סטודנט, אתה עובד במשרה חלקית? אינך זכאי להשלמת הכנסה!

יצחק קירשנבאום,  סטודנט למדעי המחשב, יליד 1981, נשוי עם שני ילדים, הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי להשלמת הכנסה. המוסד לביטוח לאומי דחה את הבקשה, ולכן קירשנבאום הגיש תביעה לבית הדין.

החל משנת הלימודים תשס"ט, קירשנבאום לומד כסטודנט מן המניין במכללה האקדמית החרדית "הדסה" לתואר B.S.C.  במדעי המחשב. הלימודים מתקיימים בשעות הערב במשך 4 שנים. שכר הלימוד של קירשנבאום במכללת הדסה ממומן על ידי עמותת חלמי"ש עתידים דרך משרד תמ"ת.

במקביל ללימודיו, עובד קירשנבאום ב"שילוח מפעלי הנצחה" חמישה ימים בשבוע משעה 9:00 עד שעה 15:00. היקף עבודתו הוא 27 שעות שבועיות ו-110 שעות בחודש.

לטענת קירשנבאום, הוא זכאי לגמלת השלמת הכנסה, משום שתכלית החוק ששולל גמלה מסטודנטים, מתייחס לסטודנטים שבחרו ללמוד ולא לעבוד ולהשתכר, אך בניגוד אליהם, הוא עובד באופן חלקי.

המוסד לביטוח לאומי טען מנגד, כי התובע הוא "תלמיד" כמשמעות החוק, והרציונל של שלילת הזכאות ממי שבחר ללמוד במקום להתפרנס מתקיים גם לגבי מי שעובד באופן חלקי כמו התובע.

התובע "תלמיד" ולכן לא זכאי לגמלה
השופט דניאל גולדברג קבע, כי חוק הבטחת הכנסה קובע באופן מפורש, כי תלמיד שלומד במוסד להשכלה גבוהה שהוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, לא יהיה זכאי לגמלה.
מכיון שמכללת "הדסה" היא מוסד להשכלה גבוהה, ואין מחלוקת שקירשנבאום הוא "תלמיד" במכללה, המסקנה היא שקירשנבאום לא זכאי לגמלה.

השופט הוסיף, כי גם העובדה שקירשנבאום עובד באופן חלקי (למעלה מחצי משרה) לא מוציאה אותו מגדר "תלמיד". "הנחת המחוקק היא שלולא היה תלמיד, היה פנוי להשתכר באופן שלא ייזקק לגמלה", כתב השופט.
בהתאם לכך, נדחתה התביעה.

(ב"ל 11772/09 קירשנבוים יצחק נ' המוסד לביטוח לאומי)

• ב"כ התובע: עו"ד אילון נאוה
• ב"כ הנתבע: עו"ד אלי בלום