משפטי– זאפ
משפטידיני נזיקין ופיצוייםפיצויים על נזקי גוףאנטנות סלולריות - הסרתן או קבלת פיצוי בגינן

אנטנות סלולריות - הסרתן או קבלת פיצוי בגינן

דיירים אשר סובלים מהקמת אנטנות סלולריות בקרבתם, יכולים לפנות לערכאות משפטיות שונות בעילות שונות ולבקש הסרה או פיצוי כספי

מאת: עו"ד נבו למפל
11.02.13
תאריך עדכון: 11.02.13
2 דק'
אנטנות סלולריות - הסרתן או קבלת פיצוי בגינן

אנטנות סלולריות רבות מוצבות מעל ראשיהם של דיירי בניינים ובקרבת אזורי מגורים.
כניסתן לשוק הסלולר של חברות נוספות, גרמה לפריסתן של אנטנות נוספות לרבות הקיימות.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום אנטנות סלולריות

רבים המקרים בהם דיירי בניין או דיירים בבתים סמוכים מגלים במקרה, כי קיימות אנטנות סלולריות מעל ראשם ובקרבתם. אנטנות סלולריות פוגעות משמעותית בשגרת חיי תושבים הגרים בסמיכות אליהן ומורידות את ערך נכסם.
לעיתים קרובות, מתגלה כי האנטנות הסלולריות הוקמו ללא מכלול ההיתרים הנדרשים.

קיימים רבדים שונים הנדרשים בטרם תוקמנה אנטנות סלולריות; בין היתר היתרים הנוגעים לאופי הנכס עליו עתידה לקום אנטנה סלולרית וכן ייעוד הנכס- למסחר או למגורים, היתרים הנוגעים למאפייני הימצאותן של האנטנות הסלולריות, כלומר: האם הימצאותן מהווה "עסק" כהגדרתו בחוק, אם לאו, היתרים הנוגעים לאישורי קרינה מטעם המשרד להגנת הסביבה וכן  אישורים הנובעים מהדרישות המנויות בתמ"א 36א'.

אי עמידה במכלול ההיתרים מאפשרת הסרת האנטנות
הצבתן של אנטנות סלולריות בהינתן היתר אחד אינה מספקת מאחר שכאמור קיימים היתרים ואישורים מקבילים נוספים אשר בהם צריכים לעמוד מקימי האנטנות הסלולריות בטרם יקימו אותן. אי עמידה במכלול ההיתרים מאפשרת, בהתאם לנסיבות, את הסרתן של האנטנות הסלולריות המוצבות מעל ראשיהם של דיירים או בקרבת אזורי מגורים או לחילופין קבלת פיצוי כספי בגין ירידת ערך הנכס לאור הישארותן.

ההליך המשפטי הנכון
סוגיה נוספת העולה באשר לקיומן של אנטנות סלולריות הינה מהו ההליך המשפטי הנכון להסרתן או לקבלת פיצוי כספי בגינן. ניתן לפנות לערכאות משפטיות שונות בעילות שונות; בין היתר ניתן לפנות למישור המשפט האזרחי בתביעת נזיקין או לחילופין תביעה כספית כנגד האנטנות הסלולריות ומקימיהן. כן ניתן לפנות אל בית המשפט בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבנייה במידה שהפונים עומדים בדרישות הסעיף האמור, וכן ניתן לפנות במקרים המוגדרים בחוק גם למפקח על המקרקעין באזור הצבתן של האנטנות הסלולריות.

כפי שניתן להיווכח, קיומן של אנטנות סלולריות מעל ראשם של דיירים או בקרבת נכסם אינה סוף פסוק. כאמור, על מקימי האנטנות הסלולריות לעמוד בהיתרים ואישורים רבים ומקבילים אשר רק אלו יכולים להעניק גושפנקא מלאה להצבתן של אנטנות סלולריות.

טיפ לסיום: טיפול מהיר של דיירים ותושבים בהצבתן של האנטנות הסלולריות, הן במישור הציבורי והן במישור המשפטי, יכול ועתיד לעזור בהסרתן או לחלופין במתן פיצוי כספי הולם לירידת ערך נכסיהם של העותרים.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום