נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

תשלום עבור חברות באגודה שיתופית

האם מותר למושב לגבות 30,000 $ עבור חברות באגודה? עו"ד מרדכי שחם, מנהל פורום אגודות שיתופיות, משיב

מאת: מערכת משפטי| | 3
תשלום עבור חברות באגודה שיתופית

שאלה: אנו בהליך רכישת משק במושב.  עברנו את תהליך הקבלה למושב,ועדת קבלה מכון פילת, ועכשיו בקשו מאיתנו לשלם לאגודה סך של 30,000$ כדי להיות חברים באגודה.
כל זאת וטרם חתמנו על הסכם רכישת המשק.
1. האם אגודה רשאית לגבות כסף עבור חברות באגודה?
2. והאם הגבייה צריכה להעשות לפני שיש חוזה רכישה?

גם אתם רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום אגודות שיתופיות

תשובה:
לרכישת משק במושב נדרשות בין היתר הפעולות הבאות:
1) בדיקות של המשק ( כולל מצב המבנים והעדר חריגות לגבי בנייתם ולגבי שימושיהם), גבולות חלקותיו (עם קבלת אישור עדכני ומפורט מן האגודה ), סביבת המשק וחלקותיו (לרבות מבחינת סכנת מטרדים לסוגיהם, ולרבות העדר סיכוני הצפה של מי-גשמים או מי-השקייה), וכן בחינת הסביבה הכללית.
2) בדיקת מצב הזכויות, השעבודים והחובות לגבי המשק – הן באגודה- מושב ( כולל כל הנדרש מצד האגודה לשם רכישת המשק וקבלה לחברות) והן אצל "מינהל מקרקעי ישראל" (כולל קבלת "אישור מצב זכויות", או אישור תואם ).
3) שכירת שירותי עו"ד הבקי בתחום המושבים לכל הכרוך ברכישה המיועדת – כולל הבדיקות האמורות לעיל, משא ומתן, ניסוח חוזההרכישה והבטחתו ( עם ייפוי כוח בלתי-חוזר בחתימות המוכרים, דיווחים מתאימים לרשויות-המס, בדיקת כל המוטל על המוכרים ובשילוב הבטחת ביצועו בעיתוי תואם של תשלומי התמורה, וכיו"ב ), וכן להסדרת העברת כל הזכויות הנרכשות לקונים ולשמם, כעיקר ביצועו של החוזה.

אם הרוכשים כאן עדיין לא התקשרו עם עו"ד – מוטב שיעשו זאת ללא דיחוי נוסף; ואם עשו כן – מדוע לא פורטו בשאלתם תוצאות הבירורים מול האגודה עצמה, לגבי מהות הדרישה הנוכחית ולגבי שאלת ביסוסה, עם השלמות בירור אצל המוכרים-המיועדים, תוך בחינת ההצדקה להשתתפותם בתשלום לאגודה, כולו או חלקו!?

ניתן לסיים כאן את התשובה לשאלה שהוצגה, בהשערה כי דרישת האגודה בשלב הנוכחי הינה להתחייבות לתשלום, אשר יתבצע רק לאחר חתימת חוזה הרכישה, וכן עם התמיהה – כיצד הופנו המועמדים לטרחה ולהוצאה, הכרוכות בהליכי טרום קבלה לחברות באגודה, מבלי שהודע להם מראש על הדרישה הכספית הניכרת מצד האגודה!?

עם זאת, כמה הערות כלליות בנושא:
במכירה-רכישה של משק במושב, עשויה האגודה לעלות דרישות תשלום מסוגים שונים:
יתרות חוב של המוכרים לאגודה או לועד המקומי  מיועדות לסילוק על-ידם.
"דמי טיפול" של האגודה – אמורים להיות בסכום צנוע יחסית  על בסיס עלויות ריאליות.
השלמת השתתפות בהון האגודה, במידה שנותרה, וכן השלמת חובת תשלום בגין זכויות בנכס, המניב הכנסות או הנאות לחברים במושב ( כגון מפעל משותף או בריכת שחיה ) – אמורות להיות על המוכרים, במידה שהנכס היה בידיעת הקונים והשפיע על מחיר העסקה שהוסכם.

הקושי כרוך בדרישה בגין תשתיות קיימות במושב, התורמות אמנם לערכי יחידות הדיור בו, אך מימון הקמתן ע"י בעלי המשקים, במסגרת האגודה, נועד להתבצע ולהתחלק ביניהם... רק פעם אחת: מי שרכש משק, שילם או משלם למוכר את שווי השוק שלו, המגלם גם את השפעתן של תשתיות קיימות. לכן, על אגודה המעלה דרישה כזו, להראות ולהבהיר את צידוקה – הן למעוניינים ברכישת משק, והן לחברים המוכרים העלולים להיפגע מהדרישה בעקיפין.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
תקנות האגודות השיתופיות אגודה שיתופית
מערכת משפטי

מערכת משפטי

עו"ד אורנית אבני גורטלר היא עורכת פורטל זאפ משפטי מעל ל-7 שנים.

לפרופיל המלא