נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מהפכת מס לזוגות נשואים מאותו מין/פרשנות

הענקת נקודת זיכוי לזוגות נשואים חד-מיניים שמה קץ לאפליה רבת השנים בתחום זה

מאת: עו"ד תמיר פורר| | 3

לפני ימים ספורים פורסם, כי גב' מירי סביון, סמנכ"לית ברשות המסים, פרסמה הנחייה באתר האינטרנט של הרשות לפקידי השומה, הקובעת שעליהם להעניק נקודות זיכוי לזוגות נשואים חד-מיניים. 
בכך למעשה רשות המיסים החלה ליישם את הצעת החוק הראשונה בנושא זה שהוגשה ע"י ח"כ עדי קול (יש עתיד) עוד לפני סיום הליכי אישור החקיקה בכנסת בקריאה שניה ושלישית.

ח"כ קול מסרה באחד הראיונות לעיתונות כי: "הצעת החוק שהגשתי מהווה מסר ברור וחזק כי מדינת ישראל רואה בזוגות בני אותו מין כהורים לכל דבר ועניין, כתא משפחתי לגיטימי. הגיע הזמן לבטל את האפליה הכלכלית הקשה שהיתה עד כה מנת חלקם של זוגות בני אותו מין בישראל".

הטבות מס משמעותיות
ואכן זוהי בשורה לכל אותם זוגות נשואים חד-מיניים אשר יוכלו כעת ליהנות מהטבות מס בשווי של אלפי שקלים בשנה שלא נהנו ממנה בעבר בגלל שרשות המיסים לא הכירה בהם כבני זוג.

סעיף 66 לפקודת מס הכנסה קובע, כי בחישוב המס של יחיד תושב ישראל , רשאי בן הזוג כי יערך לו חישוב נפרד של המס על הכנסתו מיגיעה אישית. במקרה בו ביקשו זאת בני הזוג, קובע סעיף 66 (ג)(4) כי אותו בן הזוג שמקבל קצבת ילדים מביטוח לאומי (בדרך כלל האישה),יהא זכאי לחצי נקודת זיכוי עבור כל אחד מילדיו בשנת לידתו הראשונה ובשנת הגיעו לגיל 18 . לעומת זאת, בן הזוג יהא זכאי לנקודת זיכוי אחת בגין כל ילד עד גיל 18 בתקופה המתחילה בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שקדמה להיותו בן 18.

בנוסף לכך, עקב ועדת טרכטנברג וחקיקת החוק לשינוי הנטל הכלכלי, הוסף סעיף 66(ג)(5) לפקודת מס הכנסה, הקובע כי גם הגבר יהיה זכאי לנקודות זיכוי בגין כל ילד שטרם הגיע לגיל 4 כדלקמן: נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנה שבה מלאו לו 3 שנים ושתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה.

כך למשל, בני זוג שלהם שני ילדים: האחד בן שנתיים והשני בן שלוש וחצי ששניהם עובדים וביקשו חישוב מס נפרד, יקבלו 5 נקודות זיכוי. האישה תקבל נקודת זיכוי אחת בגין כל ילד וסך הכל 2 נקודות זיכוי, ובעלה יקבל שתי נקודות זיכוי בגין הילד הצעיר ועוד נקודת זיכוי אחת בגין הילד הבוגר יותר. בסך הכל אותו זוג זכאי ל-5 נקודות זיכוי כאשר ערך כל נקודת זיכוי הוא 2616 ₪. בהתאם לכך, בני הזוג יחדיו יהנו מהפחתה שנתית של המס בסך 13,080 ₪.

לעומתם, בני זוג נשואים מאותו המין הנמצאים במצב דומה לאותם בני זוג בדוגמא לעיל, לא קיבלו את נקודות הזיכוי ממס וכאמור שילמו מס רב יותר ביחס לבני זוג הטרטסקסואלים.

הנחיית רשות המיסים
הנחיית רשות הינה מפורשת וקובעת כי: "בסעיפים 66 ג 4 ו-5 לפקודת מס-הכנסה נוקטים במונחים "אשה" ו-"גבר", בין היתר לצורך נקודת זיכוי בעד ילד ובעד פעוט לבני זוג כהגדרת המונח בסעיף 1 לפקודה". 
עמדת רשות המסים באשר לפרשנות הפקודה בעניין מתן נקודות זיכוי בגין ילדים כאמור לבני זוג נשואים מאותו מין הינה כדלקמן:

 1. בני זוג מאותו מין ייהנו מאותן נקודות זיכוי ממס המוענקות מכוח הפקודה ל'בני זוג' מאותן נסיבות.

 2. לפיכך, במקרה של בני זוג נשואים מאותו מין, בן הזוג שיקבל את הקצבה המשולמת על  ידי המוסד לביטוח לאומי עבור ילדיו, יקבל גם את נקודות הזיכוי המוענקות כנגד הכנסתו  מיגיעה אישית, כאשר בן הזוג האחר יקבל את נקודות הזיכוי המוענקות לפי הפקודה כנגד הכנסתו מיגיעה אישית. 

השוואת הטרוסקסואלים לבני זוג מאותו מין
ניתן לראות, כי הנחיית רשות המיסים שפורסמה הינה מהפכנית ומסיימת אפליה רבת שנים בתחום זה. ההנחיה משווה את תנאיהם של בני זוג נשואים בין אם מדובר בבני זוג הטרוסקסואלים או מאותו המין.
יש לקוות, כי מגמה זו תימשך ותוביל לשינויים בתחומים נוספים בכל הקשור לזוגות נשואים מאותו המין.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
נקודות זיכוי רשות המיסים הטבות מס

קבע פגישה עם