נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מיסים: הבנקים נגד תושבי חוץ/דעה

האם חשדנות הבנקים ביחס ללקוחות תושבי חוץ עלולה להרחיקם מישראל? מה קובע הנוהל החדש של בנק ישראל בנושא?

מאת: ד"ר אבי נוב, עו"ד| | 2

הבנקים בישראל הפכו בתקופה האחרונה לחשדניים ביותר ביחס ללקוחות שהם תושבי חוץ, דורשים מהם מסמכים והצהרות, ובמקרים מסוימים אף מקפיאים את חשבונות הבנק שלהם. מדובר, ללא ספק, בפעולות דרקוניות אשר חוקיותן מוטלת בספק, ואף עלולה להרחיק מישראל את תשובי החוץ.

הפעולות החדשות אשר ננקטות על ידי הבנקים מגובות כעת על ידי טיוטת נוהל חדש של בנק ישראל אשר יחייב את הבנקים לדרוש מלקוחות תושבי חוץ, בין היתר, להצהיר על מקור הכסף בחשבון ועל כך ששולם מס כדין במדינה שלהם על הכספים בישראל. בנוסף להצהרות כאמור, לקוחות תושבי חוץ יידרשו לחתום על טופס ויתור על הסודיות הבנקאית כך שלא תהיה מניעה שהבנקים בישראל יעבירו את המידע לרשויות בחו"ל. במקרה שלקוח לא ישתף פעולה עם הדרישות החדשות כאמור, הבנק עשוי להקפיא את החשבון. 

ההסבר לדרישות החדשות

בנק ישראל מסביר את הנוהל החדש בכך שבשנים האחרונות מתקיימת פעילות נחושה ונמרצת של מדינות שונות באיתור כספים של תושביהן המוחזקים מחוץ למדינה ואכיפת חוקי המס. לדעת בנק ישראל, המגמה הבינלאומית מחייבת היערכות נאותה הן מול הלקוחות הקיימים והן מול החדשים. למעשה, הנוהל החדש של בנק ישראל נולד בעקבות נהלים פנימיים שהיו כבר קיימים בעיקר בבנקים הגדולים בישראל, הפועלים ולאומי, וכתוצאה מנורמות בינלאומיות חדשות בהובלת ארגון ה-OECD.

הבנקים לא ממתינים להנחיות החדשות

בנק הפועלים ולאומי החלו בעיקר בשנה האחרונה ליישם נהלים פנימיים ביחס לתושבי חוץ, ודרשו מהם להצהיר על מקור הכסף בחשבון, ועל כך ששולם מס כדין במדינה שלהם על הכספים המופקדים. כמו כן, לקוחות תושבי חוץ נדרשו לחתום על טופס ויתור על הסודיות הבנקאית. מה שקרה בפועל הוא שבנקים קטנים הצליחו לקבל לקוחות תושבי חוץ רבים אשר נטשו את הבנקים הגדולים. חוסר האחידות בדרישות הבנקים בישראל מלקוחותיהם תושבי החוץ, גרם לבנק ישראל לקבוע הנחיות אחידות שאמורות להיות מיושמות בקרוב על ידי כל הבנקים בישראל. 

סיווג לקוחות 

הנוהל החדש של בנק ישראל קובע עוד, כי בנקים יצטרכו לקבוע וליישם נהלים בנוגע לסיווג לקוחות תושבי חוץ כלקוחות בסיכון גבוה. יתירה מזאת, בנק ישראל מאפשר לבנקים בישראל שלא לפתוח חשבון בנק ללקוחות תושבי חוץ שלא יספקו את כל הפרטים הנדרשים כאמור, ובמקרים מתאימים גם להקפיא חשבון בנק זאת באותם מקרים החושפים את הבנק לסיכון של עבירות על חוקי מס בחו"ל.

האם מותר לבנק להקפיא חשבון?

ההוראות החדשות של בנק ישראל בנושא זה, ובעיקר האפשרות להקפיא חשבונות בנק של תושבי חוץ, הן בעייתיות ביותר. חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א – 1981, אינו מאפשר לבנקים לסרב לפתוח ללקוח חשבון ו/או להקפיא את חשבון הבנק מסיבות שאינן סבירות. השאלה בכל מקרה תהיה האם סירוב של לקוח לחתום על הטפסים האמורים ייחשב כ"סיבה סבירה" להקפאת חשבונו?

 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

 

הפרופיל של ד"ר אבי נוב, עו"ד, בגוגל פלוס

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק הבנקאות דיני מיסים

קבע פגישה עם