Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

בדיקות חשמל לארגונים על פי חוק – כל מה שצריך לדעת

חוק החשמל קובע כי יש לבצע בדיקות חשמל למתקנים בפרקי זמן מסוימים. מהנדס החשמל אליהו גוזלן, מנהל "אחלמה מהנדסים", מרחיב על סוגי הבדיקות ועל תדירותן במוסדות השונים

מאת: אליהו גוזלן, אחלמה מהנדסים | אחלמה מהנדסים
25.05.22
תאריך עדכון: 12.12.23
6 דק'
בדיקות חשמל לארגונים על פי חוק – כל מה שצריך לדעת

חוק החשמל (חוק התכנון והבנייה תשי"ד, 1954) קובע כי יש לבצע בדיקות חשמל למתקנים בפרקי זמן מסוימים. בדיקות חשמל נעשות בכפוף לדרישותיהם של מספר גופים ציבוריים ולצורך מספר מטרות. לדוגמה, אם בית עסק מעוניין בקבלת רישוי עסק, הרי שבדיקות החשמל ייעשו בהתאם לתקנות הרשות הארצית לכיבוי והצלה, ואם משרד החינוך יידרש לבדיקת חשמל, הרי שהוא כפוף לחוזה הבטיחות שנכתב על ידי מהנדס הבטיחות של המשרד. נהוג לבצע את בדיקות החשמל בהתאם למופעים שונים, לרבות בטרם הפעלת המתקן ולאחר ביצוע שינוי יסודי.

בדיקת חשמל מקדימה לפני הפעלה ראשונה

בדיקה זו נעשית במתקנים שטרם חוברו למערכת החשמל ומשמשת כתנאי מחייב לפני ביצוע החיבור בפועל. מטרת הבדיקה היא לוודא שאכן חיבורי החשמל במתקן תואמים את תקנות חוק החשמל ואת דרישות מכון התקנים הישראלי או את דרישותיהם של מכוני תקינה בינלאומיים. 

הדרישה לביצוע בדיקות חשמל תקופתיות נקבעה על פי חוק וחלה ומשתנה בהתאם לאופי הבדיקה

בדיקת חשמל לאחר שינוי יסודי במתקן

המונח "שינוי יסודי" נגזר מתקנות החשמל השונות וחל על שינויים במבנה מערכת החשמל, שינוי במנגנוני ההגנה מפני התחשמלות והוספת מעגל או קו למערכת חשמל קיימת. דוגמאות לשינויים יסודיים הן: שינויים בשיטות ההגנה על המתקן, שינוי בחומר, בבידוד או בחתך המוליכים; במתקנים חקלאיים – הגדלת חיבורי חשמל, החלפת לוחות, הוספת מעגלים; במערכת הרמזורים – שינוי בשיטת ההגנה על המתקן, החלפת חלקים במתקן, שינוי גודל מבטח; ובאתרים רפואיים – החלפה או התקנה של תעלת אספקה, החלפת לוח, שינוי ייעוד לאתר.

ככלל, הדרישה לביצוע בדיקות חשמל תקופתיות נקבעה על פי חוק וחלה ומשתנה בהתאם לאופי הבדיקה. למשל, בדיקת הארקות ואמצעי הגנה מפני התחשמלות, בדיקת מערכות אל-פסק סטטיות ובדיקות גנרטורים במתח נמוך - אלו נעשות אחת לחמש שנים, ואילו בדיקת מתקן חשמלי ציבורי בבניין רב קומות נעשית אחת לשנה.

אם מדובר במתקן רפואי לרבות מעבדות, מרפאות ובתי חולים, הבדיקה נעשית בתדירות משתנה בהתאם לסוג המתקן. בדיקות במתקנים חקלאיים נעשות אחת לחמש שנים או אם בוצע שינוי ייסודי, ובדיקות במתקני בריכות נעשות אחת לשש שנים. כפי שצוין, הבדיקות נעשות בכפוף לתקנות כיבוי האש (מערכת "שלהבת") במוסדות הציבוריים ואילו במוסדות החינוך - בהתאם לתקנות הבטיחות במשרד החינוך, בתדירות אחת לשנה לכל הפחות.

רשות הכבאות וכן חלק מחברות הביטוח מחייבות לבצע בדיקת התחממות במערכת החשמל. בדיקה זו נעשית באמצעות סקירה תרמו-גרפית

מה נעשה בבדיקת החשמל התקופתית?

ראשית, מבוצעת בדיקה חזותית לבחינת שלמות תשתית מתקן החשמל והתאמתו לצורכי השימוש. לאחר מכן מבוצעת בדיקת איכות הארקה לבחינת איכות הארקה בהתאם לחיבורי החשמל במתקן וכן בדיקת התנגדות הארקות.

בשלב הבא מבוצעות בדיקת רמת בידוד המוליכים במתקן ובדיקה למדידת זרם ולאיזון פאזות (בדיקת עומסים). בסיום הבדיקה נבדקת רמת התקינות של לוח החשמל והתאמתה לצורכי השימוש, עדכון תכניות חשמל אם יש צורך, שילוט וניקוי. אם הבדיקה נעשית במפעל, מהנדס החשמל יבדוק את החיבורים ואת התקנת מנועי החשמל והמכונות המופעלות באמצעות חשמל.

קיראו עוד בנושא >>> עובדים במתח גבוה? אלו ההשתלמויות בתחום החשמל שכדאי שתכירו

כמו כן רשות הכבאות (וכן חלק מחברות הביטוח) מחייבות לבצע בדיקת התחממות במערכת החשמל. בדיקה זו נעשית באמצעות סקירה תרמו-גרפית. בנוסף אליה נדרש לבחון גם את מקדם ההספק ואת איכות החשמל. גם בדיקה זו נעשית באמצעות מכשיר מדידה ייעודי.

חוק החשמל חל על מבני תעשיה, בתי מלאכה ומוסכים. כמו כן הוא חל על כל בניין ציבורי רב קומות וכן בנייני משרדים

אילו גופים ציבוריים ופרטיים נדרשים לבצע את בדיקות החשמל התקופתיות?

חוק החשמל חל על מבני תעשיה, בתי מלאכה ומוסכים. כמו כן הוא חל על כל בניין ציבורי רב קומות וכן בנייני משרדים. משרד החינוך מחייב לבצע בדיקת חשמל שנתית בכל מוסד לימודי, עיריות מחויבות לבצע בדיקת שלטי חוצות מוארים ותאורת רחוב.

אחת לחודש או יותר (בהתאם לתקנות מערך כיבוי האש) יש לבצע בדיקה באתרים רפואיים, לרבות בתי חולי ומרפאות. אחת לחמש שנים יש לבצע בדיקה באתרים חקלאיים. בדיקת חשמל למתקנים ארעיים באתרי בנייה נעשית אחת לשנה, כמו כן, התקנות חלות גם על קניונים, מסעדות וחנויות (בהתאם לדרישות לרישוי עסקים). 

ייעוץ לצורך ביצוע שינוי יסודי במתקן

עסקים נדרשים לייעוץ בנושא במקרים של הגדלות חיבורי חשמל, טיפול בחיבורים קיימים, ייעוץ בנושא איכות זרימת החשמל לעסק, כך שלמעשה מדובר בקשת שלמה העוסקת בהתאמת החשמל לדרישות השימוש. כיוון שמדובר בדרך כלל על מתקנים עם חיבור במתח גבוה, הרי שבדיקת החשמל ובכלל ייעוץ החשמל נעשה רק בידי מהנדס חשמל מוסמך. חברת אחלמה מהנדסים מספקת ייעוץ זה לעסקים ולמתקנים ציבוריים בכל רחבי הארץ.

בין השאר, ניתן ייעוץ בנושא מניעת הפסקות חשמל ובפרט מניעה של הפסקות נקודתיות ורגעיות - אירוע שעלול לשבש יום עבודה מלא עקב צורך באתחול מכונות

ייעוץ ייעודי למפעלים

חברת אחלמה מהנדסים מייעצת בנושאי חשמל למפעלים הנדרשים לרמת שימוש משתנה בחשמל, הן בעת חיבור מכונות ומכשירים המבוססים על צריכת החשמל והן בהיבטים של הארקות ובטיחות המצריכים בדיקות בתדירות גבוהה. רוב הייעוץ המקצועי סביב מפעלים מתמקד בנושאים של אגירת חשמל ובשיפור איכות החשמל.

בנוסף ניתן ייעוץ בנושא מניעת הפסקות חשמל ובפרט מניעה של הפסקות נקודתיות ורגעיות - אירוע שעלול לשבש יום עבודה מלא עקב צורך באתחול מכונות. כמו כן, החברה מייעצת בנושא חיבורי גז טבעי בעיקר למפעלים שמעוניינים להסב את מערכת החשמל למערכת גז טבעי, הן בתצורה היברידית והן בחיבור בלעדי ובהתאם לדרישות מכון התקנים.

חברת אחלמה מהנדסים פועלת בהתאם לדרישות חברת הביטוח והחברה המבצעת את פיקוח העל, ובודקת את מערכת החשמל בהיבטים נרחבים יותר כמו מניעת פיצוצים, אימות דרישות מהנדס הסיכונים ומהנדס הכימיה, כתיבת דו"ח לניהול סיכונים ועוד.

הכותב הוא מהנדס החשמל אליהו גוזלן, מייסד אחלמה מהנדסים, אשר מספקת שירותי ייעוץ ותכנון של מערכות חשמל בתעשיה, בבתים פרטיים ובבתי עסק שונים, הן במתח נמוך והן במתח גבוה

אינג' אליהו גוזלן הוא מהנדס חשמל בעל רישיון בודק סוג 3 המאפשר בדיקה בכל מתקן חשמלי, ומתוקף הסמכתו הוא משמש גם כיועץ מקצועי עם ניסיון עשיר בתחום החשמל ובעל יכולת להבחין בין מערכת חשמל תקינה, שמישה ובטיחותית לבין כזו שלא. אינג' גוזלן מרצה בקורסים ייעודים לקבלת רשיונות לבודקי חשמל. לפרטים נוספים וליצירת קשר, ליחצו כאן.

 

האם מאמר זה עזר לך?

אחלמה מהנדסים
אחלמה מהנדסים

contactלקבלת ייעוץ מאחלמה מהנדסים

אחלמה מהנדסים
אחלמה מהנדסים

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
אחלמה מהנדסים

לקבלת ייעוץ מאחלמה מהנדסים