Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

נהג חדש? הסתיימה התיאוריה, מתחילה הפרקטיקה

עברת תיאוריה וטסט וקיבלת רישיון נהיגה? מזל טוב! שלא כמו נהג ותיק או נהג שאינו מוגדר כ"נהג חדש", על הנהג החדש להקפיד לקיים מספר דברים

מאת: עו"ד משה אלון |
07.01.10
תאריך עדכון: 12.12.23
6 דק'
נהג חדש? הסתיימה התיאוריה, מתחילה הפרקטיקה

עברת תיאוריה וטסט וקיבלת רישיון נהיגה? מזל טוב! האם זה אומר שמרגע זה אתה יכול לקחת את מפתחות הרכב החדש של ההורים, לצאת לסיבובים בשכונה, לנסוע לקצה השני של העיר ולעשות ברכב כרצונך? וודאי שלא.

נהג חדש - למשך שנתיים

נהג חדש הוא הסטטוס של מי שקיבל רישיון נהיגה מרגע קבלת הרישיון למשך שנתיים. לאחר שנתיים, הרישיון של הנהג החדש יחודש, אך עליו להיזהר שלא לעבור עבירות תעבורה חמורות במהלך השנתיים הללו (כגון: נהיגה תחת השפעת אלכוהול, גרימת תאונת דרכים, אי ציות לתמרור עצור, אי ציות לרמזור), שכן במקרה כזה רישיונו לא יחודש אוטומטית, והוא יחויב לעבור בחינות ובדיקות. אם הנהג החדש לא עבר עבירות תעבורה חמורות במהלך השנתיים של היותו נהג חדש, רישיונו יחודש ל-5 שנים נוספות.

בעקבות מעורבות רבה של נהגים חדשים בתאונות דרכים, הוחלט לפני שנים להטיל הגבלות על נהגים חדשים, וזאת במסגרת שנתיים מיום הוצאת רישיון הנהיגה לראשונה. התגלה, כי חלק לא מבוטל מתאונות הדרכים בהן היה מעורב נהג חדש, נבע מחוסר ניסיון וחוסר שליטה מספקת ברכב.
מטרתן של ההגבלות היתה להבטיח שנהג חדש יוכל להעמיק את שליטתו ברכב ובנהיגה, תוך צמצום ניכר של פוטנציאל הפגיעה שנובע מנהיגתו של נהג כזה בכביש.

מן הסתם, היכולת האמיתית לבדוק נהג ברכב לא תמיד יכולה לבוא לידי ביטוי במבחן רישוי קצר יחסית ("טסט"), בו לא נבדקים כלל תנאי הכביש בהם יכול להיתקל הנהג הפוטנציאלי, כגון: כביש רטוב או חלק, ראות לקויה, מפגעים בכביש ועוד.

פיקוח ובקרה על נהגים חדשים

לדעת הגורמים המקצועיים, בהטלת המגבלות על הנהגים החדשים, תהיה יכולת רבה יותר של פיקוח ובקרה על נהגים חדשים, תוך המשך הכשרתם (אם כי באופן מוגבל), גם לאחר קבלת רישיון הנהיגה.
כאמור, נהג מוגדר נהג חדש במשך השנתיים הראשונות לאחר קבלת רישיון הנהיגה.  

נהג חדש צעיר

חשוב לציין כי קיימת הגדרה נוספת - "נהג חדש צעיר". נהג חדש צעיר, הינו נהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים.

במהלך התקופה בה מוגדר הנהג כנהג חדש צעיר חלות עליו תקנות מיוחדות. בין יתר ההגבלות שחלות על נהג כזה, קיימת חובת נוכחות של נהג מלווה בכל נהיגה של נהג כזה ובנוסף, קיימת הגבלה על מספר הנוסעים שבאפשרותו של נהג שכזה להסיע. 

במקרה של נהג חדש שגילו עולה על 24 שנים, הרי שהוא יהיה פטור מליווי.

חידוש רשיון ל-5 שנים

עוד מגבלה שקיימת על נהג חדש היא, כי בתום תקופת ההגדרה כ"נהג חדש", יחודש רישיון הנהיגה של אותו נהג ל-5 שנים בלבד, אשר במהלכן יהיה חייב הנהג בקורס ריענון.

שלט על השמשה האחורית

מגבלה נוספת המוטלת על נהגים חדשים הינה החובה המוטלת על כל נהג המוגדר נהג חדש, לתלות על השמשה האחורית שלט המיידע את הנהגים האחרים כי לפניהם נוהג נהג חסר ניסיון, כדי שייגלו כלפיו זהירות וסבלנות. ברכב פרטי וברכב מסחרי עד 4 טונות, יש להציג שלט בגודל שנקבע בתקנות, בצבע שחור על גבי רקע צהוב מחזיר אור. השלט יוצמד לשוליים התחתונים של השמשה האחורית, כך שייראה לנוהגים שאחרי הרכב. 

התקנות קובעות, כי נהג חדש לא ינהג ברכב ללא שלט "נהג חדש" מוצמד לשמשה. נהג אשר אינו נהג חדש לא ינהג ברכב כאשר מוצמד השלט לשמשה.

יחס מחמיר כלפי נהגים חדשים

כמובן, שישנה הקפדה נוספת בכל הקשור לעבירות תעבורה אשר נעברות על ידי נהגים חדשים, כאשר נהג שכזה "זוכה" להחמרה בהתייחסות של משרד הרישוי לעבירות כאלו, מעבר לחומרה הטבועה ככלל בעבירות תעבורה.

מהנהג החדש נדרשת הקפדה יתרה על חוקי התנועה, והימנעות מביצוע עבירות תנועה המנויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה.

רשימת עבירות התנועה החמורות

להלן העבירות המוגדרות על ידי משרד הרישוי כעבירות חמורות, המצדיקות נקיטת סנקציות על ידי משרד הרישוי:

 • ב שלא מאותו סוג שבידי הנוהג או נהיגה שלא בהתאם לתנאים שברישיון הנהיגה שבידו - עבירה על הוראות סעיף 10 בפקודה
 • נהג שהסתייע ברכבו והורשע בגין עוון או על פשע שביצועם התאפשר עקב נהיגתו ברכב - עבירה על הוראות סעיף 43 בפקודה
 • ביצוע עבירת מין ע"י נהיגתו ברכב - עבירה על הוראות סעיף 44 בפקודה</>
 • בירה על הוראות סעיף 65 בפקודה - אי עצירת רכב לפני מפגש מסילת ברזל
 • עבירה לפי הפקודה או התקנות על פיה הורשע בתאונת דרכים שבה נפגע אדם
 • עבירה שבית המשפט גזר על מי שעבר אותה, פסילה בפועל מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים או יותר
 • אי ציות נוהג רכב לרמזור ואי מתן זכות קדימה - עבירה על תקנה 22 לת"ת
 • נהיגת רכב תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים - עבירה על תקנה 26 (2) לת"ת
 • עקיפת רכב שלא כחוק - עבירה על תקנה 47 לת"ת
 • נהיגת רכב במהירות העולה על הקבוע בתקנות - עבירה על תקנה 54 לת"ת
 • חציית מפגש מסילת ברזל ברכב המיועד להסיע 11 נוסעים או יותר כשהדרך אל המפגש לא סלולה באספלט או בטון - עבירה על תקנה 57 לת"ת
 • לגבי אי הודעה על תאונת דרכים או אי הגשת עזרה לנפגע בתאונת דרכים - עבירה על תקנה 144.

(נלקח מאתר משרד הרישוי)

מתי נהג חדש יחויב בתאוריה?

נקבע, כי נהג חדש שהורשע בעבירה המנויה בתוספת השלישית לפקודת התעבורה, יחויב בבחינה עיונית (תאוריה). אם בית משפט הטיל עליו עונש של פסילה מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של שלושה חודשים או יותר, יחויב הנהג החדש בבחינה עיונית ובחינה מעשית. דהיינו, אותו נהג ייאלץ למעשה לעבור את הליכי הרישוי מחדש.

מתי נהג חדש יחויב בבדיקות רפואיות?

אם הנהג החדש הורשע בעבירת שכרות סמים או בעבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נהרג אדם או נחבל חבלה של ממש יחויב בנוסף בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. נהג שחל עליו אחד התנאים האמורים ישוב להיות נהג חדש לשנתיים נוספות. 

עבירת שכרות - הבחנה בין נהג חדש ל'רגיל'

הבחנה נוספת אשר קיימת בין נהג חדש לנהג "רגיל", הינה במסגרת עבירת השכרות. למעשה, רף השכרות בגינו יחשב הנהג החדש כשיכור, נמוך באופן משמעותי מהרף שנקבע לנהג רגיל.

בהתאם לכך, יוגדר גשיכור, נהג חדש או נהג שטרם מלאו לו 24 שנים אשר לפי דגימת נשיפה מצוי בגופו אלכוהול בריכוז העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אויר נשוף, או לפי דגימת דם - בריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב- 100 מיליליטר של דם.
קיימת חשיבות רבה במקרה של ביצוע עבירה על ידי נהג חדש או נהג צעיר, להיוועץ בשירותיו של עו"ד מקצועי בתחום התעבורה, כדי שניתן יהיה, ככל האפשר, להימנע מנקיטת סנקציות על ידי משרד הרישוי.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים