נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הסכם ממון כתחליף לצוואה - האמנם?

מפסיקת ביהמ"ש עולה, כי הסכם ממון אינו מהווה תחליף לצוואה. במקרים המתאימים, מומלץ לאנשים שעורכים הסכמי ממון לערוך צוואה, במסגרתה יביעו רצונם באשר לרכוש לאחר מותם

מאת: עו"ד יוסף הולנדר | | 4
הסכם ממון כתחליף לצוואה - האמנם?

סעיף 8 לחוק הירושה תשכ"ה - 1965 קובע:
א. הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם - בטלים.    
ב. מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן, אינה בת תוקף, אלא אם נעשתה בצוואה לפי הוראות חוק זה. 

החופש לצוות

סעיף 27 לחוק הירושה מתייחס לעיקרון העל של דיני הירושה, והוא "החופש לצוות".

א. התחייבות לעשות צוואה, לשנותה ולבטלה או שלא לעשות  אחת מאלה, אינה תופסת.
ב. הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה - בטלה.
משמעות עיקרון זה מתבטאת בזכותו של כל מצווה לשנות בכל עת את צוואתו ללא כל תלות בהסכמתו וברצונו של אדם אחר או של גורם אחר.

הצוואה - מעשה אישי

סעיף 28 לחוק הירושה קובע, כי הצוואה היא מעשה אישי:
א. אין צוואה נעשית אלא על ידי המצווה עצמו.
ב. הוראת צוואה התולה תקפה ברצונו של אדם שאינו המצווה  - בטלה. 

הסכם ממון טעון אישור בימ"ש

סעיף 2 לחוק יחסי ממון קובע, כי הסכם ממון טעון אישור בית המשפט, וכל שינוי בו מחייב את אישורו של בית המשפט.
מסעיף זה עולה, כי שינויו של הסכם ממון או ביטולו, ככל הסכם, תלוי בהסכמתו של בן הזוג ואף באישורו של בית המשפט. עניין זה לא עולה בקנה אחד עם עיקרון העל של דיני הירושה בדבר החופש לצוות.

האם הסכם יחסי ממון מהווה צוואה?

בפני בית המשפט למשפחה הובא מקרה של הסכם שערכו בני זוג אשר להם זה פרק ב' של נישואין. האיש הגיע עם דירה שאת חציה קיבל בירושה מאשתו הראשונה, וחלקה האחר נרכש על ידו במהלך הנישואין. במסגרת הסכם ממון שערך עם אשתו השנייה, ציין שאין לה זכויות בדירה על אף חייהם המשותפים, תוך מתן דגש על כך, שאם ימות לפניה, לא יהיו לה זכויות בנכסיו. 

האיש לא הותיר צוואה, ועם מותו הגישה אשתו בקשה למתן צו ירושה שיכלול מחצית עזבונו לרבות הדירה.
ילדיו של האיש מנישואיו הקודמים הגישו התנגדות, וטענו שהאשה מנועה מלרשת נוכח הסכם הממון שחתמה. 

בית המשפט קובע, כי חוק יחסי ממון בין בני זוג והסכמי ממון הנערכים על פיו שולטים על היקף העיזבון מכוח החיים המשותפים לעת פקיעת הנישואין מפאת גירושין או מוות.
מאידך, חוק הירושה קובע את זהות  היורשים וחלוקת העיזבון בין בירושה על פי דין ובין מכוח צוואה. 

מסקנת בית המשפט היתה, כי אין לקבל את העמדה, כי הסכם יחסי ממון  מהווה "צוואה". אין בכוחו של הסכם ממון להדיר יורש  מזכותו בירושה אלא באמצעות צוואה.

בלשון סעיף 148 לחוק הירושה: "חוק זה אינו בא לפגוע ביחסי ממון בין איש לאשתו או בזכויות הנובעות מקשר האישות, אולם, על זכויות ירושה ועל זכויות למזונות מן העיזבון לא יחול אלא חוק זה". אם רצה המנוח להדיר את האלמנה מעזבונו, היה עליו לעשות כן באמצעות צוואה. משלא עשה כן, הופכת האישה לאחת מיורשותיו.(עמ"ש  28507-10)

תחולת סעיפי חוק הירושה

בקשת רשות  ערעור 7468/11 שהוגשה לבית המשפט העליון נדחתה על ידי השופט ניל הנדל בקובעו, כי יש לכבד את רצון המת מבלי להגביל את יכולתו של המוריש לשנות את צוואתו. "לו רצה המנוח  שאשתו לא  תזכה  במחצית הדירה, התרופה בידו לערוך צוואה, ומשלא עשה כן, כללי הירושה על פי דין יחולו כאמור בסעיפים 10,11 לחוק הירושה, ובלשון אחרת: בעודם בחיים רשאים בני הזוג להסכים על אופן חלוקת הרכוש, ובעסקינן בשאלת הזוכה בו הצוואה - מצוות המוריש - היא הקובעת".

בית המשפט קובע מפורשות, כי: "על העורך הסכם ממון  לדעת כי יהא עליו לערוך גם צוואה אם אין הוא מעונין בחלוקת רכושו בהתאם לחוק הירושה".

הענקה לאחר מוות - רק בדרך של צוואה
השופט שאול שוחט מבית המשפט המחוזי בתל אביב, חזר והתייחס לסוגיה רכושית שהונחה לפניו כערכאת ערעור שדנה בין השאר בהוראות הסכם שתחולנה "במקרה של פטירת הבעל בין לפני האישה ובין אחרי או במקרה שהצדדים יתגרשו כדין", בקובעו שהענקה לאחר מוות לא יכולה להיעשות בהסכם. הענקה לאחר מוות יכולה להיעשות רק על דרך של צוואה כאמור בהוראת סעיף 8(ב) לחוק הירושה. 

התחייבות כספית שתחול לאחר המוות -בטלה

כידוע, לא מעט עורכי דין נותנים שירותים משפטיים על בסיס אחוזי הצלחה, ובאחד המקרים שהגיע לבית המשפט העליון בהרכב השופט אור (ע"א  6567/99) התבררה הסוגיה: האם יכול עו"ד לעשות שימוש בהתחייבות כספית שתחול אחרי מותו של הלקוח?זו לשון ההתחייבות: "אם לא ימומש רכושי לפני הגיעי ל-120 שנה או ... יגבה עו"ד פישר את החוב מעזבוני ".

בית המשפט קבע, שלאור סעיף 8 א. בדבר הסכם בנוגע לירושתו של אדם, הרי שההתחייבות הינה בטלה. זאת, תוך הפניה  לע"א 682/74 (יקותיאל נ' ברגמן) מפי המשנה לנשיא חיים כהן, לדבריו האיסור חל על הסכם המתיימר לעשות יורש מי שאינו יור  לא על פי דין ולא על פי צוואה.

אף הנשיא ברק בד"נ  39/80 (ברדיגו נ' טקסטיל בע"מ) ציין, כי ראוי לפרש את סעיף 8 א. לחוק הירושה לגבי מקרים שבהם זכות עוברת מאדם לרעהו עם מותו של הראשון ולא ליורשים על פי דין.

הצעה: עריכת צוואה לעורכים הסכמי ממון

דומה, כי טוב יעשו עורכי הדין העורכים הסכמי ממון, שיציעו ללקוחותיהם לערוך צוואה שבמסגרתה  יביעו את רצונם באשר למה יעשה ברכושם לאחר מותם.

בכך יחסכו התדיינויות ממושכות בדבר תוקף ההוראות שניתנו במסגרת הסכמי הממון, אשר צופים פני עתיד.

שופט בית המשפט העליון ניל הנדל מעביר מסרים לציבור הרחב בעמ"ש 4990/12 , שעסק בתקיפת צוואה על רקע טעויות בעריכתה: "משפט ומשפחה אינם בגדר ידידים קרובים זה לזה. המפגש ביניהם מתרחש בעיתות משבר של המשפחה ולא ברגעי הצלחתה. חוק הירושה אינו מגביל חירותו של מצווה להפלות בין ילדיו, ועל המבקש לשלול תוקף צוואה שכזו, להראות את הבסיס לכך על פי הדין.

והלה מסיים ואומר, כי הפלייה בין אחים היא מקור למריבות ולשנאה ובסיס לסכסוכים משפחתיים קשים בשל השילוב בין אינטרסים ממוניים לבין הפן הרגשי העמוק שבליבתו הזיקה למנוח. 

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
עריכת צוואה הסכם ממון
עו"ד יוסף הולנדר

קבע פגישה עם
עו"ד יוסף הולנדר

עו"ד יוסף הולנדר הוא בוגר מחזור ראשון של הפקולטה למשפטים בר אילן. עו"ד הולנדר בעל משרד פרטי משנת 1976. המתמחה...

לפרופיל המלא