Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

תפקידו של נוטריון במהלך רכישת דירה

על יפוי כח, הזדהות וחתימה

מאת: אילן קרייטר - עורך דין ונוטריון | עו"ד ונוטריון קרייטר אילן
06.01.14
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
תפקידו של נוטריון במהלך רכישת דירה

רבים תוהים מהי הדרך הנכונה לחתום על חוזה רכישת דירה, ואילו גורמים מקצועיים צריכים להיות מעורבים. במסגרת רכישת דירה אנו נדרשים לעיתים קרובות להשתמש בשירותי נוטריון. שירותים אלו רלוונטיים בעיקר עבור חתימה על יפוי כוח בלתי חוזר כלפי הבנק למשכנתאות. לא כל עורך דין יכול לספק את יפוי הכוח הזה. כדי לקבל רישיון מהועדה של המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים יש לעמוד בתנאים הבאים:

1- ניסיון מעשי של 10 שנים לפחות בעריכת דין ופרקטיקה משפטית

2- אזרחות ישראלית

3- עבר פלילי נקי

4- עבר משמעתי נקי של עבירות אתיות לפי כללי לשכת עורכי הדין

5- השתלמות מיוחדת אצל מוסד המוכר על ידי משרד המשפטים

6- הגשת בקשה לועדה 

7- חתימה בפנקס ותשלום אגרה שנתית

מדוע הבנק למשכנתאות מחייב יפוי כוח?

החתימה על יפוי כוח במהלך רכישת דירה היא תנאי של הבנק למשכנתאות. כל אדם הרוכש דירה או נכס, ובמסגרת העסקה נוטל הלוואת משכנתא, צריך לחתום על שורה ארוכה של מסמכים שונים כלפי הבנק למשכנתאות. מסמכים אלו כוללים ייפוי כוח נוטריוני, המקנה לבנק הרשאה לבצע מטעם הלווה פעולות בנכס הנרכש. לפי החוק, יפוי הכח צריך להיחתם בפני נוטריון כדי לקבל את התוקף המשפטי הנדרש. זהו יפוי כוח בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול. הנוסח הקיים בכל בנק למשכנתאות בישראל נועד למקרה בו הלווה לא יעמוד בהחזר אליו התחייב. 

לאחר קבלת יפוי כוח הבנק יכול לעשות שימוש בנכס מול הרשויות השונות: לשכת רישום המקרקעין, מינהל מקרקעי ישראל וכדומה. הבנק אף רשאי למכור את הנכס לצד שלישי כדי לכסות את החזר ההלוואה. למעשה, הבנק מקבל לידיו את הזכות לממש את הנכס לצורך סילוק מיידי של החוב בהליכים רגילים או בהליכי מכירה במסגרת כינוס נכסים. ייפוי כוח בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול, מהווה מסמך בעל תוקף משפטי שלא ניתן להתחרט עליו. הוא תקף גם כאשר מייפה הכוח הולך לעולמו, ועומד לרשות הבנק עד תום החזר ההלוואה. 

תהליך ההזדהות והחתימה

את מסמך יפוי הכוח ניתן לקבל מהבנק בנוסח מקובל, ולגשת לנוטריון לצורך קבלת החתימה. התהליך קצר יחסית וההזדהות היא באמצעות תעודת זהות או דרכון. יש לוודא, כי מי שחותם על יפוי הכח הוא אכן המייפה, לצרף אישור, ולחתום בכתב יד ובחותמת ברזל. האישור ומסמך יפוי הכח מחוברים יחד בקשירה בסרט אדום וזאת לפי התקנות, כאשר נדרש גם סימון של המסמך, וחתימה בנפרד על כל דף. עותק אחד נשמר במשרדו של הנציג המשפטי למשך תקופה של 7 שנים, והייפוי המקורי נמסר לבנק למשכנתאות. 

לסיכום, תהליך רכישת הדירה אכן מחייב התנהלות מול עורכי דין וגורמים נוספים בתחום המשפטי. יש לבצע את ההתנהלות הזו בכפוף להוראות הבנק, ולבחור היטב את הליווי האנושי והמקצועי. 

 לאתר של עו"ד אילן קרייטר

עו"ד ונוטריון קרייטר אילן

עו"ד ונוטריון קרייטר אילן

עו"ד ונוטריון אילן קרייטר מציע שירותים משפטיים הנשענים על ניסיון רב שנים בניהול של תיקים מורכבים במגוון נושאים משפטיים, כגון: מקרקעין, נזיקין ותביעות, צווואות וירושות ושירותי נוטריון
דיני עבודה, נוטריון, מקרקעין ונדל"ן, דיני משפחה וגירושין

האם מאמר זה עזר לך?

contactלקבלת ייעוץ מעו"ד ונוטריון קרייטר אילן

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
עו"ד ונוטריון קרייטר אילן

לקבלת ייעוץ מעו"ד ונוטריון קרייטר אילן