משפטי– זאפ
משפטיגירושין ודיני משפחהמשפחההורה עצמאי - מדריך זכויות מעודכן למשפחה חד הורית 2023

הורה עצמאי - מדריך זכויות מעודכן למשפחה חד הורית 2023

המדריך למיצוי זכויות מלא עבור הורה עצמאי – משפחה חד הורית. מה כדאי לך לדעת? כל הזכויות, ההטבות והסיוע שאולי את או אתה זכאים להם

מאת: רני זהר - מערכת זאפ משפטי
11.04.23
תאריך עדכון: 11.04.23
8 דק'
הורה עצמאי - מדריך זכויות מעודכן למשפחה חד הורית 2023

עיקרי הכתבה:

 • הורה עצמאי מוגדר בחוק כתושב/ת ישראל שיש לו ילד מתחת לגיל 18 והוא רווק/ה, אלמן/ה או גרוש/ה, ללא בני זוג ידוע בציבור.
 • הורה עצמאי יכול להיות גם עולה שנמצא בארץ מעל שנה ומתחת לשנתיים, בן/ת זוג לא עלו לארץ ולא שוהים בה, ואין לו/לה בן/ת זוג אחר/ת. גם אישה עגונה או אישה ששוהה במקלט לנפגעות אלימות יכולה להיחשב כהורה עצמאי.
 • חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב-1992 קובע כי משפחה שבראשה הורה עצמאי (משפחה חד הורית) זכאית לסיוע, הטבות, מימונים וגמלות בתחומים רבים, ביניהם סיוע במימון לימודים, הנחה בארנונה, סיוע בשכר דירה, נקודת זיכוי ממס הכנסה ועוד.
  _________________________________________________________

הגדרת הורה עצמאי

הורה עצמאי מוגדר כחוק כתושב ישראל שיש לו ילד מתחת לגיל 18 ועונה על אחד מהתנאים הבאים:

 • הוא רווק, אלמן או גרוש, ללא בני זוג או ידוע בציבור.
 • הוא עולה שנמצא בארץ מעל שנה ומתחת לשנתיים, בן/ת זוג לא עלו לארץ ולא שהו בה ואין לו בן/ת זוג אחר/ת.

הורה עצמאי יכול להיות גם נשוי ללא בן/ת זוג ידוע/ה בציבור שעונה על אחד מהתנאים הבאים:

 • הוא חי בנפרד מבן/ת הזוג לפחות שנתיים, וקיים במהלך השנתיים האלה הליך גירושים בין השניים.
 • אישה עגונה שבן זוגה נעלם מזה שנתיים או נמצא בחו״ל ללא הסכמתה ואינו משלם מזונות.
 • נשים שחיות בנפרד מבן זוגן, שהו במקלט לנפגעות אלימות לפחות 90 ימים במהלך השנה שהחלה ביום כניסתן למקלט, ופתחו בתהליך גירושים ופעלו במסגרתו במשך שישה חודשים (אלא אם ההליך עלול לסכן את חייהן או חיי ילדיהן).

חוק הורה עצמאי

חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב-1992 קובע כי משפחה שבראשה הורה עצמאי (משפחה חד הורית) זכאית לסיוע, הטבות, מימונים וגמלות בתחומים רבים. ההטבות והיקף הסיוע נקבעים לפי מצבה הכלכלי של המשפחה ולפי מספר הילדים הקטינים (עד גיל 18) שנמצאים בחזקת ההורה העצמאי.

הביטוח הלאומי משלם מענק לימודים בתחילת כל שנת לימודים לילדי הורה עצמאי. יש לבדוק האם יש להגיש תביעה לפיצול תיק ומענק לימודים. המענק משולם לזכאים במהלך חודש אוגוסט

הצהרת הורה עצמאי

הגופים השונים שמעניקים הטבות להורים עצמאיים דורשים לעתים מבחני תמיכה וביניהם טופס הנקרא הצהרת הורה עצמאי, ובו ההורה מצהיר על מצבו במסגרת בקשתו לתמיכה, למשל מהרשות המקומית עבור הנחה בארנונה או ממשרד הבינוי והשיכון עבור סיוע בשכר דירה.

הורה יחיד בביטוח לאומי

הורה עצמאי זכאי לקצבאות שונות מהביטוח הלאומי בהתאם למצבו ולסיבה שבגינה הפך להורה עצמאי:

קצבת מזונות – הורה או ילד שלא  מקבלים מזונות מההורה החייב בתשלומם זכאים לקצבת מזונות מהביטוח הלאומי, שתהיה הנמוך מבין השניים: סכום קצבת המזונות שנקבע בתקנות או הסכום שנפסק לאישה/ לילד.

קצבת שארים – אלמנות ואלמנים שאין להם בני זוג ידועים לציבור, ואף יתומים של מבוטחים שנפטרו זכאים לקצבת שארים. יש להגיש את התביעה לקצבת שארים לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה. סכום הקצבה נקבע על פי גיל האלמ/ן ומספר הילדים.

מענק לימודים – הביטוח הלאומי משלם מענק לימודים בתחילת כל שנת לימודים לילדי הורה עצמאי. יש לבדוק האם יש להגיש תביעה לפיצול תיק ומענק לימודים. המענק משולם לזכאים במהלך חודש אוגוסט.

הבטחת הכנסה – הורה עצמאי שהכנסתו נמוכה או שאין לו הכנסה ייתכן שיהיה זכאי לקצבת הבטחת הכנסה. הורה עצמאי שלא עובד יידרש להתייצב בשירות התעסוקה על מנת לקבל את הקצבה, אלא אם כן הוא הורה עצמאי לילד עד גיל שנתיים, הורה עצמאי שלומד 36 שעות שבועיות או לומד ועובד 36 שעות שבועיות, או ​אישה שנמצאת במקלט לנשים מוכות יותר מ-30 ימים רצופים.

הביטוח הלאומי משלם קצבת ילדים חודשית למשפחות החיות בישראל, שיש להן ילדים עד גיל 18. ברוב המקרים הקצבה משולמת באופן אוטומטי לאם הילדים. הסכום של הקצבה מחושב על פי מיקום הילד במשפחה – ראשון, שני שלישי וכן הלאה.

תוספת לקצבת הילדים משולמת להורה המקבל את אחת מהקצבאות הבאות: הבטחת הכנסה, מזונות, קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה או קצבת שארים עם תוספת השלמת הכנסה. התוספת משולמת עבור הילד השלישי והרביעי במשפחה בסך 107 שקל לכל ילד.

נכון לינואר 2023, סכום ההנחה המקסימלי בחשבון החשמל להורה עצמאי הוא כ-125 שקל לחודש וכ-250 שקל לחשבון דו-חודשי

הורה עצמאי -הנחה בארנונה

משפחה שבראשה הורה עצמאי עשויה להיות זכאית להנחה בארנונה בגובה של עד 20%, בהתאם להחלטת הרשות המקומית שבה מתגוררת המשפחה. הזכאי להטבה הוא הורה עצמאי שיש לו ילד מתחת לגיל 18 או ילד מתחת לגיל 21 שמתגורר עמו ומשרת בשירות חובה, או בת מתחת לגיל 21 שמתגוררת עימו ומתנדבת בשירות לאומי. על מנת לזכות בהנחה בארנונה, על ההורה העצמאי לפנות לרשות המקומית שבתחומה הוא מתגורר ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה. הרשות המקומית זכאית להתייחס למצבו הכלכלי של ההורה ולערוך מבחני הכנסה.

הורה עצמאי - חשבון חשמל

הורה עצמאי עם שלושה ילדים ומעלה, המקבל גם הבטחת הכנסה או קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי זכאי להנחה בתשלום חשבון החשמל. ההנחה ניתנת מדי חודש ועומדת על שיעור של 50% עבור צריכה של 400 קילוואט־שעה הראשונים בכל חודש בבית המשמש למגורי ההורה ומשפחתו. נכון לינואר 2023, סכום ההנחה המקסימלי הוא כ-125 שקל לחודש וכ-250 שקל לחשבון דו-חודשי. ההנחה ניתנת באופן אוטומטי, מאחר שהמוסד לביטוח לאומי מעביר מדי חודש לחברת החשמל קובץ עם שמות הזכאים. ההנחה תינתן באופן אוטומטי רק למי שהנתונים שלו בחברת החשמל תואמים לנתונים מהמוסד לביטוח לאומי. ניתן לברר במוקד הטלפוני 103 ולעדכן את הפרטים על מנת לקבל את ההטבה.

נשים וגברים שנמצאים בהליכי גירושין עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה. עליהם להיות מוגדרים כחסרי דירה ולעמוד במספר תנאים 

דיור ציבורי להורה עצמאי

משפחות שבראשן הורה עצמאי עם שלושה ילדים ומעלה עשויות להיות זכאיות לדירה בדיור ציבורי. תנאי זכאות קובעים כי הזכאות תינתן למשפחות חד הוריות שהתקיימו מקצבאות או מזונות:

 • או שהמשפחה התקיימה ברצף מהבטחת הכנסה, אחר כך מזונות ואחר כך שוב הבטחת הכנסה במשך 24 חודשים (12 חודשים אם מדובר בהשלמת הכנסה)
 • או שהמשפחה התקיימה מקצבת מזונות של המוסד לביטוח לאומי שנתיים ברציפות, ובהתאם להחלטת הוועדה למיצוי כושר השתכרות נקבע כי כושר השתכרות עומד במבחן ההכנסה של המוסד לביטוח לאומי וכי מעבר ממסלול קצבת מזונות של הביטוח הלאומי למסלול קצבת הבטחת הכנסה יפגע בה.

הורה עצמאי - סיוע בשכר דירה

הורה עצמאי שמשפחתו עונה על כל התנאים הבאים יהיה זכאי לסיוע בשכר דירה:

 • הילדים עד גיל 21 נמצאים בחזקת ההורה המבקש.
 • למשפחה אין דירה בבעלות חלקית או מלאה בעבר או בהווה ואין לה זכות לבעלות מלאה או חלקית על פי ירושה, נאמנות או מתנה, אלא אם כן ההורה המבקש את הסיוע ויתר על הדירה במסגרת הסכם גירושין.
 • המשפחה מתגוררת ביישוב שניתן לקבל בו סיוע בשכר דירה.

ההורה העצמאי צריך לענות על אחד מהתנאים הבאים:

 • מתקיים מקצבת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה.
 • מתקיים מקצבת מזונות של הביטוח הלאומי.
 • מתקיים מקצבת נכות כללית בשיעור 75% ומעלה.
 • הכנסת ההורה מעבודה ומדמי המזונות בן זוג לשעבר (על פי הסכם גירושין) לא עולה על ההכנסה המזכה שאותה קבע המשרד לשיכון ובינוי ומשתנה מעת לעת.

נשים וגברים שנמצאים בהליכי גירושין עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה. עליהם להיות מוגדרים כחסרי דירה ולענות על אחד מהתנאים הבאים:

 • הם מתקיימים מקצבה של הביטוח הלאומי.
 • לא מתקיימים מקצבה של הביטוח הלאומי וסך הכנסותיהם (מעבודה כשכירים או כעצמאים, מזונות שלא מביטוח לאומי וכו') לא עולה על 10,311 שקל ברוטו.

הורה יחיד - נקודות זיכוי

הורה יחיד זכאי לנקודות זיכוי ממס הכנסה עבור גידול ילדיו. אמהות ואבות שהם הורה יחיד זכאים לנקודת זיכוי אחת על הכנסתם. ההטבה ניתנת משנת המס שבה נולד הילד ועד לשנה שבא ימלאו לו 18. "הורה יחיד" הוא אב או אם לילד שההורה השני שלו אינו בחיים או שזהותו אינה רשומה במרשם האוכלוסין. על מנת לממש את ההטבה, על שכירים למלא טופס 101 ולמסור אותו למעסיק בתחילת שנת המס. מי שהזכאות שלהם השתנתה במהלך השנה, בעקבות לידת תינוק או פטירת ההורה השני, ימלאו מחדש את טופס 101 ויעדכנו את הפרטים. עצמאים ימלאו את הפרטים הרלוונטיים בדו"ח השנתי למס הכנסה בסוף השנה.

על ההורה העצמאי לפנות לרשות המקומית שבתחומה הוא מתגורר ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה. הרשות המקומית זכאית להתייחס למצבו הכלכלי של ההורה ולערוך מבחני הכנסה

שאלות ותשובות

מה זה הורה עצמאי? הורה עצמאי מוגדר כחוק כתושב/ת ישראל שיש לו ילד מתחת לגיל 18 והוא רווק/ה, אלמן/ה או גרוש/ה, ללא בני זוג ידוע בציבור. הורה עצמאי יכול להיות גם עולה שנמצא בארץ מעל שנה ומתחת לשנתיים, בן/ת זוג לא עלו לארץ ולא שוהים בה, ואין לו/לה בן/ת זוג אחר/ת. גם אישה עגונה או אישה ששוהה במקלט לנפגעות אלימות יכולה להיחשב כהורה עצמאי.

לכמה נקודות מס זכאי הורה עצמאי? הורה עצמאי זכאי לנקודת מס אחת בשווי 2,820 שקל לשנה ו-235 שקל לחודש.

 

צילום ראשי: שאטרסטוק

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום