נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מהו גישור?

עו"ד נוי ארז ומיכל אבידב-ישראלי - על הליך הגישור והתאמתו לסכסוך בכל תחום

מאת: גישורים אי.די.אר| | 3

החל מסכסוך בין שכנים, סכסוך במשפחה, גירושין, סכסוכים בתחום העבודה וכלה בסכסוכים עסקיים ובינלאומיים - גישור יכול להיות הפתרון המתאים בכל אחד מהמקרים הנ"ל.

הגישור הוא הליך שבו צדדים לסכסוך מנהלים משא ומתן על מנת להגיע לפתרון הסכסוך ביניהם. את תהליך המשא ומתן בין הצדדים מלווה מגשר המהווה צד שלישי מקצועי וניטרלי בתהליך. המגשר מסייע בניהול הדיאלוג בין הצדדים, לכוון את הדיון ולהציע הצעות לפתרון אולם אין לו סמכות החלטה לגבי פתרון הסכסוך. הליך הגישור כולו, כולל הפתרון שיושג במסגרתו, הינם בהסכמת הצדדים בלבד. כל אחד מהצדדים רשאי להפסיק את הליך הגישור בכל שלב.

למציאת עו"ד גישור באינדקס משפטי


מגשרים קלאסיים מנהלים הליך גישור אשר מבוסס על תהליך מקצועי של מקסום האינטרסים של הצדדים וזאת לעומת מגשרים אשר מנהלים הליך מבוסס פשרה או הליך המתבסס על ניהול סיכונים וסיכויים ביחס להכרעה המשפטית הצפויה.

בהליך הגישור נוצרת הזדמנות עבור הצדדים להידבר זה עם זה באווירה המאפשרת התקדמות לעבר פתרון בשיתוף פעולה. בגישור כל צד מביע את עצמו, מקשיב לצד השני, הצדדים והמגשר ממפים את נושאי המחלוקת ומעלים חלופות מגוונות ויצירתיות עד כמה שניתן לפתרון. זוהי הזדמנות עבור הצדדים לקבוע את התוצאה העדיפה  להם במקום להפקיד את גורלם בידיו של שופט.

התוצאה החיובית של הליך גישור היא הסכמה ובאופן הפורמאלי יותר- הסדר גישור. במידה ונחתם הסדר גישור, ניתן להגישו לבית המשפט על מנת לתת לו תוקף של פסק דין. עם זאת, במידה והסכסוך לא נפתר במסגרת הגישור, זכותם של הצדדים להתדיין במסגרת המשפטית עדיין קיימת.

הגישור מתאים לסכסוך בכל תחום – החל מסכסוך בין שכנים, סכסוך במשפחה, גירושין, סכסוכים בתחום העבודה וכלה בסכסוכים עסקיים ובינלאומיים.

כחברה העוסקת בגישור כ-15 שנים, ועל סמך ניסיון של מאות תהליכי גישור,  צוות החברה מחויב לתפיסה מקצועית לפיה  ניתן לפתור סכסוכים גם אחרת- בדרך שתאפשר לשני הצדדים לממש ולמקסם  את האינטרסים שלהם, במידת הצורך להמשיך במערכת יחסים תקינה ולצאת מהסכסוך מחוזקים ומרוצים מהתוצאה. בראייתנו, הגישור מהווה חלק מיכולותיה של חברה להתמודד עם קונפליקטים וסכסוכים בדרכים של הידברות ושיתוף פעולה ומאפשר לשפר את איכות החיים האישית, החברתית והעסקית.
לנוחותכם בהמשך רשימת כללי הגישור ויתרונותיו.

כללי הגישור:

1. וולנטריות - הצדדים משתתפים בכל שלבי הליך הגישור מרצונם והם המחליטים על התוצאה .

2. אחריות הצדדים - הצדדים שותפים לקביעה מי יהיה המגשר, כיצד יתנהל ההליך והם אלו שקובעים כיצד הוא יסתיים .

3. מחויבות – עם הסכמת הצדדים להליך, הצדדים מתחייבים – כל עוד הגישור נמשך- לשתף פעולה עם המגשר ולגלות מידע הדרוש כדי ליישב את הסכסוך ביניהם בדרך של הסכמה מרצון.

4. תום לב – הצדדים מתחייבים לקיים את הליך הגישור בתום לב ובהגינות.

5. כללי התנהגות – הצדדים ינהגו על פי כללי ההתנהגות שייקבעו על ידי המגשר.

6. אפשרות להתייעץ – הצדדים זכאים להתייעץ עם עורכי דינם ועם כל מי שימצאו לנכון בכל שלבי הגישור.

7. ניטרליות של המגשר - המגשר הוא אדם שלישי ניטרלי הנוטל חלק פעיל בהליך הגישור, ושאין בידו להכריע בסכסוך.

8. סודיות וחיסיון - הליך הגישור הינו הליך סודי וחסוי וחלים עליו הכללים הבאים:

המגשר לא ישתמש בכל מידע שנמסר לו במהלך הגישור לכל מטרה אחרת פרט להליך עצמו, ולא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו צד לגישור. הצדדים מתחייבים לא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו במהלך הגישור ולא להציג מסמכים בכל עניין שהועלה, במישרין או בעקיפין בהליך הגישור. צד להליך לא רשאי להזמין מגשר למסור עדות בעניין שעלה בהליך הגישור.

9. הפסקת הגישור – הצדדים רשאים להפסיק את הליך הגישור בכל עת.

יתרונות ההליך:

1. הליך וולנטרי - הגישור מתחיל רק עם הסכמת הצדדים ויכול להסתיים בכל רגע נתון על פי שיקול דעתם הבלעדי.

2. הצדדים מחליטים על התוצאה – שלא כמו בבית המשפט, שם השופט מכריע בסכסוך, בגישור, הצדדים הם המחליטים הבלעדיים על הפתרון הטוב ביותר עבורם.

3. הליך מקצועי – הליך הגישור מתבצע באופן מקצועי ביותר תוך התאמת המגשר לסכסוך על פי תחום התמחותו והכשרתו.

4. שליטה של הצדדים בהליך - הצדדים שולטים באופן מוחלט בהליך. השליטה מתבטאת בבחירת המגשרים, בהשתתפות פעילה בהליך הגישור, בניווט ההליך ותוצאתו על פי צרכיהם, מטרותיהם ורצונם הבלעדי, וביכולתם להפסיק את ההליך בכל זמן נתון.

5. הליך גמיש ובלתי פורמאלי – הליך הגישור מותאם לצרכי הצדדים – הפגישות גמישות ומתואמות עם הצדדים, הצדדים יכולים להתבטא בחופשיות מלאה בכל שלב של ההליך, ובכל דרך שימצאו לנכון כל עוד ההתבטאות לא פוגעת בצד השני .

6. הליך סודי – הגישור הוא הליך פרטי הנהנה מחיסיון מוחלט. מידע שהצדדים העבירו אחד לשני בהליך הגישור לא ישמש אותם לכל מטרה החיצונית להליך. כמו כן מידע שהעביר צד למגשר במהלך פגישה נפרדת לא יועבר לצד השני אלא בהסכמה מפורשת של אותו הצד.

7. הליך קצר ויעיל - מניסיון שצברנו מלמעלה מאלף גישורים, הליך גישור מסתיים בהסכם לשביעות רצון הצדדים, בדרך כלל, תוך מספר מצומצם של פגישות (כ 5- 15 שעות גישור). בירור המחלוקת בבית המשפט יכול להמשך מספר שנים.

8. חסכון כלכלי – הליך הגישור קצר ויעיל ולכן חוסך לצדדים עלויות בהשוואה לדרכים חלופיות.

9. אינו חוסם פתרון בדרכים אחרות – במידה והליך הגישור מסתיים ללא הסכם, הצדדים יכולים לשוב ולהתדיין במסגרת המשפטית או בכל מסגרת אחרת על מנת ליישב את הסכסוך.

10. מתנהל גם כשאין ראיות חותכות – בהליך הגישור אין צורך בהוכחות או ראיות אלא הוא מתנהל על מנת להגיע לפתרון שיסדיר את הסכסוך גם כשלצדדים חילוקי דעות לגבי עובדות.

11. משקם מערכות יחסים- הגישור מסייע במידת הצורך להסדיר את מערכת היחסים העתידית בין הצדדים בכך שהוא מאפשר הידברות, תקשורת טובה, בניית אמון והבנה.

12. הסדר הגישור מקבל תוקף של פסק דין - הסדרי גישור ניתן להגיש לאישור בית המשפט אשר מקנה להם תוקף של פסק דין המחייב את הצדדים לכל דבר ועניין. עם מתן תוקף של פסק דין, מורה בית המשפט על החזר האגרה ששולמה על ידי הצדדים.

יש להדגיש כי הסדר גישור יכול לקבל תוקף של פסק דין גם כאשר הסתיים גישור בהסדר מבלי שהצדדים הגישו כלל תביעה לבית משפט.

13. מחויבות גבוהה לביצוע הסדר הגישור - היות והסדר הגישור שהושג הוא פרי בחירה, הסכמה ורצון הצדדים, קיימת מחויבות גבוה יותר לבצע אותו.

עוד בנושא:

גישור גירושין - מהו ומי מרוויח ממנו?

גישור עסקי - איך פותרים מחלוקות במשא ומתן?

 

לאתר חברת גישורים אי.די.אר

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הליך גישור

קבע פגישה עם