משפטי– זאפ
משפטידיני נזיקין ופיצוייםפיצויים על נזקי גוףביטוח חבות מעבידים - מורה נבוכים

ביטוח חבות מעבידים - מורה נבוכים

מהו ביטוח חבות מעבידים? מה מטרתו וכיצד ניתן לקבל פיצויים מכוחו? על כל אלו ועוד במדריך שלפניכם

02.12.12
תאריך עדכון: 02.12.12
4 דק'
ביטוח חבות מעבידים - מורה נבוכים

 ביטוח חבות מעבידים הוא ביטוח, המיועד לכסות את אחריותו של המעביד בנזיקין, כלפי עובדו, במקרה בו נפגע העובד, עקב עבודתו אצל המעביד.

בנוסף לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי
לעובד הנפגע בתאונת עבודה זכות לתבוע מן המוסד לביטוח לאומי תגמולים בגין הפגיעה, וביטוח חבות המעביד נועד לכסות את הנזק השיורי, אשר תגמולי המל"ל אינם מכסים אותו. ביטוח חבות מעבידים מכסה נזק גוף בלבד, ואינו מכסה נזקי רכוש שנגרמו לעובד. הביטוח מכסה נזק עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע.

ביטוח חבות המעביד אינו בא להחליף את הזכאות לפיצוי מן המל"ל, אלא בנוסף לתגמולים שהעובד  זכאי להם מן המל"ל.

חבות חוקית
זכאות העובד לתבוע את חברת הביטוח אשר ביטחה את המעביד בביטוח חבות מעבידים בגין נזק גוף שנגרם לו, מותנית בקיומה של חבות חוקית של המעביד כלפי העובד. כאשר לא מוטלת על המעביד אחריות לנזק, כלומר: לא ניתן להוכיח את אחריותו של המעביד לגרימתו, לא תהיה לעובד זכות לתבוע את המעביד או את  מבטחו.

חבותו של המעביד היא כמידת אחריותו לנזק. כאשר העובד נושא באחריות חלקית (אשם תורם) לתאונה בה נפגע, ינכה ביהמ"ש מסך הפיצויים חלק שהוא כשיעורו של האשם התורם, וביטוח חבות המעביד יישא חלקית בנזק, בהתאם לשיעור אחריות המעביד לעומת העובד. ואולם, לפי ההלכה הפסוקה,  "קיימת נטייה במדיניות שיפוטית שלא להטיל אחריות על העובד שנפגע בשל "אשם תורם", אלא במקרים ברורים, בהם אשמו של העובד כגורם לתאונה בולט לעין"(ע"א 663/88 (שירזיאן נ' לבידי אשקלון בע"מ, ת.א.(י-ם) 7484/04‏ אברג'יל נ' עיצוב במה בע"מ).

תביעה ישירה
מכוח חוק חוזה הביטוח, לעובד עומדת זכות לתבוע את מבטחו של המעביד בתביעה ישירה, אך יש לצרף את המעביד כנתבע. הזכות להגיש התביעה נגד המעביד קיימת גם לאחר שתמה תקופת הביטוח על פי הפוליסה, וחבות המבטח כלפי העובד מתקיימת אם אירע מקרה הביטוח, כלומר:  הפגיעה בעבודה, במהלך תקופת הביטוח. ניתן להגיש התביעה נגד המבטח גם לאחר תום תקופת הביטוח וכל עוד לא התיישנה התביעה נגד המעביד.

כאמור, חבות המעביד היא לשלם לעובד פיצויים מעל לסך תגמולי הביטוח שהמל"ל משלם לו, ולכן מנכים מסכום הפיצויים שהעובד זכאי להם מן המעביד, בשל אחריותו לנזק, את תגמולי המל"ל המשתלמים לעובד בגין הנזק.

חשש לנקמנות מצד המעביד
במקרים רבים עובד אשר נפגע בתאונת עבודה חושש לתבוע את המעביד בגין אחריותו לתאונה, מחשש לנקמנות מצד המעביד. כאשר יש למעביד פוליסת ביטוח חבות מעבידים, לכאורה אין בסיס לחשש זה, שכן המעביד רכש את הפוליסה, על מנת שחברת הביטוח תפצה את העובד, ואילו המעביד אינו נושא בנטל הפיצוי, למעט השתתפות עצמית.
עם זאת, יש מעבידים, אשר ברשותם כיסוי ביטוחי לחבותם, הרואים בעצם הגשת התביעה נגדם משום פגיעה או הטלת דופי מצד העובד. מעבידים אלה עלולים להעמיד עצמם בחזית נגד העובד, ולחבל בסיכויי תביעתו. במקרים אלה ימצא העובד עצמו עומד מול מעבידו,  המנסה להתחמק מאחריותו, ולהניחה לפיתחו של העובד הנפגע. לכן יש חשיבות רבה בהיוועצות עם עורך דין המתמחה בתביעות חבות מעבידים, כבר בשלבים הראשונים לאחר הפגיעה, על מנת לבנות היטב את הבסיס הראייתי של התביעה. 

במקרים אלה, שיבתו של העובד לעבודתו אצל מעביד שהוא עומד לתובעו, לאחר החלמתו, עלולה להיות מנוצלת על ידי המעביד, לצורך סיוע למבטחו של המעביד באיסוף ראיות הפוגעות בתביעת העובד (ראו למשל את עובדות המקרה שתואר בפסה"ד בת.א. (י-ם) 6094/06 ‏ ‏פלמזנסקי נ' שריונית חסם טכנולוגיות (1999) בע"מ).

*הכותב הוא עו"ד המתמחה בייצוג נפגעי תאונות עבודה, תאונות דרכים  ורשלנות רפואית.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום