משפטי– זאפ
משפטימשפט מסחריאגודה שיתופיתגביית כספים ע"י אגודה שיתופית

גביית כספים ע"י אגודה שיתופית

עו"ד מרדכי שחם, מנהל פורום אגודות שיתופיות בפורטל משפטי, השיב בהרחבה על שאלה שנשאלה בפורום בעניין גבייה בגין תאורת רחוב

מאת: מערכת משפטי
20.08.13
תאריך עדכון: 20.08.13
2 דק'
גביית כספים ע"י אגודה שיתופית

שאלה: האם יש לאגודה שתופית זכות לגבות כספים על תאורת רחוב בטרם נבנה נכס על המקרקעין?

תשובה: גם ביישוב בו מאוגדים רוב התושבים כחברים באגודה השיתופית של היישוב, אמורה סלילת רחובות להתבצע ע"י הרשות המקומית – המועצה האזורית, עם מעורבות אפשרית של "הועד המקומי" של היישוב, כשלוחה של המועצה האזורית.

סלילת רחוב ע"י המועצה האזורית או מכוחה – חייבת להתבצע על-פי חוק העזר של הרשות בדבר סלילת רחובות, ובהתאם להוראותיו ולהגדרותיו. הגדרת "סלילת רחוב" אמורה לכלול גם הסדרת תאורה בו, על כל הכרוך בכך.

במסגרת הקמת שכונה חדשה ביישוב, או פיתוח נוסף בשטח מבונה קיים – אין הרשות המקומית חייבת לממן מכספיה את ההוצאות הדרושות לסלילת רחובות, והיא מוסמכת לגבות מקדמות לביצוע מכל החייבים בכך, לפי חוק העזר בנושא.
 
סלילתו של רחוב, וכן התקנת תאורה בו, צריכות להיבחן גם בראייה כוללת של השטח המיועד לפיתוח ושל מערכת הדרכים הכוללת ביישוב; גם בכך מקור לצרכים של התקנה, אף לפני בנייה בפועל בחלק זה או אחר של הרחוב. כמו-כן אין לשכוח, כי תאורת רחוב בשטח הנתון למעבר הולכי רגל וכלי רכב, חיונית גם לצרכי אבטחה ובטיחות, אף לפני השלמת בנייה ואכלוס במגרשים אשר בצדי הרחוב.

עם כל זאת, כאשר דרישות תשלום מצד הרשות אינן מלוות במתן מידע מפורט לגבי בסיס הדרישה ( חוק העזר והחלטות מוסמכות לביצוע תואם על-פיו ), לגבי מועדי ביצוע מתוכננים וכן לגבי חישוב סכומי-הדרישה – יש מקום לפנייה מתאימה אל האחראים לנושא במועצה האזורית, ישירות או באמצעות הועד המקומי. בהנחה כי העניין נוגע לבעלי נכסים לא מעטים, הנדרשים לתשלום - יש מקום להתארגנות מתאימה לצורך קבלת מידע מפורט מהרשות, וכן לבדיקה של דרישותיה וחישוביה, אף בעזרת אנשי-מקצוע ( אשר שכרם ימומן במשותף ).

הדברים אמורים במשנה תוקף, במקרה בו הדרישה מגיעה מן האגודה השיתופית או באמצעותה – במיוחד במידה שאיננה פועלת כגורם מרכז המתווך בין המועצה האזורית ובעלי המגרשים, אלא כיזם פיתוח הנסמך על התקשרויות חוזיות ועל החלטות פנימיות של האגודה.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום