Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

נהגי המוניות נגד גט טקסי - תביעה לפיצוי

ע"פ התביעה, גט טקסי מזלזלת בנהגי המוניות, וגורפת לכיסה כספים המגיעים לנהגים עצמם

מאת: עו"ד אדי בליטשטיין
27.10.13
תאריך עדכון: 27.05.19
3 דק'
נהגי המוניות נגד גט טקסי - תביעה לפיצוי

המחלוקת בין נהגי המוניות לבין חברת גט טקסי נסובה סביב חיוב בסך 5.2 ש"ח עבור הזמנת מונית. חיוב זה נגבה מהלקוח בכל פעם שבה הוא מזמין מונית, ואין זה משנה אם ההזמנה בוצעה באמצעות שיחה טלפונית או באמצעות האפליקציה של גט טקסי. נהגי המוניות רשאים לגבות סכום זה מהלקוחות מכוח צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במונית), התשע"ג – 2013, והוא נועד לפצות אותם, בין היתר, על הזמן הנדרש כדי להגיע ללקוח, הדלק, וכן בגין אובדן לקוחות פוטנציאלים אשר עוצרים את נהגי המוניות בשעה שהם נוסעים אל הלקוח. 

המחלוקת בין גט טקסי לנהגים
בתחילת חודש אוקטובר הודיעה גט טקסי לנהגים העובדים עמה, כי הם נדרשים להסכים לא לגבות מנוסעים דמי הזמנה בסך 5.20 ש"ח. נהגים אשר לא הסכימו למדיניותה של גט טקסי נחסמו מיד מהאפליקציה שלה, וכתוצאה מכך לא היה באפשרותם להמשיך ולקבל הזמנות מלקוחות. נהגים רבים אחרים הסכימו באמצעות האפליקציה, אך טוענים שאין מדובר בהסכמה אמיתית אלא בהסכמה שנכפתה עליהם משום שגט טקסי לא נתנה להם התראה מראש על השינוי במדיניותה, ואי הסכמתם הייתה עלולה לגרום להם לנזק כספי גבוה, ולכן לא נותרה להם כל ברירה אלא למזער את נזקיהם.

גט טקסי טוענת, כי מבירור שעשתה עם נהגי המוניות, 95% מהם הסכימו להפסיק לגבות את דמי ההזמנה. נהגי המוניות טוענים אחרת. חלקם טוענים כי גט טקסי כלל לא שוחחה עמם, אחדים טוענים כי גט טקסי פנתה אליהם אך הם לא הסכימו למהלך. נהגים נוספים מספרים, כי גט טקסי מסיימת התקשרות לאלתר עם נהגים אשר לא מסכימים למדיניותה, מבלי לאפשר להם להיערך ולאתר תחנת מוניות חלופית אשר תקלוט אותם. 

כתוצאה מהחלטתה של גט טקסי, נהגי המוניות החלו בצעדי מחאה (כגון השבתה חלקית של השירות בשעות הבוקר בהן יש דרישה רבה למוניות) ואף הקימו עמוד מחאה בפייסבוק. תגובתה של גט טקסי לא איחרה לבוא והיא פנתה לפייסבוק  אשר סגרה את עמוד המחאה.

תביעה לביהמ"ש
בתאריך 24.10.2013 הוגשה לבית המשפט השלום בת"א תביעה ראשונה בנושא ע"י עו"ד אדי בליטשטיין, בשם נהג מונית אשר נפגע מהתנהלותה של גט טקסי, אשר נדרשת לפצות את התובע בכמעט 90 אלף ש"ח. 

ע"פ כתב התביעה, דרישתה של גט טקסי מנהגי המוניות להפסיק לגבות את דמי ההזמנה, על אף שסכום זה מגיע להם מכוח צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במונית), התשע"ג – 2013, זוהי רק דוגמא אחת מבין רבות המציגות את התנהלותה הכוחנית, מזלזלת ומנוגדת להסכם בין הצדדים.  וכך, בין היתר, חייבה גט טקסי את התובע בחיובים עבור מוצרים אשר התחייבה לספק, אך לא סיפקה לו בפועל, גרפה לכיסה מחצית מהטיפים אשר קיבל התובע מנוסעים מרוצים אשר החליטו לתגמלו בעקבות שירות טוב אשר העניק להם, דרשה מהתובע להחליף על חשבונו את המונית כל 4 שנים, וזאת כדי ליצור רושם של צי רכב חדיש. כמו כן החברה חייבה את הנהג עבור מכשיר המירס אשר נועד אך ורק לשם יצירת קשר עם מוקד השירות של גט טקסי, אך בפועל לא סיפקה לו שירות באמצעות מכשיר המירס, ומשום כך נאלץ התובע ליצור קשר עם מוקד השירות באמצעות מכשיר הטלפון הנייד שלו, ועל חשבונו.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים