצורך ב-30 ימים נוספים, אם הודיע על כך למבקש בכתב.

תיתכן גם אפשרות להארכה נוספת, אם מדובר במידע רחב היקף או מורכב באופן מיוחד. ההארכה הנוספת לא תעלה על 60 ימים.

 

 

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק חופש המידע
מערכת משפטי

מערכת משפטי

עו"ד אורנית אבני גורטלר היא עורכת פורטל זאפ משפטי מעל ל-7 שנים.

לפרופיל המלא