נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מדריך: הפרת זכות הפרטיות של התלמיד

מתי תופר זכות הפרטיות של התלמיד? האם חיפוש בתיקו מהווה פגיעה בזכות הפרטיות שלו? ומה לגבי דיווח על מצבו להוריו?

מדריך: הפרת זכות הפרטיות של התלמיד

בבית ספר פלוני פרץ גל גניבות של כסף ודברי ערך. האם מותר למורים לחפש בתיקים וכיסים של תלמידים, בניסיון להתחקות אחר הגנב?
במקרה אחר – כאשר התרבו מקרי אלימות ליד ברזיות בית הספר, החליטה הנהלת בית הספר להציב שם מצלמות. האם הדבר חוקי? יועצת בית הספר שמעה מתלמיד על רצונו להתאבד. האם מותר לה לדווח על השיחה להוריו?


איזו פעולה תיחשב כהפרה של זכות הפרטיות של  התלמיד?
בישראל חוקק חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב – 1992, המעגן את זכותו של אדם לפרטיות בצנעת חייו. בנוסף, הזכות לפרטיות של ילד מעוגנת באמנה הבינלאומית לזכויות הילד, שנחתמה על ידי ישראל בשנת 1990 ואושררה בשנת 1991. באמנה הבינלאומית נקבע, שהחוק יגן על הילד מפני פגיעה שרירותית או בלתי חוקית בפרטיותו ובפרטיות משפחתו וביתו, וכן מפני פגיעה בכבודו ושמו הטוב.

חוק זכויות התלמיד, תשס"א – 2000, אימץ את האמור לעיל וקבע בסעיף 12: "מוסד חינוך לא ימנע מתלמיד לממש את זכויותיו כאמור בחוק זה או בכל דין אחר".

חיפוש בתיקים או בארוניות של תלמידים:
הדוגמאות לפגיעה בפרטיותו של תלמיד הן מגוונות. כך למשל, בילוש או התחקות אחר תלמיד העלולים להטרידו,  ביצוע האזנת סתר (אסורה על פי חוק) לשיחות שמקיים תלמיד, צילום תלמיד ברשות היחיד, פרסום תצלומו של תלמיד ברבים בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפילו או לבזותו ועוד.

בעקרון, חיפוש בתיקו של תלמיד ייחשב כפגיעה בפרטיותו. בהתאם להוראות משרד החינוך, מותר לחפש בתיקו של תלמיד במקרים בהם יש חשד בטחוני מבוסס נגד התלמיד, כגון מציאת כלי נשק בחפציו. גם כאשר מותר לחפש בתיקו של תלמיד – יש לבצע את החיפוש בצנעה, תוך הסתרת עצם הידיעה על החיפוש מאחרים, ובנוכחות שני אנשי צוות שאינם מלמדים את התלמיד, כדי לשמור על כבודו וזכויות הפרט, וכאשר החיפוש מוגבל למטרה הספציפית בלבד. ההחלטה על ביצוע החיפוש, נימוקיה ותוצאותיה תתועד ותועבר למפקח על המוסד החינוכי.

האמור יפה גם לעניין חיפוש בארוניות שנשכרו על ידי תלמידים. הארוניות הן אמנם רכוש בית הספר, אולם הן מושכרות לשימושו של התלמיד, וכאשר הן בחזקת התלמידים – נאסר לבצע בהן חיפוש. זאת, למעט במקרים קיצונים וחריגים של החזקת כלי נשק בארוניות.


הצבת מצלמות בשטח בית הספר:
יש להבחין בין הצבת מצלמות בשטחים ציבוריים לבין הצבתן בשטחים שאינם ציבוריים. אם המצלמות מוצבות במקום ציבורי למטרת שמירה על בטחון הציבור – אין מדובר בפגיעה בפרטיות.

לעומת זאת, אם בית הספר חפץ להציב מצלמות בשטחים בבית הספר שאינם שטחים ציבוריים, לצורך תיעוד קטינים הנכנסים אליהם, נדרשת קבלת הסכמה מודעת וחופשית של החשופים לצילום, כלומר: לקבל הסכמה מראש למיקום המצלמות מהוריהם של הקטינים. זאת, למעט מקרים בהם קיים חשש שמודעות של מצולמים למצלמות תכשיל את מטרתן.

גילוי מידע על תלמיד 

חובת הצוות החינוכי להקפיד על קיום השמירה על הפרטיות של התלמידים בתוך המוסד החינוכי ומחוצה לו.
אסור לצוות בית הספר לעשות שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של תלמיד או למוסרה לאחר.

בהתאם לחוק זכויות התלמיד, כל אדם הקשור למערכת החינוך חייב לשמור בסוד כל מידע שהגיע אליו לגבי התלמיד, אלא אם כן נדרש הדבר לצורך ביצוע תפקידו.

על הצוות לדווח על מצבו של התלמיד להוריו בלבד.
חשיפת שיחות בין תלמיד למורה, או אפילו היועצת, אינה מהווה פגיעה בפרטיות. 

מערכת היחסים של התלמיד עם בית הספר חשופה בפני ההורים. זאת, למעט מקרים בהם תוכן השיחה הוא עבירות פליליות המבוצעות כלפי התלמיד, או כאשר למען ביטחון התלמיד אין לחשוף את תוכן השיחה עימו. דיווח של צוות בית הספר להוריו של התלמיד אין בו כדי להפר את זכויות התלמיד, ואין בו כדי להפר את חובת הסודיות של התלמיד.

* עורכי הדין ורד כהן ורענן  בר – און,  אשר משרדם מטפל גם בתביעות לעניין הגנת הפרטיות.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הזכות לפרטיות פגיעה בפרטיות זכויות התלמיד
עוה"ד רענן בר-און וורד כהן

קבע פגישה עם
עוה"ד רענן בר-און וורד כהן

משרד בר-און, כהן, עורכי-דין הוקם לפני למעלה מ- 20 שנה, בשנת 1993, על ידי שני השותפים – עו"ד ורד כהן...

לפרופיל המלא