Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

בית הדין קבע: 19 כבאים זכאים לפנסיה תקציבית

נפסק, כי אין לראות את הכבאים כאילו בוטחו בפנסיה צוברת, והם זכאים לפנסיה תקציבית

מאת: עו"ד ענת רוזנר | ענת רוזנר ושות'- משרד עו"ד
17.01.13
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
בית הדין קבע: 19 כבאים זכאים לפנסיה תקציבית

בפסק דין חלקי, אשר ניתן לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, נקבע כי תשעה עשר כבאים זכאים לפנסיה תקציבית בגין עבודתם באיגוד הערים לשירותי כבאות.

התובעים בהליך זה הם 19 כבאים, עובדים קבועים באיגוד ערים יזרעאל שירותי כבאות והצלה (להלן: "האיגוד"). הנתבעים הם האיגוד והמדינה- משרד הפנים ומשרד האוצר. התביעה עוסקת בדרישתם של התובעים להסדיר את זכויותיהם הפנסיוניות, ולקבוע כי הם זכאים לפנסיה תקציבית.

עיקר המחלוקת בין הצדדים מתבססת על פרשנותו של הסכם קיבוצי אשר נחתם בשנת 1999. ההסכם, המכונה "הסכם המעבר", עסק בהעברת עובדי המגזר הציבורי מהסדר פנסיה תקציבית להסדר פנסיה צוברת. הסכם זה קבע, כי עובדים קבועים שבוטחו עד למועד חתימת ההסכם (להלן:"המועד הקובע") בפנסיה תקציבית, ימשיכו להיות מבוטחים בתכנית פנסיה זו. ההסכם גם קבע כי עובדים קיימים, שבמועד הקובע היו מבוטחים בפנסיה צוברת, ימשיכו להיות מבוטחים בהסדר זה. יש לציין, כי ההסכם מגדיר "עובד קבוע" על דרך השלילה, כמי שאינו עובד קיים. כלומר: עובד קבוע הוא מי שאינו מבוטח בהסדר פנסיה צוברת.

האם יש לראות את העובדים כעובדים קבועים?
לטענת התובעים, האיגוד ביטח אותם לאורך השנים בהסדרים שונים, אשר אינם מהווים ביטוח פנסיוני, ואינם מהווים פנסיה צוברת. משכך, יש לראותם כעובדים קבועים הזכאים לפנסיה תקציבית. התובעים הדגישו, כי המצב הקיים, בו אין הם מבוטחים בהסדר פנסיוני מסודר, הינו בעייתי במיוחד לאור העובדה שהם מסכנים את חייהם בעבודתם מידי יום ביומו. האיגוד הודיע שהוא מסכים לשלם לתובעים פנסיה תקציבית בכפוף לאישור המדינה.

בית הדין: העובדים זכאים לפנסיה תקציבית
בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, מפי כבוד הנשיאה שפר, קיבל טענה זו. בית הדין קבע, כי לא ניתן לראות את התובעים כמי שהוכח לגביהם שבוטחו בפנסיה צוברת במועד הקובע לפי הסכם המעבר, וגם כי הפוליסות אליהן הופרשו הכספים בגינן אינן בגדר קופת גמל לקצבה. כלומר, לא הוכח לגבי עובדים אלו כי בוטחו בהסדר פנסיוני כלשהו באותה עת. לעובדים מסוג זה לא הייתה התייחסות בהסכם המעבר, ולכן לא ניתן לראותם כאילו חל עליהם דין זהה לזה שחל על עובדים שבוטחו בפנסיה צוברת. מסיבה זו נפסק, שאין לראות את התובעים כאילו בוטחו בפנסיה צוברת והם זכאים לפנסיה תקציבית.

הנשיאה, השופטת שפר, ציינה כי נסיבותיו של מקרה זה שונות מנסיבותיהם של מקרים שנדונו בפסיקה, בהם היה ברור כי העובדים בוטחו בפנסיה צוברת (למשל: סק (ת"א) 1213/01 הסתדרות הכללית החדשה במרחב לוד- עיריית מודיעין) .
הנשיאה הוסיפה, כי עמדת האיגוד, לפיה העובדים זכאים לפנסיה תקציבית, מחזקת את זכאותם של התובעים להסדר המבוקש, כמו גם העובדה כי יתר עובדי האיגוד, בעלי אותו ותק כשל התובעים אשר עובדים כתף אל כתף עם התובעים- מבוטחים בפנסיה תקציבית.  בסיכום נפסק, כי העובדים זכאים לפנסיה תקציבית מיום שבו ביחס לכל אחד מהם הסתיימה תקופת הניסיון ועד למועד פרישתם.

(ק"ג 2237/05 מגדל חב' לביטוח בע"מ ואח' נ' אגוד ערים לשרותי כבאות איזור יזרעאל (ניתן ביום 02.01.13).

*הכותבת היא עו"ד בעלת משרד המתמחה בדיני עבודה.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים