zap group mishpati logo

מזג אויר סוער - האם חייבים להגיע לעבודה?

ככלל, פגעי מזג האוויר אינם סיבה מוצדקת להיעדרות בתשלום. עובד שלא יגיע לעבודה לא יהיה זכאי לשכר

מאת: עו"ד שירה להט
31.01.13
תאריך עדכון: 04.11.13
3 דק'

מזג האויר הסוער מייצר סוגיות רבות ביחסי העבודה. כך למשל, פנה אל הח"מ באחד החורפים מעביד שסיפר שהתקשר אליו עובד שלו, והודיע שהוא לא יכול להגיע לעבודה כי הכלב שלו מפחד להישאר לבד בבית בזמן הסערה, משום שהוא מפחד מהרעמים.
מעביד אחר סיפר על עובד שהודיע שלא יגיע לעבודה כי הדרך לגן של בנו מוצפת וחסומה, ולכן הוא צריך להישאר איתו בבית. עוד עובד הודיע שהברד היורד באזור המפעל מסכן את הנסיעה למפעל ועלול גם לגרום נזק לרכבו, ולכן הוא לא מתכוון להגיע לעבודה.

אז אמנם אפשר לספור על יד אחת את הימים הסוערים באמת בחורף הישראלי, אבל על אף שימים אלו אינם רבים, המעבידים הישראלים נדרשים להתמודד גם עם פגעי הטבע וגם עם העובדים.

העובד לא עבד? לא זכאי לשכר
ככלל, פגעי מזג האוויר (הישירים או העקיפים) אינם סיבה מוצדקת להיעדרות בתשלום מהעבודה. על המעביד לשלם שכר לעובדים בגין ימים בהם עבדו, וכאשר העובד אינו מגיע לעבודתו הוא אינו זכאי לשכר בגין כך (למעט מקרים המוסדרים בחוק כמו חופשה ומחלה).

לכן, אם העובד אינו יכול להגיע לעבודתו בגלל תנאי מזג האויר, הוא אינו זכאי לשכר בגין יום זה. להבדיל, אם בגלל מזג האויר המעביד אינו יכול להפעיל את מקום העבודה (למשל, בשל הצפות או הפסקות חשמל), והעובד מוכן ומזומן להתייצב לעבודתו, המעביד כן חייב לשלם לעובד שכר.

הודעה מראש
אם המעביד יודע מראש, כי בגלל מזג האויר לא ניתן יהיה לעבוד, כדאי לו להודיע לעובדים מראש על הוצאתם ליום חופש על חשבון ימי החופשה הצבורים שלהם (על חופשה בת שבוע ימים ומעלה יש להודיע לפחות 14 יום מראש, אך על חופשה קצרה יותר ניתן גם להודיע בהתרעה קצרה יותר). באופן כזה, המעביד עדיין נדרש לשלם לעובדים, אבל התשלום יזקף על חשבון החופשה הצבורה וכך יקטין את החבות העתידית של המעביד. התנאי הוא שההודעה לעובד תינתן מראש, ולא באותו היום.

גם עובד אשר יודע שהוא לא יוכל להגיע לעבודה בשל מזג האויר יכול לבקש מהמעביד לראות בהעדרותו כניצול חופשה בתשלום, כדי שלא להיוותר ללא תשלום בגין יום ההעדרות. העובד יכול לבקש זאת בכל עת (גם בדיעבד), אך בקשתו כפופה להסכמת המעביד. בנוסף, העובד והמעביד יכולים להסכים שהעובד יעבוד מהבית במקרה של מזג אויר סוער, אבל המעביד אינו חייב להסכים לכך.

חשוב לדעת שישנם מגזרים שבהם יש הסכמים קיבוציים שקובעים את זכויות העובדים במקרה של מזג אויר סוער, וכדאי לשים לב להנחיות שמפרסמות הרשויות וחלק ממקומות העבודה (בעיקר מקומות העבודה הממשלתיים או הציבוריים).

* הכותבת היא שותפה במשרד עוה"ד יגאל ארנון, ומתמחה בדיני עבודה.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה