Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

היתר נהיגה לנהג חדש: מדריך מעודכן

מה ההבדל בין נהג חדש לנהג חדש צעיר? מה ההבדל בין היתר נהיגה לרישיון נהיגה? כל התשובות במדריך המעודכן על היתר נהיגה, תקופת מלווה ותקופת נהג חדש

מאת: רני זהר
22.08.22
תאריך עדכון: 12.12.23
5 דק'
היתר נהיגה לנהג חדש: מדריך מעודכן

עיקרי הכתבה:

 • נהג חדש צעיר הוא מי שטרם מלאו לו 24 שנים והוא יקבל היתר נהיגה שיחייב אותו לתקופת ליווי שתימשך שישה חודשים.
 • את ששת חודשי הליווי נהוג לחלק לשלושה חודשים עם נוכחות נהג מלווה ביום ובלילה, ושלושה חודשים נוספים עם נוכחות מלווה בשעות הלילה.
 • יש לשלם אגרה עבור הוצאת היתר נהיגה. היתר נהיגה משולם הוא רישיון נהיגה לכל דבר והוא מחייב ליווי למשך 50 שעות, עם מינימום שעות בלילה, בכביש עירוני ובכביש בינעירוני.
  ________________________________________

כל נהג חדש מחויב לתלות על השמשה האחורית של כלי הרכב בו הוא נוהג שלט שיידע את הנהגים סביבו כי הוא נהג חסר ניסיון

נהג חדש - אפשרות או אחריות

נהג נחשב לנהג חדש בשנתיים הראשונות לאחר קבלת רישיון הנהיגה. נוסף על כך, נהוג לציין גם נהג חדש צעיר, שהוא נהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים, המקבל היתר נהיגה לתקופה של שישה חודשים, המחייב צבירת ניסיון על ידי נהיגה עם נהג מלווה למשך תקופת ההיתר.

על נהג חדש צעיר, שגילו מתחת גיל 24, חלות תקנות מיוחדות במהלך השנתיים:

 • שלט נהג חדש ברכב
 • חובת נוכחות של נהג מלווה למשך 50 שעות לפחות.
 • נהג חדש צעיר שטרם מלאו לו 21 שנים לא יוכל להסיע יותר משני נוסעים אלא אם יושב מלווה במושב שלצידו.

כל נהג חדש מחויב לתלות על השמשה האחורית של כלי הרכב בו הוא נוהג שלט שיידע את הנהגים סביבו כי הוא נהג חסר ניסיון. ברכב פרטי יש להציב שלט בגודל של 20x12 ס״מ, עם גובה אותיות של 40 מילימטרים, בצבע שחור על גבי רקע צהוב מחזיר אור.

הוצאת היתר נהיגה ותשלום אגרת היתר

היתר נהיגה יינתן למי שטרם מלאו לו 24 שנים ועבר בהצלחה את הטסט - מבחן הנהיגה המעשי. למחרת קבלת המסרון שמודיע כי עבר את הטסט, יוכל לשלם אגרה על סך 93 שקל עבור היתר הנהיגה באופן מקוון, בשירות התשלומים הממשלתי, ולקבלו ישירות לאימייל. ניתן גם לשלם את האגרה בסניפי חברת דואר ישראל או בעמדות שירות עצמי ״רשיומט״ הנמצאות בסניפי סופרפארם. יש לשים לב כי היתר משולם הוא רישיון נהיגה לכל דבר. ללא תשלום, הוא אינו תקף ואסור לנהוג ברכב.

היתר הנהיגה נחשב לרישיון נהיגה לכל דבר אך ניתן רק לנהגים חדשים החייבים בתקופת הליווי

ההבדל בין היתר נהיגה לרישיון נהיגה

היתר נהיגה ניתן לנהג חדש שגילו פחות מ-24 שנים ולכן נחשב לנהג חדש צעיר. היתר הנהיגה ניתן במסגרת תכנית רישיון נהיגה מדורג, האורכת שישה חודשים ובמהלכה יש לנהוג למשך שלושת החודשים הראשונים עם נוכחות של נהג מלווה ביום ובלילה, ובשלושת החודשים הנותרים בלילה – בין השעות 21:00 בערב ועד 06:00 בבוקר.

היתר הנהיגה נחשב לרישיון נהיגה לכל דבר אך ניתן רק לנהגים חדשים החייבים בתקופת הליווי. לאחר תקופת הליווי, ניתן למלא הצהרה על השלמת תכנית הליווי ולקבל רישיון קבוע. אם שישה חודשים לא הספיקו להשלמת תכנית הליווי כנדרש על פי חלוקת השעות, הנהג יקבל היתר לשישה חודשים נוספים.

תקנות משרד התחבורה בנושא היתר נהיגה

חובת ליווי חלה על הנהגים הבאים:

 • תלמיד נהיגה שטרם מלאו לו 24 שנים
 • תלמיד נהיגה לדרגה B אשר מלאו לו 16 שנים ו-9 חודשים
 • תלמידי נהיגה לדרגה C1 אשר מלאו להם 18 שנים וזו הפעם הראשונה שהם מקבלים רישיון נהיגה.

תקופת ליווי נהג חדש צעיר:

תקופת הליווי תימשך שישה חודשים שיחלו מיום קבלת ההיתר. על גבי ההיתר יצוינו תאריכי חובה וסיום הליווי. שעות הליווי יחולקו כך:

 • 50 שעות ליווי לפחות
 • מהן 20 שעות נהיגה בדרך עירונית
 • 15 שעות נהיגה בדרך בינעירונית
 • 15 שעות נהיגה בשעות הלילה

מי יכול להיות מלווה לנהג חדש צעיר?

לא קיימת הגבלה על מספר המלווים לשם ביצוע תכנית הליווי אך הם חייבים לענות על אחד מהתנאים הבאים:

 • מי שמלאו לו 24 שנים ומחזיק במשך חמש שנים לפחות ברישיון נהיגה לסוג רכב זהה שמצוין בהיתר הנהיגה.
 • מי שמלאו לו 30 שנים ומחזיק במשך שלוש שנים לפחות ברישיון נהיגה לסוג רכב זהה שמצוין בהיתר הנהיגה.

הצהרה על סיום תכנית הליווי

בסיום תקופת הליווי, יש להצהיר על השלמת תכנית הליווי באמצעות טופס מקוון באתר אגף הרישוי של משרד התחבורה. על הטופס יחתמו גם הנהג וגם המלווה כתנאי לקבלת רישיון נהיגה לנהג חדש. לאחר שהשלים את תהליך ההצהרה, הנהג יכול לנהוג ברכב כשהוא מחזיק בתעודה מזהה, ולא צריך להמתין לקבלת הרישיון בדואר. ניתן להגיש את ההצהרה גם אם הליווי הסתיים ועוד לא חלפו שישה חודשים, אך הרישיון הקבוע יישלח לבית הנהג רק לאחר שישה חודשים.

היתר נהיגה מוציאים באופן מקוון, יש לשלם אגרה בשירות התשלומים הממשלתי ואז ניתן לקבלו ישירות לכתובת האימייל

מתי מקבלים רישיון קבוע?

תקופת נהג חדש מסתיימת לאחר כשנתיים מיום הוצאת רישיון. בהנחה שהנהג השלים את חובת הליווי ודיווח עליה, ולא עבר עבירות המצוינות בתוספת השלישית לתקנות התעבורה, הוא יקבל לכתובתו המעודכנת ברשות האוכלוסין מכתב לתשלום עבור חידוש רישיון הנהיגה. לאחר שישלם את האגרה, ישלח אליו רישיון נהיגה קבוע התקף למשך חמש שנים.

שאלות ותשובות על היתר נהיגה לנהג חדש

מה זה היתר נהיגה? היתר נהיגה ניתן לנהג חדש צעיר שגילו פחות מ-24 שנים והוא חייב בתקופת ליווי של שישה חודשים.

מה זה מספר היתר נהיגה? מספר היתר נהיגה נמצא על גבי היתר הנהיגה שהתקבל באימייל או הונפק בדואר ישראל או בעמדות רשיומט, והוא נחוץ לשם הצהרת טופס מקוון על סיום תקופת הליווי.

איך מוציאים היתר נהיגה? היתר נהיגה מוציאים באופן מקוון, יש לשלם אגרה בשירות התשלומים הממשלתי ואז ניתן לקבלו ישירות לכתובת האימייל. ניתן גם לשלם את האגרה בדואר ישראל או בעמדות רשיומט בסניפי סופר-פארם.

מתי אפשר להוציא היתר נהיגה? נהג חדש צעיר, שטרם מלאו לו 24 שנים ועבר את מבחן הנהיגה המעשי (הטסט), יכול להוציא היתר נהיגה למחרת קבלת המסרון המודיע כי עבר את המבחן. 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים