Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

שעות עבודה בחודש: משרה מלאה מול משרה חלקית

עבדתם המון שעות החודש ואתם לא בטוחים שזה חוקי? אנחנו כאן כדי לברר אחת ולתמיד: כמה שעות אתם אמורים לעבוד במשרה מלאה ובמשרה חלקית לפי החוק?

מאת: דניאל קורן
21.07.22
תאריך עדכון: 12.12.23
5 דק'
שעות עבודה בחודש: משרה מלאה מול משרה חלקית

עיקרי הכתבה:

  • כמה שעות נכון לעבוד ביום? בכל מה שקשור למשרה מלאה, לפי חוק שעות עבודה והמנוחה – יום העבודה לא יעלה על 8.4 שעות עבודה, ושעות העבודה השבועיות לא יעלו על 42 שעות. בשכלול חודשי, סך שעות העבודה לא יעבור 182 שעות.
  • איך מחשבים שעות עבודה בחודש? היקף המשרה נגזר ממספר שעות העבודה החודשיות, ביחס למספר שעות העבודה הקבועות בחוק.
  • כמה שעות זה משרה חלקית? עובדים המועסקים פחות מ-42 שעות עבודה שבועיות נחשבים לעובדים במשרה חלקית. חצי משרה עומדת על 21 שעות שבועיות. כל עובד במשרה מלאה או חלקית זכאי לתנאים סוציאליים ביחס להיקף המשרה.
    _______________________________________________________________

ההגדרות של "משרה מלאה" ו"משרה חלקית" נועדו כדי לתחום את שעות העבודה ולמנוע ניצול פוטנציאלי של מעסיקים, שמנסים לגרום לעובדים "למשוך" עוד שעות מבלי שיצטרכו לשלם שעות נוספות. זאת, בניגוד למספר השעות החודשי שהם אמורים לעבוד לפי הגדרת המשרה.

ההגדרה של "משרה מלאה" משליכה על האופן שבו מחשבים ימי חופשה, תשלום שכר מינימום, תשלום ימי מחלה, פיצויים, הפרשות לפנסיה ועוד

יום עבודה ושעות עבודה – כמה שעות ביום?

בכל מה שקשור למשרה מלאה, לפי חוק שעות עבודה ומנוחה – יום העבודה לא יעלה על 8.4 שעות עבודה, ושעות העבודה השבועיות לא יעלו על 42 שעות. בשכלול חודשי, סך שעות העבודה לא יעברו את ה-182 שעות. עם זאת, יש מגזרים שונים במשק שמגדירים את שעות העבודה לפי הסכמים קיבוציים. למשל, רופאים מגיעים ל-45 שעות עבודה שבועיות, ומורים עובדים פחות שעות ועדיין המשרה שלהם מוגדרת כמשרה מלאה.

ההגדרה של "משרה מלאה" משליכה על האופן שבו מחשבים ימי חופשה, תשלום שכר מינימום, תשלום ימי מחלה, פיצויים, הפרשות לפנסיה ועוד, ולכן חשוב להגדיר את היקף המשרה, הן לעובד והן למעסיק.

איך מחשבים שעות עבודה בחודש?

היקף המשרה נגזר ממספר שעות העבודה החודשיות ביחס למספר שעות העבודה הקבועות בחוק. למשל, אדם שעובד 120 שעות בחודש, ביחס ל-182 שעות של משרה מלאה. כלומר, הוא מועסק בהיקף של 65% משרה, לפי חישוב של 182/120=0.65. כאמור, מספר שעות עבודה חודשיות של משרה מלאה עומד על 42 שעות. בעבר, משרה מלאה עמדה על 43 שעות שבועיות ו-186 שעות חודשיות.

כמה שעות זה משרה חלקית?

עובדים המועסקים פחות מ-42 שעות עבודה שבועיות נחשבים לעובדים במשרה חלקית. חצי משרה עומדת על 21 שעות שבועיות. כמו כן, כל עובד – בין אם הוא מועסק במשרה מלאה או חלקית - זכאי לתנאים סוציאליים מלאים הכוללים הפרשה לפנסיה, ימי חופשה, ימי מחלה ועוד.

גובה דמי ההבראה במגזר הפרטי עומד על סכום של כ-378 שקל ליום, בעוד גובה דמי ההבראה במגזר הציבורי עומד על כ-449 שקל ליום

איך מחשבים דמי הבראה במשרה מלאה ובמשרה חלקית?

עובדים הזכאים לדמי הבראה (השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונפש) הם עובדים שהשלימו 12 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק והם יהיו זכאים לתשלום של ימי הבראה רטרואקטיבית, בחישוב מיום עבודתם הראשון. חישוב דמי ההבראה ייעשה בהתאם לוותק של העובד, וזאת בהתאם להיקף משרתו ובהתאם למשך העסקתו באותה שנה.

גובה דמי ההבראה במגזר הפרטי עומד על סכום של כ-378 שקל ליום, בעוד גובה דמי ההבראה במגזר הציבורי עומד על כ-449 שקל ליום, וזאת למעט תשלום על יום הבראה לפי דירוג הרופאים, שעומד על 431 שקל ליום. חישוב דמי ההבראה לעובדים שעתיים במשרה מלאה מחושב לפי שעות העבודה שעבדו כל חודש בחודשו, לחלק ל-42 ימים.

עובד במשרה מלאה יקבל בשנה הראשונה תשלום על חמישה ימי הבראה, בשנה השנייה והשלישית הוא יקבל על שישה ימים ובשנה הרביעית שבעה ימים וכך הלאה. לעומת זאת, חישוב דמי הבראה חלקיים יחושבו באופן יחסי לפי שיעור חלקיות המשרה. למשל, עובד שמועסק במשך שנה בחצי משרה יקבל דמי הבראה עבור 2.5 ימים (במקום על חמישה ימים כמו עובד במשרה מלאה).

על המעסיק לערוך מעקב אחרי שעות העבודה הנוספות של עובדיו וכן להפריד בתלוש השכר בין השעות הרגילות לבין השעות הנוספות

חישוב שעות נוספות במשרה מלאה וחלקית

שעות נוספות מוגדרות כשעות החורגות ממסגרת שעות העבודה הקבועות לפי חוק. לפי חוק שעות עבודה והמנוחה, כל עבודה העוברת את היקף השעות המותר בחוק מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות.

כאמור לפי החוק, שעות העבודה השבועיות צריכות לעמוד על 42 שעות עבודה, ובמקומות עבודה שבהם העובדים עבדו יותר ממספר השעות שצוין לעיל, המעסיק יתבקש להפחית את שעות העבודה. עובד שמועסק חמישה ימים בשבוע יהיה זכאי לגמול על שעות נוספות במשך ארבעה ימים בשבוע על כל שעה שעבד מעבר לשמונה שעות ו-36 דקות.

בנוגע לעובדים במשרה חלקית, החישוב הוא מעט שונה: לעובד המועסק במשרה חלקית מספר ימים בשבוע, מספר השעות השבועיות שהוא עובד לא נבדקות, אלא תקרת השעות היומיות. לדוגמה, עובד שעבודתו מתפרשת על שלושה ימים בשבוע, בהם הוא עובד כ-9.5 שעות, העובד יהיה זכאי לתגמול על שעות נוספות על כל שעה שעבד מעבר לשעות היומיות המותרות בחוק.

המעסיק אמון על מימוש זכויות השעות הנוספות של העובד ועליו לערוך מעקב שעות נוספות של עובדיו וכן להפריד בתלוש השכר בין השעות הרגילות לבין השעות הנוספות. בתלוש יצוין מספרן המדויק של השעות הנוספות של העובד.

מה למדנו? חישוב היקף המשרה נגזר ממספר שעות העבודה החודשיות, ביחס למספר שעות העבודה הקבועות בחוק. היקף השעות במשרה מלאה עומד היום על 42 שעות שבועיות. עובדים המועסקים פחות מ-42 שעות עבודה שבועיות נחשבים לעובדים במשרה חלקית. חצי משרה עומדת על 21 שעות שבועיות.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים