Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

אזרחים ותיקים, זכויות חדשות

אל תשליכני לעת זקנה: מה הזכויות שמדינת ישראל מעניקה לאזרחיה הוותיקים? מה החידושים בתחום? והשאלה הכי חשובה: כיצד ניתן למצות את הזכויות? מדריך מקיף

מאת: עו"ד סימונה גולדמן מימון | עו"ד סימונה גולדמן מימון
10.07.14
תאריך עדכון: 22.10.15
4 דק'
אזרחים ותיקים, זכויות חדשות

הגעתם לגיל הפרישה? יש לכם הורים מבוגרים? מדריך הזכויות הזה כנראה מתאים בדיוק בשבילכם: הנחה בארנונה, הנחה בתחבורה ציבורית, הנחה בחשמל, הזכאות לקצבת זקנה ולקצבת סיעוד. לקרוא, לשמור – ולזכור.

מיהו אזרח ותיק?

סעיף 1 לחוק האזרחים הוותיקים קובע כי אזרח ותיק הוא תושב ישראל שהגיע, על פי הרישום במרשם האוכלוסין, לגיל פרישה מהעבודה (כמשמעותו בחוק גיל פרישה(. כיום, גיל הפרישה עבור גבר הוא 67 שנים ועבור אישה, 62 שנים.

כדאי לדעת, כי המשרד לאזרחים ותיקים שולח תעודת אזרח ותיק לכל תושב ישראל, סמוך להגעה לגיל הפרישה.

יוצאים לחו"ל?

ניתן להנפיק תעודת אזרח ותיק באנגלית, העשויה להקנות הנחות בחו"ל.

מהן הזכויות מהן נהנה אזרח ותיק? האם מגיע לאזרח ותיק הנחה בארנונה?

אזרח ותיק זכאי להנחה בתשלומי ארנונה החלים על הדירה המשמשת למגוריו. ההנחה היא על 100 מ"ר בלבד (גם אם הדירה גדולה יותר). ההנחה היא בשיעור של 30%.
אם האזרח מקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה – ההנחה היא בשיעור של 100%.
ההנחה היא לדירת מגורים אחת, ותינתן לאזרח אחד, גם אם גרים בה יותר.
את הבקשה יש להגיש לעירייה למנהל ההכנסות.

מה בנוגע לתחבורה ציבורית? אתרים שונים? מופעים?

אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית, עירונית או בין עירונית. ההנחה תינתן על כל סוגי הכרטיסים הקיימים בתחבורה הציבורית.

אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי הכניסה לגנים ולאתרים וגם להנחה בשיעור של 50% מדמי כניסה למופעים.

האם יש הנחה בקופת חולים?

אזרח ותיק המקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, זכאי להנחה בשיעור של 75% מהמחיר בקופת חולים.

האם מגיעה הנחה בחשבון החשמל?

בהחלט: אזרח ותיק אשר מקבל גמלת הבטחת הכנסה או מקבל קצבת זקנה במקום נכות או מקבל גמלת סיעוד ברמה הגבוהה, זכאי לתשלום חשמל מופחת. שיעור התשלום המופחת שנקבע הוא 50% בעבור צריכת 400 הקוט"ש הראשונים שהאזרח הוותיק צורך בחודש.

 מה לגבי טלוויזיה?

אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% בתשלום האגרה, בעד החזקת מקלט טלוויזיה.

מה מגיע מהביטוח הלאומי?

מי שהגיע לגיל פרישה - ייתכן כי הוא זכאי לקבלת קצבאות מהביטוח הלאומי. לכן כדאי לבדוק את הזכאות שם. מומלץ שלא לסמוך על כך שהביטוח הלאומי יפנה לאזרח הוותיק, אלא כדאי לפנות ולבדוק את הזכאות לקצבת זקנה, קצבת שארים, גמלת סיעוד והבטחת הכנסה.

מהי קצבת זקנה?

קצבת זקנה אמורה להבטיח לאזרח הוותיק הכנסה חודשית קבועה בהגיעו לגיל הפרישה. הזכאות לקצבה מותנית בכך שהמבוטח תושב ישראל, שהיה מבוטח פרק זמן, כנדרש בחוק, ואשר שולמו עבורו דמי ביטוח כחוק. 

כלומר, בחוק יש תקופת "אכשרה" אשר מי שלא צובר אותה איננו זכאי לקצבת זקנה בהגיעו לגיל פרישה, אלא רק מאוחר יותר. מגיל פרישה ועד לגיל הזכאות לקצבת זקנה, הזכאות מותנית גם במבחן הכנסות. ההכנסות שנלקחות בחשבון לשם כך הן ההכנסות של האזרח הוותיק ושל בן/ בת הזוג. נלקחות בחשבון הכנסות מעבודה וגם הכנסות שלא מעבודה. 

אזרח ותיק שמגיע לגיל הזכאות לקצבת זקנה יהיה זכאי לקצבה, בלי קשר להכנסות.
שימו לב לכך, שגיל פרישה אינו גיל זכאות לקצבת זקנה מוחלטת במוסד לביטוח הלאומי. גיל 70 הוא גיל הזכאות לקצבת זקנה לגברים, בלא קשר להכנסות מעבודה. עבור נשים, גיל הזכאות לקצבת זקנה עולה בהדרגה ויגיע בעתיד לגיל 70.

עולים אשר הגיעו ארצה בגילאים 60-62 אינם זכאים לקצבת זקנה בהתאם לחוק. במקומה, הם זכאים לגמלת זקנה מיוחדת, בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק, קריטריונים מאוד דומים לתנאים בהבטחת הכנסה.

מהי גמלת סיעוד?

גמלת סיעוד ניתנת למי שהגיע לגיל פרישה. על האזרח הוותיק להתגורר בביתו ולא במוסד סיעודי. במידה שהאזרח הוותיק זקוק לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום (ניידות, אכילה, הלבשה, רחצה, הפרשות והשגחה), במידה המזכה לגמלה, הוא יקבל שירותי סיעוד בפועל ולא בכסף.

על האזרח הוותיק ועל בן או בת הזוג לעמוד במבחן הכנסות.

* עו"ד סימונה גולדמן מימון, משרד עורכי דין למיצוי זכויות משפטיות ורפואיות

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים