היערכות במס לסוף שנת 2012

האם וכיצד ניתן לחסוך תשלומי מיסים באמצעות תכנון מס?

מאת: ד"ר אבי נוב, עו"ד
11.12.12
תאריך עדכון: 11.12.12
3 דק'

סוף שנת המס 2012 היא הזדמנות מצוינת לתכנון מס. באמצעות תכנון מס ניתן לחסוך תשלומי מסים בהיקף ניכר. להלן תובא סקירה של שתי סוגיות מרכזיות שיש להתייחס אליהן בהקדם.

תכנון מס הוא מרכיב חשוב ביותר בחיי העסק, ותהיה זאת רשלנות לקבל החלטות עסקיות מבלי להתחשב בהיבטי המס ובמיוחד באפשרות הקטנת נטל המס. בהקשר זה קיימת חשיבות לתכנון מס בינלאומי, המאפשר הקטנת נטל המס בצורה משמעותית.

שיעורי מס הכנסה
החל ביום 1 בינואר 2013, שיעורי המס על הכנסה חייבת של יחידים יעלו, וזאת בהתאם לחוק לצמצום הגרעון ולהתמודדות עם השפעות המשבר בכלכלה העולמית.

שיעורי המס בשנת 2013, יהיו כדלקמן:
הכנסה עד ל-62,400 שקלים - 10%;
הכנסה מעל 62,400 שקלים ועד ל-106,560 שקלים - 14%;
הכנסה מעל 106,560 שקלים ועד ל-168,000 שקלים - 21%;
הכנסה מעל 168,000 שקלים ועד ל-240,000 שקלים - 31%;
הכנסה מעל 240,000 שקלים ועד ל-501,960 שקלים - 34%;
הכנסה מעל 501,960 שקלים - 48%.

בנוסף לכך, יחיד שהכנסתו החייבת עלתה על 800,000 ש"ח יהיה חייב במס נוסף בשיעור 2%. "הכנסה חייבת" כוללת גם מכירת דירת מגורים רק אם התמורה עלתה על 4 מיליון שקלים, והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.

המשמעות היא, שבעלי הכנסות חייבות מעל ל - 800 אלף שקלים בשנה יהיו כפופים לשיעור מס שולי של 50%. כמו כן, שיעור המס על הכנסות מדיבידנדים, ריבית ורווחי הון יעמוד על 27% ולבעלי מניות מהותיים- 32%. לפיכך, רצוי להקדים הכנסות לשנת 2012, לדחות הוצאות ולממש הפסדים בשנת 2013, וכך לחסוך במיסים. כמו כן, יש לשקול הקמת חברה לחסכון במס כפי שיפורט להלן.

הקמת חברה לחסכון במס
בתי המשפט הדגישו פעמים רבות, כי זכותו הבסיסית של אדם היא לבחור את אופן פעילותו בין כיחיד ובין כחברה. הזכות לפעול במסגרת חברה קיימת גם אם התוצאה היא הפחתת מס. כך לדוגמא, נאמר באחד מפסק הדין: "גם לו בחר המערער לפעול באמצעות חברה רק כדי להקל את עול המס הייתה זו העדפה מוכרת ופעילות מותרת על פי דיני המס".

שיעור מס החברות הוא 25%, ואילו שיעור המס השולי המוטל על היחיד עשוי להגיע ל- 50% (פי שניים!). לכך יש להוסיף את דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות. נכון להיום, על הכנסת היחיד מוטלים דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות ששיעורם לאחר ניכוי החלק המותר לצרכי מס, הוא כ - 13%.

בהתאם לדיני המס, כל עוד החברה לא חילקה רווחים לא יוטל מס נוסף על היחיד. בעת חלוקת רווחי החברה כדיבידנד יוטל מס בשיעור של 30% לבעל מניות מהותי או 25% לכל בעל מניות אחר. על חלוקה זו לא מוטלים דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

עם זאת, המעבר מעצמאי לחברה צריך להיעשות בזהירות רבה, שכן רשות המסים עשויה לטעון כי היחיד ביצע בפועל מכירה של המוניטין שצבר בעסקו לחברה שהקים. כדי להימנע מהחשיפה הזאת, כדאי לבחון מכירה של המוניטין תמורת מניות (לפי סעיף 104 לפקודת מס הכנסה), או עריכת הסכם לפיו המוניטין נותר בבעלות היחיד ולא עובר לחברה. כמו כן, קיימת אפשרות למכור את המוניטין בערך השוק שלו לחברה תוך תשלום מס רווחי הון.

* ד"ר אבי נוב, עורך דין, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה