zap group mishpati logo

נהיגה תחת השפעת תרופות - האם ישנו שינוי במצב החוקי?

הכותבים פנו לשרת הבריאות כדי להביא לשינוי בהוראות הדין. כיום, המצב החוקי מאפשר לכל נהג הנוטל תרופות להפעיל את שיקול דעתו באשר ליכולתו לנהוג או לא

27.08.13
תאריך עדכון: 30.03.24
5 דק'
נהיגה תחת השפעת תרופות - האם ישנו שינוי במצב החוקי?

משרד הבריאות הודיע לאחרונה, כי הוקמה וועדה בינמשרדית, אשר בוחנת את נושא הנהיגה תחת השפעת תרופות, ומשרד הבריאות ממתין להמלצותיה של הוועדה. 
תשובה זו התקבלה בעקבות פניית משרד עוה"ד הח"מ לשרת הבריאות, מלפני כחודש וחצי, כדי שתפעל לתיקון תקנות בתחום הנהיגה תחת השפעת תרופות.

כבר לפני כשנתיים וחצי, בתחילת שנת 2011,  קיבל  שר  הבריאות  דאז  את  עמדת הח"מ,  והודיע:

- אין מניעה לנהוג ברכב פרטי תחת שימוש בקנאביס, ובלבד שחלפו 6 שעות מאז שימוש אחרון בקנאביס רפואי.

- אין לנהוג ברכב ציבורי ו/או מסחרי תחת שימוש בקנאביס רפואי.

- הרופאים המגישים בקשה לשימוש בקנאביס רפואי עבור מטופליהם, יציינו את סוג הרישיון שיש למטופל. אחת לחודש ידווח המנהל בצורה מרוכזת על הנוהגים ברכב ציבורי / מסחרי ומשתשמשים בקנאביס רפואי, ל-מרב"ד, שיזמינם לבדיקה.

למציאת עו"ד נהיגה בשכרות באינדקס משפטי

הקשר בין תרופות לתאונות דרכים

כפי שתואר במכתב מלפני כחודש וחצי לשרת הבריאות, בעת האחרונה רבו המחקרים שקבעו קשר ישיר בין שימוש בתרופות משככות כאבים לבין תאונות דרכים. זאת, בשל פגיעה של אותן תרופות ביכולת התגובה של הנהג. תרופות מסויימות גורמות לשינויים בכושר השיפוט, ביכולת לקבל החלטות, לפגיעה ביכולות המוטוריות ועוד.

נהיגה תחת השפעת סמים

המחוקק קבע, כי בית המשפט רשאי לשלול רישיון של אדם אשר עבר עבירה על פקודת הסמים המסוכנים. נהיגה תחת השפעת סמים תגרור בעקבותיה לעתים מזומנות עונשי מאסר, כמו גם שלילת רישיון הנהיגה. זאת, ככל שיוכח שעצם הנהיגה נעשתה תחת השפעת סמים.
ואולם, לא אחת זיכו בתי משפט בישראל נאשמים בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים, במקרים בהם ניתנו הסמים כטיפול תרופתי.

בתי המשפט קבעו, כי במקרים בהם המדינה היא הנותנת את הטיפול הרפואי, והיות שהמדינה היתה מודעת לכך שהנאשמים מחזיקים ברישיון נהיגה, אין המדינה יכולה לבקש להרשיעם במידה שלא נאסר עליהם לנהוג תחת השפעת אותו טיפול תרופתי.

כך, הוראות הדין במדינת ישראל אינן מתייחסות למקרים בהם אדם נוהג ברכב, תחת השפעתן של תרופות שניתנו לו במרשם רפואי חוקי.

המצב החוקי הקיים לעת הזו מאפשר לכל נהג להפעיל את שיקול דעתו באשר ליכולתו לנהוג או לא.
מאחר שלא כל נהג מודע להשפעה של התרופה אותה הוא נוטל על מצבו הפיסי או הנפשי, הרי שנוצרים מצבים בהם נהגים מסכנים הן את עצמם והן את באי הדרך האחרים.

דיווח על נהגים

כאמור, לפני חודש וחצי פנו הח"מ לשרת הבריאות, כדי להביא לשינוי מיידי בהוראות הדין, בהן ייקבע, כי כל רופא מטפל חייב לדווח על נהגים אשר סיפק להם מרשמים לתרופות העלולות לפגוע בכושר הנהיגה שלהם. חובת הדיווח של הרופאים צריכה להיות למכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד).
צריך שחובת הדיווח של הרופא המטפל תגבר על חובת השמירה על הסודיות הרפואית.

חובת הודעה למרב"ד

הח"מ הפנו את שרת הבריאות לחוזר שפורסם לפני כ- 4 שנים, ביום 16/8/2009.
מדובר בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מספר 35/09, בדבר "חובת הודעה על נהגים עם מצבי בריאות העלולים לסכן את עצמם וזולתם".
בחוזר האמור לא השאיר מנכ"ל משרד הבריאות את עניין הכושר הרפואי לנהוג לשיקול דעתו של הרופא המטפל, אלא קבע בהנחייה לרופאים רשימת מחלות, שחובת רופא להודיע עליהן למרב"ד.

תפקיד המרב"ד שקיבל מידע הינו לבדוק ולהמליץ לרשות הרישוי לעניין מתן רישיון נהיגה, התלייתו או ביטולו.
על פי דין, רשות הרישוי מוסמכת לפסול אדם מלהחזיק רישיון נהיגה אם שוכנעה שבעל הרשיון אינו ראוי לנהוג מחמת כושר נהיגה לקוי.
חוזר המנכ"ל האמור  אינו  כולל רשימת תרופות, שכל אימת שאיזו מהן ניתנת לאדם – קמה חובת דיווח מקבילה למרב"ד.

להבדיל מרשימת המחלות שנקבעה בחוזר המנכ"ל, הרי שבנוגע לתרופות הושאר עניין זה לשיקול דעתו של הרופא המטפל.  לא  קמה חובת דיווח למרב"ד, וכל שנדרש מהרופא המטפל הוא להזהיר את החולה בדבר תופעות לוואי של תרופות העלולות להשפיע על כושר הנהיגה והעירנות.

אין מניעה לנהוג ברכב פרטי תחת שימוש בקנאביס, ובלבד שחלפו 6 שעות מאז שימוש אחרון בקנאביס רפואי


יצויין, כי אין משמעות דיווח למרב"ד פסילה אוטומטית של רישיון.

לרוב, לאחר בדיקה, ממליץ המרב"ד לרשות הרישוי על המשך נהיגה תוך מעקב.
רק במקרים נדירים יחסית, בהם ברור שהמשך הנהיגה מהווה סיכון לנוהג ו/או למשתמשים האחרים בדרך, ימליץ המרב"ד לרשות הרישוי להתלות רישיון נהיגה או לבטלו.
ניטול לדוגמא אנשים, שהרופאים רושמים להם תרופות אופיאטיות, משככי כאבים המופקים מצמח הפרג, לרבות מורפיום.

כך למשל, חולה שעבר פריצת דיסק, ומטופל בתרופה מהקבוצה לעיל, יצטרך להגיע לרופא בכוחות עצמו כל 10 ימים לצורך חידוש המרשם או העלאת המינון.

ייתכן שאותו חולה יגיע בנהיגה לרופא, ולכל יעד אחר שיחפוץ, ואין בדין כל חובת דיווח על הרופא ביחס לפגיעה החמורה בכושר הנהיגה של אותו חולה בעקבות הצריכה של המורפיום.
לפיכך, בפניית הח"מ לשרת הבריאות ביקשו הח"מ ממנה שתפעל כדי שתיקבע בדין, בדחיפות, חובת הדיווח לעניין רישום תרופות, שתפורטנה ברשימה שיכין משרד הבריאות.
כאמור, בתשובתו של משרד הבריאות, הודיע משרד הבריאות, כי הוקמה וועדה בינמשרדית, אשר בוחנת את נושא הנהיגה תחת השפעת תרופות, ומשרד הבריאות ממתין להמלצותיה של הוועדה. 

* עו"ד  ורד כהן ועו"ד רענן  בר - און, שותפים במשרד בר-און, כהן, עורכי-דין

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים