נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ביהמ"ש אישר תביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח הדר

חברת הביטוח הדר הפרה את חובת הגילוי בעניין "משתנים מפחיתים" בזמן תשלום תגמולי ביטוח לרכבי "טוטאל לוס".

מאת: מערכת משפטי| | 2
ביהמ"ש אישר תביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח הדר

לאחרונה, ביהמ"ש המחוזי בת"א אישר תביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח הדר בשל הפרת חובת הגילוי בשלב הטרום חוזי בעניין "משתנים מפחיתים" (קילומטראז', בעלויות קודמות וכד') בזמן תשלום תגמולי ביטוח לרכבים שהוכרזו כ"טוטאל לוס" ("אובדן גמור") ו"אובדן גמור להלכה".

לטענת המבקשים, בני הזוג בן עמי אשר רכשו מהדר פוליסת ביטוח, חב' הביטוח הדר נמנעה שלא כדין, מלציין בהצעת הביטוח וברשימת הפוליסה, כי במקרה של "אובדן גמור" או "אובדן גמור להלכה" היא משלמת למבוטחיה תגמולי ביטוח בשווי ערך הרכב, בניכוי משתנים מיוחדים המפחיתים מערך הרכב המבוטח כגון: קילומטראז', בעלויות קודמות וכדומה. לטענת בני הזוג בן עמי, הדר הייתה צריכה לשלם להם מעבר למה ששילמה בגין רכבם שנפגע בתאונה סך נוסף של 2,355 שקלים, אך היא סירבה לעשות כן, ואמרה שסכום זה לא ישולם בשל המשתנים המיוחדים המפחיתים את ערך הרכב.

בתגובה לטענות התובעים, טענה הדר, כי אין כל הטעיה או אי גילוי בתשלום תגמולי הביטוח בשיעור השווה לשווי הנזק, המושפע ממשתנים המפחיתים מערכו של הרכב המבוטח ביום קרות מקרה הביטוח. עוד טענה הדר, בין היתר, כי היא היטיבה עם המבקשים ופיצתה אותם לפנים משורת הדין "כאילו נגרם להם אובדן להלכה".

אי גילוי והטעיה
השופט מגן אלטוביה קיבל את הבקשה ואת טענת המבקשים, כי בנסיבות אלו יש להפעיל את הסנקציה הקבועה בסעיף 3 להנחיות המפקח על הביטוח, לפיה בהעדר גילוי, על המבטח להעריך את שווי הרכב המבוטח ללא התחשבות במשתנים מפחיתים.
" דומני כי משהפר מבטח את הנחיות חוזר המפקח בעניין גילוי "המשתנים המפחיתים" בטרם כריתת חוזה הביטוח, ראוי היה לקבוע כי בעת קרות אירוע הביטוח, לא יוכל המבטח להזדקק למשתנים אלו בעת חישוב תגמולי הביטוח", כתב השופט בפסק הדין.

לאור האמור, השופט קבע, כי חובת גילוי המשתנים המפחיתים מקורה באיסור ההטעיה במחדל. משכך, קמה למבקשים עילה אשר ראויה להתברר במסגרת של תובענה ייצוגית.
השופט בחן האם קיימת למבקשים עילת תביעה אישית (וקבע כי היא קיימת למבקש 1), ובחן מהו היקף הקבוצה (חברי הקבוצה הם רוכשי פוליסות לביטוח רכב פרטי (נזקי רכוש ונזקי רכוש צד ג') מהדר שתוקפן מיום 1.1.01, אשר במהלך תקופת הביטוח ארע בעניינם מקרה ביטוחי לפיו נגרם לרכב המבוטח נזק המוגדר כ"אובדן גמור" או שלנזק שנגרם התייחסה חברת הביטוח כאל "אובדן גמור להלכה"). השופט פסק לחובת הדר הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 220,000 שקלים.
(ת"א 2405-04 בן עמי ואח' נ' הדר בע"מ - חברה לבטוח).

 

 

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
מערכת משפטי

מערכת משפטי

עו"ד אורנית אבני גורטלר היא עורכת פורטל זאפ משפטי מעל ל-7 שנים.

לפרופיל המלא