Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

גרפולוגיה משפטית: בדיקת חתימה של אדם שהיה תחת לחץ

האם ניתן להוכיח כי חתימה של אדם נעשתה תחת לחץ? האם גרפולוג מומחה יכול להגיע להחלטה חד-משמעית בנושא?

מאת: גב' פנינה אריאלי | פנינה אריאלי-גרפולוגית משפטית
07.04.13
תאריך עדכון: 18.04.16
3 דק'
גרפולוגיה משפטית: בדיקת חתימה של אדם שהיה תחת לחץ

כותבת שורות אלו קבלה לאחרונה פנייה בנוגע לחתימות של אדם על מסמכי אפוטרופסות, לפני שהלך לעולמו. מדובר בחתימות באישור נוטריוני, שנטען כי נחתמו מספר ימים לפני מות המנוח, בשעה שהיה בביה"ח. מטרת המסמכים היא לערוך שינויים בעיזבון, כולל שינוי שם האפוטרופוס ושינוי שם המוטבים. אין מחלוקת על כך שהחתימות נכתבו על ידי המנוח ולא נעשה זיוף חתימה, אך הטענה היא שנכתבו תחת לחץ.

למציאת עורכי דין ניוד מומחים באינדקס משפטי


לצורך הבדיקה, הכותבת קבלה להשוואה כ-20 דוגמאות חתימה של המנוח, ברובן בטווח של שלושה חודשים לפני מות המנוח. כל החתימות להשוואה נכתבו בנסיבות עסקיות שגרתיות, ובודאי ללא השפעת מחלה או תרופות.

החתימות שבמחלוקת נכתבו בעת היות הכותב במיטה. לא ברור אם כתב בשכיבה, בישיבה, או בתנוחה אחרת באותו הזמן. הוא מת מזיהום של חיידק הקולי וקיבל משככי כאבים חזקים, כולל מורפיום.
החתימות במחלוקת כתובות ללא קווי קישור, ללא בסיס ישר, בהיסוס ובצורה מוזרה. הן שונות מהחתימות להשוואה, אך עדיין קיימים בהם מאפיינים דומים. אמנם כל החתימות שבמחלוקת שונות זו מזו, אך ברור שהן נכתבו על ידי אותו אדם.

הוכחת חתימה תחת לחץ

השאלה הנשאלת היא, האם ניתן להוכיח, בעזרת הגרפולוגיה המשפטית, שהחתימות שבמחלוקת נכתבו תחת לחץ?

הביטוי לחץ מתייחס לאילוץ או כפייה לעשות או להגיד משהו המנוגד לרצון האדם ולשיפוטו.
חתימות שנכתבו תחת לחץ, בדרך כלל יבואו לידי ביטוי בכתב נוקשה, מאולץ או חריג.

גם חתימות שנכתבו תוך כדי החזקת יד הכותב ע"י אדם אחר, כנגד הרצון החופשי של הכותב, יראו לחץ מוגבר בחתימות, יחד עם תנועה עצורה, לא שטפית וללא קואורדינציה.

כתב-יד שנראה נחות מדגם החתימה המקובל של החותם, יכול להצביע על הפרעה רגשית או מנטלית בזמן הכתיבה, אך גם אם המצב המנטלי הוא של פחד, לחץ, חרדה, או דיכאון,  נמצא את המאפיינים האישיים הייחודיים בהרגלי הכתיבה של החותם גם בחתימות שבמחלוקת, בתנאי שההשוואה בוצעה עם כמות מספקת של חתימות אחרות שנכתבו בנסיבות שגרתיות.

ניתן להתרשם מהמצב המנטלי של אדם מסוים דרך דיבור או כתיבה. כאשר הכתב מראה שוני רב מהכתב הנורמלי, ניתן לייחס זאת לגורם בלתי שגרתי. כאשר מסמך מכיל חתימה מוגזמת ומוזרה, הנתונה במחלוקת, הדבר מצביע על כך שהכותב היה או במצב שכלי בלתי נורמלי, או שהיה במצב פיזי שונה מזה שהיה בעת שחתם את החתימות להשוואה.

בהתבסס על כך שכל הדחפים שמכוונים את התנועה נובעים מהיכולת האינטלקטואלית של האדם, ושכל תנועה (כולל תנועת היד הכותבת) נשלטת ע"י המוח, אין מחלוקת על כך שקיימת השפעה מכרעת למצב המנטלי על כתב היד.

מכיוון שהגרפולוגיה המשפטית עוסקת גם בתנועת הכתיבה ובבדיקת מאפייני כתב ייחודיים, בהחלט ניתן להיעזר בגרפולוג מומחה לצורך בדיקה האם החתימה נעשתה בתנאי לחץ בלתי שגרתיים.

הפרופיל של פנינה אריאלי במשפטי

לאתר הבית של פנינה אריאלי.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים