Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

זכויות ניצולי שואה

מהן הזכויות של יהודי מרוקו ועירק? מהי הקרן לבקשות מאוחרות? והאם הדור השני יכול לקבל תגמולים?

מאת: עו"ד אדם ידיד | דוד ידיד משרד עו"ד ונוטריון
08.12.13
תאריך עדכון: 22.10.15
2 דק'
זכויות ניצולי שואה

בחודש אפריל 2011 החליטה ממשלת גרמניה להכיר גם בתביעות למענק חד פעמי - מאת קרן הסיוע, באמצעות ועידת התביעות - של מי שסבלו מהגבלות תנועה ברחבי מרוקו הצרפתית בלבד. לפי שעה, זו הזכות המהותית היחידה המגיעה מהקרנות והגופים השונים ליהודי מרוקו.

יהודי עירק אינם מקבלים כיום כל הכרה. עם זאת, לאחרונה החלו מוגשות לוועדות הערר השונות תביעות הנוגעות להכרה בנרדפותם של יהודי מרוקו הצרפתית ועירק שסבלו במאורעות כנגדם - בעירק, בחג השבועות של שנת 1941 ובמרוקו בגין אירועים שהתרחשו בזמן שלטון וישי, אך הדרך עד לקבלת הכרה מכוח תביעות אלו עוד ארוכה. התביעות מוגשות לרשות לזכויות ניצולי השואה, לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז 1957- , וכל מי שעלה לארץ עד ליום 1.10.1953 זכאי להגישן. ראוי לציין כי עורכי הדין העוסקים בנושא עובדים בדרך כלל על בסיס הצלחה בלבד.

הקרן לבקשות מאוחרות של ועידת התביעות

הקרן לבקשות מאוחרות מחזיקה ברשותה כ- 250 מיליון שקלים ומיועדת עבור יורשי רכוש יהודי במזרח גרמניה לשעבר, שרכושם הוחרם או נמכר בכפייה על-ידי הנאצים החל משנת 1933 . מדובר בנכסים שבמסגרת חוק הרכוש הגרמני משנת 1990 , קיבלה ועידת התביעות תשלום בגינם כארגון יורש, בשמם של בעלי הרכוש שנספו - כפי הנראה - בשואה. הקרן מיועדת ליורשי בעלי נכסים בשטחי מזרח גרמניה לשעבר, שלא עלה בידם לתבוע את רכוש משפחתם עד לתאריך היעד שקבעה ממשלת גרמניה. לקרן ניתן להגיש בקשות עד לסוף דצמבר 2014 .

"אימי נפטרה, ושמעתי כי אוכל לקבל תגמולים על הסבל שעברה בתקופת השואה. מה כוללות זכויות אלו?"
ככלל, אין לבני הדור השני זכויות בנושא זה. עם זאת, ישנם מספר יוצאים מן הכלל:

1. אם אמך המנוחה עבדה בגטו עבור תמורה כלשהי, ונפטרה אחרי 26.6.2002 , אתה ויתר יורשיה זכאים לקבל את הזכויות שהיו מגיעות לה.

2. אם אמך קיבלה תגמולים מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים התש"יז 1957- , והיית סמוך לשולחנה, תהא זכאי לשנה נוספת של תגמולים.

3. מול כל קרן וגוף - אם אמך הגישה תביעה להכרה, והתביעה עדיין תלויה ועומדת, אתה והיורשים האחרים תוכלו לעמוד על זכויותיה מיום הגשת תביעתה ועד ליום מותה.

4. ישנה עדיין אפשרות להכרה בזכויות מסוימות לבניהם של יהודי צרפת והולנד, מאת ממשלות אלו.

 * דוד ידיד, משרד עורכי דין ונוטריון. דוא"ל: info@yadidlaw.com

דוד ידיד משרד עו"ד ונוטריון

דוד ידיד משרד עו"ד ונוטריון

משרד עורכי דין ונוטריון דוד ידיד מעניק שירות וייעוץ בנושא דרכון ואזרחות פורטוגלית/ספרדית. המשרד מלווה את לקוחותיו בהליכי הוצאת אזרחות/דרכון ספרדי/פורטוגלי. תחום נוסף: מימוש זכויות לניצולי שואה. המשרד עוסק בתחום זה מיום היווסדו ומתמחה בתחום מימוש הזכויות לניצולי שואה בארץ ובמדינות אחרות. המשרד מונה 12 אנשי מקצוע המטפלים בכל שלבי התביעה להשגת פיצויים
זכויות ניצולי שואה, דרכונים זרים, אזרחות, דין ודרכון זר, דיני בנקאות

האם מאמר זה עזר לך?

contactלקבלת ייעוץ מדוד ידיד משרד עו"ד ונוטריון

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
דוד ידיד משרד עו"ד ונוטריון

לקבלת ייעוץ מדוד ידיד משרד עו"ד ונוטריון