5.0 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 1)
תשלום מס עבור יחידת דיור בישוב קהילתי

שאלה: האם בישוב קהילתי - אגודה שיתופית יכולים לחייב את חבר הישוב במס שוכר על יחידת הדיור בנוסף למיסי ישוב שבעל הבית משלם? ומבחינה משפטית מי צריך לשלם את הכסף?

תשובה: השאלה המוצגת איננה ברורה דיה; עם זאת יצוין, כי בית-מגורים בישוב קהילתי, אשר הושכר ע"י בעליו לשוכר – בעל הנכס, חבר האגודה השיתופית ביישוב, חייב בתשלום דמי-חבר לאגודה, על-פי תקנונה, בגין חברותו; לעתים מכונה תשלום זה "מסי אגודה", אך אין זה "מס" במובנו המשפטי. אם על-פי תקנון האגודה הוסדרה תוספת-תשלום בגין נכס מושכר ביישוב, יכול החבר-החייב, בעל המושכר, להתנות ולקבוע עם השוכר, בהסכם השכירות, תוספת תשלום לדמי השכירות, לכיסוי ( מלא או חלקי ) של נטל כספי זה.

בנוסף ובנפרד, חייב בעל הנכס בתשלומי חובה לרשות המקומית בגין הנכס, הידועים כ"מסים מוניציפאליים"; יש להבדיל כאן בין תשלומים שוטפים של ארנונה כללית, לבין היטלים מיוחדים לייעודים מוגדרים, כגון סלילת רחוב ומדרכה, המשביחים את הנכס.

תשלומי הארנונה, המגיעים לפי הוראות הדין למועצה האזורית ( או לוועד המקומי ביישוב, ככל שהותירה והתירה לו המועצה ) – משולמים בעיקרם בגין שירותים הנוגעים להחזקה ולשימוש בנכס. מכיוון שכל המתגורר בבית ביישוב נהנה משירותים אלה כמחזיק וכמשתמש בפועל בנכס – זכאית הרשות המקומית, לפי הדין, לגבות את תשלומי הארנונה ממנו, במקום מבעל-הנכס.

יובהר עוד, כי את התשלומים הנדרשים, מכל סוג, אין לבחון על-פי הכינוי שניתן להם (כגון הכינוי השגוי "מס שוכר", הנזכר בשאלה), אלא על-פי מהותם, מקור ביסוסם וייעודם. ככל שקיים צורך בהבהרות מצד האגודה, הוועד המקומי או המועצה האזורית, לכל עניין כאמור – על אלה החובה להשיב כראוי לכל פנייה מתאימה, אף תוך הצגת הביסוס לדרישת התשלום שבבירור.

מכל מקום, את נטל התשלומים בגין המגורים בנכס, ביחסים שבין בעל-הנכס והשוכר, מקובל להסדיר מראש בהסכם השכירות, והתנאים המוסכמים בין צדדים אלה - מחייבים ביניהם ( מבלי שהדבר יפגע בזכויות הרשות המקומית, כאמור, לגבות את המגיע לה בגין ארנונה – בין מבעל-הנכס ובין מהמחזיק בנכס ). כך גם בהשכרת נכס מגורים ביישוב עירוני – מבחינה כללית ומקובלת זו, אין ייחוד בהשכרת נכס מגורים ביישוב קהילתי.