איך מגיעים להסדר טיעון במשפט תעבורה?

מדוע נאשמים מסוימים מקבלים עונש מחמיר ואילו אחרים, שעברו בדיוק אותה עבירה, מסיימים את התיק בתנאים מקלים? הסודות מאחורי ההגעה להסדר טיעון מקל

05.08.21
תאריך עדכון: 30.03.24
6 דק'
איך מגיעים להסדר טיעון במשפט תעבורה?

לא פעם מגיע נאשם בתיק תעבורה לאולם בית המשפט, ובזמן ההמתנה לדיון שאליו זומן הוא נוכח לגלות כי בתיק אחר, שנראה לו דומה מאוד למקרה שלו עצמו, מציגים הצדדים לשופט הסדר מוסכם, לעתים אפילו מבלי שהנאשם עצמו נוכח בכלל באולם. כך למשל, נהג שזומן למשפט בגין נהיגה בשיכרות ניגש לתובע על מנת ללמוד מהי עמדת התביעה לעונש. התובע ענה חד משמעית כי עמדת התביעה לעונש היא שנתיים שלילה, אך באותו זמן ממש, מול עיניו של אותו נהג, הוצגו לשופט בזה אחרי זה מספר הסדרי טיעון מוסכמים, בהם תוקן סעיף האישום מסעיף שיכרות לסעיף חמור פחות. בכל אחד מהמקרים הסכימה התביעה לעונש של חודשי שלילה ספורים ובחלקם גם לקנס מופחת.

ובכן, מה הוא ה"סוד"? מדוע בתיקים מסוימים מוכנה התביעה להגיע להסדרי טיעון מקלים ובאחרים היא מסרבת ואף מתעקשת להחמיר עם הנאשמים?

פעמים רבות מדי נאשמים מסרו בעצמם את הראיה היחידה שהיתה בתיק ושהביאה להרשעתם, או לקחו אחריות על מעשה בתקווה כי הדבר יגרום למשטרה או לשופט לבוא לקראתם

ההיגיון מאחורי ניהול משפט פלילי

רוב הנאשמים בתיקי תעבורה הם אנשים נורמטיביים. היות שכך, הם אינם מבינים את ההיגיון העומד מאחורי ניהול משפט פלילי. פעמים רבות הם מאמינים כי השופט יגלה סימפטיה ויקל עמם מעצם היותם אנשים נורמטיביים, אך סדרי הדין וכללי המשפט המהותי קבועים וברורים. גם אם השופט יתרשם מאד, יכולתו להקל רק משום כך היא מוגבלת כיוון שהוא כבול לכללים הקבועים בחוק ובפסיקה המנחה.

את המדינה, התובעת את הנאשם על העבירה שביצע, מייצג תובע משטרתי ומולו עומד הנאשם, שברוב המקרים אינו בקיא בכללים. חשוב מאוד כי הנאשם יפנה לייצוג בשלב מוקדם ככל האפשר, זאת משום שלכל מילה שיאמר, הן בפני השוטרים והן בפני בית המשפט, תהיה משמעות בהמשך, עד כדי גרימת נזק רב לו עצמו.

במשך השנים הארוכות בהן ייצגתי את המדינה כתובע ראיתי לא פעם כיצד אזרח תמים, המואשם באישום בו יכול כל אחד מאיתנו למצוא את עצמו בבוקר יום בהיר, נופל לבור שהוא כורה לעצמו במו ידיו. פעמים רבות מדי נאשמים מסרו בעצמם את הראיה היחידה שהיתה בתיק ושהביאה להרשעתם, או לקחו אחריות על מעשה בתקווה כי הדבר יגרום למשטרה או לשופט לבוא לקראתם. זאת על אף שבחלק לא קטן מהמקרים יש בתיק ספק רב לגבי אשמתם או אפילו ראיות לחפותם.

ככל שתיק הראיות מוצק ואיתן, כך יגברו סיכויי ההרשעה, אך ככל שימצאו פגמים, כך יגבר הסיכוי שיימצא ספק לגבי אשמתו של הנאשם וייתכן שהוא יזוכה. משוואה זו מושפעת גם ממגוון גורמים

הגורמים המשפיעים על היכולת להגיע להסדר טיעון מקל

תמצית עבודת הסנגור בתיק תעבורה היא למצוא כשלים בתיק התביעה. היות שבמקרים בהם מתקיים משפט, תפקידה של התביעה הוא להוכיח את אשמת הנאשם באמצעות הראיות שאספה בתיק התביעה, ניתן להעריך את תוצאות המשפט על ידי בחינת איכות הראיות. ככל שתיק הראיות מוצק ואיתן, כך יגברו סיכויי ההרשעה, אך ככל שימצאו פגמים, כך יגבר הסיכוי שיימצא ספק לגבי אשמתו של הנאשם וייתכן שהוא יזוכה. משוואה זו מושפעת גם ממגוון גורמים נוספים, בהם תפיסת עולמו של השופט הדן בתיק, זהותו של התובע, התנהגותו של הנאשם, המקום בו מתקיים הדיון ועוד.

שופטים מסוימים, לדוגמה, לומדים להכיר שוטרים מסוימים במהלך הופעתם כעדי תביעה, בתיקים בהם רשמו את הדו"ח שבבסיס תיק התביעה. בחלק מהמקרים, אופן עבודתו של השוטר הותיר רושם רע ובלתי מקצועי בעיני השופט עד כדי כך שעצם זה שאותו השוטר הוא רושם הדו"ח ועד התביעה המרכזי בתיק מהווה סיכון לתביעה. היכרותו של הסנגור עם המעורבים תאפשר לו להבין כי במקרה כזה התביעה תתקשה לשכנע את השופט מעל לכל ספק, ולכן יוכל "לגבות מחיר" גבוה יותר מהתביעה ולקבל הצעה מקלה יותר.

דוגמה נוספת היא אמצעי אכיפה אלקטרוני כזה או אחר, שעדיין לא הוכרז כאמין על ידי בית משפט העליון ונדון רק בערכאות נמוכות שאינן מחייבות את כל השופטים, ולכן יזכה להערכה שונה על ידי בתי משפט שונים. ישנם בתי משפט לתעבורה שהשופטים היושבים בהם הסכימו כי בעיניהם המכשיר אמין ומנגד, נתוני אותו המכשיר בדיוק יישארו בספק מבחינת שופטי התעבורה בבית משפט אחר. משום כך, תציע יחידת התביעות שבמחוז זה הצעות מקלות יותר בתיקים המבוססים על מדידות אותו המכשיר.

גם הפרשנות שנותן תובע זה או אחר להנחיות התביעה, או למשקלו של כשל זה או אחר באיכות ראיה, משפיעה על היכולת להשיג הסדר מקל. כמי שנחשב כ"תובע מחמיר וקשוח" נהגתי לא פעם להפנות נאשמים לתובע מקל יותר. ככל שמדובר בתובע מנוסה יותר, הבטוח ביכולתו להשיג הרשעה בתיק, כך יינתן משקל נמוך יותר מבחינתו לכשלים מסוימים. האמור נכון גם לגבי הסנגור, שביטחונו ביכולתו לנהל את התיק ולהתגבר על הראיות יאפשר לו לגבות מחיר גבוה יותר בעבור הלקוח לגבי אותה ראיה.

נאשם הסבור כי יוכל להגיע להסדר המיטבי או לנהל את המשפט בכוחות עצמו, ברוב המקרים יגרום לעצמו נזק. לא פעם יהיה הנזק יקר בהרבה מהמחיר שהיה יכול לשלם לעורך דין תעבורה

הסוד – להקטין את הסיכון

סנגור שניהל תיקים רבים וצבר שעות דיון רבות יידע למצוא את הכשלים שיגדילו את סיכויי הזיכוי של הנאשם. נסיונו יאפשר לו להעריך גם את ההשפעה שתהיה לתובע ששובץ לתיק על אופן סיומו, ואת המשקל שייתן השופט הדן בתיק לכשלים ולאופן התנהלות הנאשם.

חשוב לזכור כי ניהול משפט כרוך תמיד בסיכון מסוים. אם הסנגור שגה בהערכת משקלם של הכשלים ולא קיבל הצעה שנתן התובע להסדר טיעון מקל, הוא עלול להמליץ ללקוח לנהל את התיק ושם, לקבל בסופו של דבר הרשעה בסעיפים חמורים מאלה שהוצעו להסדר ועונש חמור יותר מזה שהוצע. לכן ישנה חשיבות רבה כל כך לבחירת סנגור תעבורה מנוסה, אשר יידע להעריך כראוי אם ההצעה שנתן התובע לסיום התיק אכן הולמת את הכשלים ואת שאר הנסיבות, ויחסוך מהלקוח סיכון מיותר.

עו"ד גלעד משולם

בסיכומו של עניין, המשוואה ממנה ראוי לגזור מהי הצעה ראויה להסדר היא מורכבת, והיכולת להרכיבה נגזרת באופן ישיר מנסיונו של הסנגור המייצג. נאשם החושב כי יוכל להגיע להסדר המיטבי או לנהל את המשפט בכוחות עצמו, ברוב המקרים יגרום לעצמו נזק. לא פעם יהיה הנזק יקר בהרבה מהמחיר שהיה יכול לשלם לעורך דין תעבורה, אשר היה לומד על מצבו המשפטי המדויק, בוחן את הסיכונים ואת הסיכויים, בונה את האסטרטגיה והטקטיקה באמצעותן כדאי לסיים את העניין ומספק לו הגנה ראויה.

עו"ד גלעד משולם (בצילום משמאל) הוא מומחה בדיני תעבורה, לשעבר תובע תעבורה

עורך דין תעבורה משולם גלעד

עורך דין תעבורה משולם גלעד

עו"ד גלעד משולם, בעל תואר ראשון במנהל עסקים, תואר שני במדעי המדינה ותואר ראשון ושני במשפטים, מספק את שירותיו במסגרת משרד המתמחה ומתמקד אך ורק בתחום התעבורה. עו"ד משולם בעל עבר צבאי ותעסוקתי עשיר כאשר שימש בעברו חניך בבית ספר לקציני ים, קצין בשירות קבע בפלוגת גבעתי, מפקד במשטרת ישראל, תובע תעבורה בלשכת ירושלים.

האם מאמר זה עזר לך?

ZAP משפטי
צרו קשר
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה
מאמרים נוספים
עורך דין תעבורה משולם גלעד

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה