נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

כיצד תערערו על חוקיותו של חיפוש ללא צו?

האם החוק מתיר חיפוש ללא צו? האם יש השלכות לחיפוש שנערך ללא צו שופט? מהן ההשלכות המשפטיות בנוגע לראיות שנתפסו במהלך חיפוש לא חוקי? מדריך

כיצד תערערו על חוקיותו של חיפוש ללא צו?

לפני כשנה זיכה בית משפט השלום בתל אביב-יפו אדם שנתפס ובמכנסיו סם מסוג הרואין בכמות שהיא גדולה מכמות לצריכה עצמית, ולמרות שאותו אדם התנגד לחיפוש וסירב לבקשת השוטרים לערוך אותו. על פניו נראה כי היתה עילה ברורה להרשיע אותו בעבירות של אחזקת סם, תקיפת שוטר והפרעה לשוטר בביצוע תפקידו.

אז מדוע הוא זוכה? ובכן, בית המשפט קיבל את טענת הסנגורית כי החיפוש שנערך בגופו של אותו אדם אינו חוקי, ולכן עמדה לו הזכות לסרב לביצועו. בנוסף, בית המשפט קיבל את הטענה של הסנגורית כי העובדה שהחיפוש אינו חוקי, כל ראיה שנאספה בו פסולה. הנאשם זוכה מכל סעיפי כתב האישום בזכות ערנותה של עורכת הדין והיכרותה עם סעיפי החוק.

בכתבה זו נסביר מהו חיפוש חוקי, באילו מקרים נדרש צו על מנת שהחיפוש ייחשב לחוקי, ובאילו מקרים לא נדרש צו אך צריכים להתמלא תנאים מסוימים בלעדיהם חיפוש ללא צו אינו חוקי. כלומר, באילו מקרים החוק מתיר חיפוש ללא צו.

בקשה לקבלת צו חיפוש נערכת במעמד צד אחד, בפני שופט בית משפט השלום, וזאת בשלב החקירה הסמויה וללא ידיעת נשוא הצו או עורך דינו. תוקפו של הצו החד פעמי הוא עד 30 יום 

מהו צו חיפוש?

צו החיפוש בגופו או בביתו של אדם מורכב מהבקשה לאשר את עריכת החיפוש, המוגשת על ידי הגוף החוקר למזכירות המדור הפלילי של בית משפט השלום, ומהחלטת השופט בעניין, החתומה בחתימתו וחתימת המזכירות. הבקשה לקבלת צו חיפוש נערכת במעמד צד אחד, בפני שופט בית משפט השלום, וזאת בשלב החקירה הסמויה וללא ידיעת נשוא הצו או עורך דינו. תוקפו של הצו הוא עד 30 יום ולא ניתן להשתמש בו יותר מפעם אחת.

הבקשה צריכה לכלול את הצהרת נציג הגוף החוקר והצגה של חומרי החקירה ו/או מידע מודיעיני המצדיקים את הבקשה לחיפוש, וכן את פרטיו המלאים של האדם שאליו מופנה הצו והכתובת המדויקת שבה ייערך החיפוש. צו חיפוש שאינו כולל את הפרטים והחתימות הללו, כמו גם חיפוש ללא צו, במקרים מסוימים, ייחשבו, עקרונית, בלתי חוקיים ויכולים להוות  עילה לפסול משימוש משפטי כל ראיה שתיאסף בהם.

במקרה שבו לשוטר יש יסוד להניח שבמקום או בקרבתו מבוצע פשע, או במקרה שבו אדם המצוי באותו מקום הוא שפנה וביקש את עזרת המשטרה, לשוטר יש זכות לביצוע חיפוש באופן מיידי גם ללא צו

האם יש מקרים שבהם החוק מתיר חיפוש ללא צו?

שוטר רשאי לערוך חיפוש במקום מסוים גם ללא צו במקרים שבהם קיימת נחיצות לביצוע חיפוש באופן מיידי. למשל, מקרה שבו לשוטר יש יסוד להניח שבמקום או בקרבתו מבוצע פשע, או שאדם המצוי באותו מקום הוא שפנה וביקש את עזרת המשטרה, וכן, במקרים שבהם השוטר רודף אחרי אדם המתחמק ממעצר או נמלט ממשמורת. יחד עם זאת, גם כאשר אין נסיבות מיוחדות כאלו, חיפוש ללא צו ייחשב לחוקי כאשר מחזיק המקום נותן את הסכמתו לעריכת החיפוש ובתנאי שההסכמה ניתנה מדעת.

האם ניתן לערער על חוקיותו של חיפוש לאחר מתן הסכמה?

לא כל הסכמת מחזיק המקום עונה על ההגדרה של הסכמה מדעת. הסכמה מדעת יכולה להתגבש רק לאחר שהשוטר מבהיר לבעל המקום כי יש לו את הזכות המלאה לסרב לביצוע החיפוש ללא צו וכי לא יאונה לו כל רע באם ישתמש בזכות זו. ללא הסבר הניתן בעל פה או בכתב וללא הסכמה מצד מחזיק המקום שתוגדר כהסכמה מדעת, חיפוש כזה ייחשב ללא חוקי וכל ראיה שתימצא בו תיפסל לשימוש.

גם אם לאדם יש רישום פלילי, אך במפגש עם השוטר לא מתקיימות נסיבות המצדיקות חשד סביר, עצם העובדה שלאותו אדם יש עבר פלילי אינה מצדיקה חיפוש ללא צו

באילו מקרים מותר חיפוש בגופו של אדם ללא צו?

החוק מתיר חיפוש בגופו של אדם ללא צו חיפוש כאשר יש לשוטר חשד סביר שאותו אדם מחזיק בחפץ כלשהו שהחזקתו אסורה. לדוגמה, אדם המחזיק ברשותו נשק, רכוש החשוד כגנוב, סמים וכדומה. וכך, כאשר השוטר מגיע לזירת האירוע , פוגש בחשוד, מתשאל אותו לגבי נסיבות הימצאותו במקום ונתקל בהתנהגות מחשידה של החשוד, כגון סירוב לתת הסבר הגיוני למעשיו במקום או לדוגמה להימצאות רכוש ברשותו, אזי מתקיים החשד הסביר.

חשוב להבין זאת, שעל מנת שהחיפוש ללא צו יהיה חוקי, יש צורך בקיומו של חשד סביר קונקרטי. כך, גם אם לאדם יש רישום פלילי, אך במפגש עם השוטר לא מתקיימות נסיבות המצדיקות חשד סביר, עצם העובדה שלאותו אדם יש עבר פלילי אינה מצדיקה חיפוש ללא צו.

לרוב, שוטר שיודע שאין לו עילה לחיפוש יאפשר לסרב לחיפוש, אך במידה שהוא אינו מאפשר זאת, כדאי להימנע מעימות ומהפרעה בביצוע החיפוש ולטפל בכך משפטית בהמשך

כיצד מומלץ להתנהל במקרה של חיפוש ללא צו?

גם אם לדעת אדם אין לשוטר עילה ממשית לחיפוש ולא התקיים חשד סביר, בכל מקרה שבו מגיעים שוטרים לאדם ומבצעים חיפוש ללא צו, רצוי וכדאי להישמע להוראותיו של השוטר. אמנם, לחשוד עומדת הזכות לשאול את השוטר לעילת החיפוש, ואם זה אינו עונה לו על כך, יש לחשוד זכות לסרב לחיפוש מבלי שהדבר ייזקף לחובתו כראיה מפלילה בהתאם. אך חשוב לא להיכנס לעימותים בשל כך. על פי רוב, שוטר שיודע שאין לו עילה לחיפוש יאפשר לכם לסרב, אך במידה שהוא אינו מאפשר זאת, כדאי להימנע מעימות ומהפרעה בביצוע החיפוש ולטפל בכך משפטית בהמשך.

במידה שבית המשפט מגיע להחלטה שלא היתה הצדקה והחיפוש בוצע שלא על פי החוק, רשאי הוא לפסול או לאשר את תוצרי החיפוש

האם ניתן לערער לאחר מכן על החלטת השוטר ולפסול את חוקיות החיפוש ללא צו?

מיד בסיום החיפוש עליכם לפנות לעורך דין המתמחה בדין הפלילי, אשר יפעל לטובתכם ויבדוק במסגרת הכלים שעומדים לרשותו באם החיפוש שבוצע היה חוקי. כאמור, כאשר ברשות השוטר אין צו בית משפט, דרישת יסוד החשד הסביר היא הכרחית.

במקרים כגון אלה, תפקידו של בית המשפט, בשלב ההליך המשפטי, להכריע באם היתה קיימת עילה לחיפוש שבוצע ללא צו תוך בחינת כל מקרה לגופו. לאחר בחינת סבירות שיקול הדעת של השוטר, מתפקידו של בית המשפט להכריע באם היה בסמכותו של השוטר לבצע חיפוש. במידה שבית המשפט מגיע להחלטה שלא היתה הצדקה לביצוע החיפוש והחיפוש בוצע שלא על פי החוק, רשאי הוא לפסול או לאשר את תוצרי החיפוש.

כאשר בוצע אצלכם חיפוש ללא צו והשוטר אינו מאפשר לכם לסרב, כדאי להימנע מעימותים, להתייעץ עם עורך דין מיידית אם הדבר מתאפשר, או לגשת לייעוץ משפטי מיד לאחר מכן

מהן ההשלכות של חיפוש לא חוקי?

פרט לפסילת הראיות וזיכוי הנאשם, כאשר בית המשפט קובע שהחיפוש שבוצע אינו חוקי, הדבר עשוי להוביל להגשת תלונה כנגד השוטר שביצע את החיפוש, ולעתים אף להגשת תביעת נזיקין נגד המשטרה.

לסיכום, כאשר בוצע אצלכם חיפוש ללא צו והשוטר אינו מאפשר לכם לסרב, כדאי להימנע מעימותים, להתייעץ עם עורך דין מיידית אם הדבר מתאפשר, או לגשת לייעוץ משפטי מיד לאחר מכן, כדי לבדוק את האפשרות לפסול את חוקיות החיפוש.

* משרד עורכי דין הינדי-קליין, מתמחים במשפט פלילי ובייצוג בהליכים השונים שלו

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי 

ליצירת קשר עם הינדי קליין משרד עו"ד וגישור
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
זכויות החשוד חיפוש בגוף החשוד צו חיפוש
עו"ד רון הינדי, עו"ד עופר קליין

קבע פגישה עם
עו"ד רון הינדי, עו"ד עופר קליין

הינדי קליין בראשותם של עורכי הדין עופר קליין ורון הינדי אשר שירתו מעל ל- 30 שנים במשטרת ישראל ומכירים היכרות...

לפרופיל המלא