נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

המפקח על רישום המקרקעין - מיהו ומה סמכותו?

אתם גרים בבית משותף, ואחד השכנים רוצה להתקין מעלית שבת בניגוד מוחלט לדעתכם. מה אתם יכולים לעשות? מיהו הגוף המתאים שידון בתביעה שתגישו? לפניכם כל מה שחשוב לדעת על המפקח על המקרקעין וסמכויותיו.

מאת: מערכת משפטי| | 2
המפקח על רישום המקרקעין - מיהו ומה סמכותו?

ע"פ חוק המקרקעין, שר המשפטים ימנה אנשים הכשירים להיות שופטי בימ"ש שלום למפקחים על רישום המקרקעין.

סמכות שיפוטית וסמכות מנהלית

החוק נותן למפקח על רישום המקרקעין שתי סמכויות: סמכות שיפוטית וסמכות מנהלית.

במסגרת הסמכות השיפוטית של המפקח, הוא  יכריע בסכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם, וכן בסכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף. במקרה האחרון, התובע יכול לבחור אם להביא את העניין בפני המפקח או בפני ביהמ"ש.

במקרה הראשון, כאשר מדובר בסכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויות או חובות, המפקח בלבד הוא זה שידון. כלומר: סמכותו היא ייחודית, ואין אפשרות לפנות לביהמ"ש במקום פנייה למפקח.

הסמכות הייחודית של המפקח כוללת דיון בנושאים הבאים:

1• כל מה שקשור במערכת היחסים ההדדית בין בעלי דירות בבית משותף, זכויותיהם וחובותיהם לפי התקנון המוסכם, או אם הוא לא קיים- לפי התקנון המצוי והחוק.

2• החזקה תקינה וניהולו של הרכוש המשותף.

3• סכסוכים הנוגעים לבית משותף המורכב ממבנים או אגפים אחדים, סכסוכים בדבר התקנת דוד שמש, התנתקות ממערכת הסקה מרכזית, התקנת מעליון, החלפת ספק גז ומתקני גז, התקנת מעלית, מעלית שבת, דיון בבקשות בקשר להתאמות ברכוש המשותף כאשר מדובר בבעל דירה שהוא אדם עם מוגבלות, הרחבת דירה, התקנת כבלים וצלחות קליטה וכן תביעה בעניין בית משותף שנהרס.

למפקח יש סמכות לתת צווי ביניים, כמו: צו עיקול, צו מניעה, צו עשה ואל תעשה- כפי שנוהג בימ"ש שלום. על החלטת המפקח אפשר לערער לביהמ"ש המחוזי.

הסמכות המנהלית של המפקח על המקרקעין כוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:

1. בתים משותפים - מתן צווים לרישום בתים בפנקס הבתים המשותפים, תיקון צווים והכרעה בהתנגדויות לתיקונים, מתן צווים לרישום תקנונים מוסכמים.

2. מינוי נציגות בשכר לפי חוק המקרקעין.

3. מתן החלטות שונות ע"פ החוק.

4. פיקוח מינהלי ומקצועי על לשכות רישום המקרקעין (=הטאבו).

הגשת תביעה למפקח

תביעה למפקח על המקרקעין תוגש בלשכת המפקח שבה רשום הבית המשותף שהתגלע בו הסכסוך.
בתביעה יש לציין את הפרטים הבאים: שם התובע, מספר זהותו, כתובתו, מס' הטלפון שלו וכתובת להמצאת מסמכים. כמו-כן, תיאור תמציתי של הבית המשותף בו התגלע הסכסוך, פרטים אודות הבית (כתובת, גוש/ חלקה וכד'), תיאור העובדות ונימוקי התביעה וכן הסעד המבוקש.

לתביעה יש לצרף את המסמכים הבאים: נסח רישום הדירה/הדירות נשוא הסכסוך, התקנון, פרוטוקול מאסיפת בעלי הדירות בדבר מינוי נציגות, במידה שהתביעה מוגשת ע"י הנציגות, וכן החלטת האסיפה הכללית בדבר שיעור ההשתתפות בהוצאות של בעל הדירות. בנוסף, פירוט של שטח כל דירה נשוא הסכסוך וסך כל שטחי הדירות בבית.

כאשר מגישים תביעה למפקח, יש לשלם אגרה, שסכומה זהה לסכום האגרה שיש לשלם עבור הגשת תביעה אזרחית בבימ"ש שלום, בהתאם לחוק.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
רישום מקרקעין המפקח על הבתים המשותפים בית משותף
מערכת משפטי

מערכת משפטי

עו"ד אורנית אבני גורטלר היא עורכת פורטל זאפ משפטי מעל ל-7 שנים.

לפרופיל המלא