zap group mishpati logo

אילו סעדי ביניים ניתנים ע"י בית הדין הרבני וביהמ"ש למשפחה?

מהם סעדי ביניים? אילו סעדי ביניים יכולים לתת בתי הדין הרבניים ובתי המשפט לענייני משפחה? באילו מקרים ינתנו סעדי ביניים? מדריך

27.06.10
תאריך עדכון: 30.03.24
5 דק'
אילו סעדי ביניים ניתנים ע"י בית הדין הרבני וביהמ"ש למשפחה?

סעדי ביניים הם צווים הניתנים על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לבקשת אחד מבני זוג המצויים בהליך גירושין. הם ניתנים במהלך ההליכים המשפטיים ולרוב ממש בסמוך לפתיחתם - ומטרתם להבטיח את קיום פסק הדין, לכשיינתן, ולמנוע מראש ניסיונות של בן הזוג השני להימלט מהארץ או להבריח רכוש.

מהי חשיבותם של סעדי הביניים?

האפשרות לקבל ולממש את סעדי הביניים היא בעלת חשיבות עצומה, שכן אם לא עותרים לקבלת סעדי ביניים במקרים המתאימים לכך, הדבר עלול לסכל את ההדיינות המשפטית עצמה או את האפשרות ליישם כראוי את פסק הדין שיינתן בסיום ההליך המשפטי.

בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים מוסמכים לתת - צו עיוכב יציאה מהארץ, צו עיקול זמני, צו מניעה זמני, צו הגנה

מהם סעדי הביניים העיקריים שניתן להוציא?

ארבעת סעדי הביניים העיקריים שבתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים מוסמכים לתת הם:
* צו עיכוב יציאה מהארץ;
* צו עיקול זמני;
* צו מניעה זמני;
* צו הגנה

מאחר שצו עיכוב יציאה מהארץ יכול לגרום לנזקים משמעותיים לצד שכנגדו הוא הוצא, השימוש בו נעשה במשורה

מה מטרתו של צו עיכוב יציאה מהארץ?

עיכוב יציאה מן הארץ הוא סעד שניתן הן על ידי בית המשפט לענייני משפחה והן על ידי בית הדין הרבני. מאחר שצו עיכוב יציאה מהארץ יכול לגרום לנזקים משמעותיים לצד שכנגדו הוא הוצא, השימוש בו נעשה במשורה.
בבתי המשפט לענייני משפחה, סעד זה ניתן בדרך כלל כנגד צד לסכסוך אשר עלול להבריח את ילדיו הקטינים מהארץ ללא הסכמת הצד השני. בנוסף, סעד ביניים זה ניתן כנגד חייב במזונות, במטרה למנוע מצב שבו הוא יברח לחו"ל וישאיר את אשתו וילדיו ללא מזונות. לבסוף, אפשר לתת סעד זה גם במסגרת תביעה רכושית, כדי למנוע מצב שבו אחד לדיון מבני הזוג יברח לחו"ל, ובן הזוג הנותר בארץ לא יוכל לנהל נגדו את ההליך ולקבל את המגיע לו.
בתי הדין הרבניים נוהגים להוציא צווי עיכוב יציאה מהארץ גם במטרה למנוע בריחה לחו"ל של אחד מבני הזוג והשארת בן הזוג השני במצב של אשה עגונה או גבר בלי גט פיטורין.

מהו צו עיכוב יציאה מהארץ הניתן בהוצאה לפועל?

סעד ביניים של עיכוב יציאה מהארץ ניתן לבקש ולקבל גם בלשכת ההוצאה לפועל, במקרים שבהם ניתנו פסק דין או החלטה למזונות וישנו חשש שבן הזוג החייב במזונות יימלט מהארץ ויקשה על ביצוע פסק הדין.

מטרת צו העיקול הזמני היא, על פי רוב, למנוע הברחת רכוש ו/או כספים מבן הזוג השני או להבטיח את תשלום דמי המזונות. כאשר עסקינן במזונות, ניתן לעקל עד לסכום השווה לשנתיים מלאות של תשלום מזונות

כיצד יכול צו עיקול זמני להבטיח את קיומו של פסק הדין?

צו עיקול זמני הוא סעד ביניים שניתן לגבי רכוש או זכויות או כספים כלשהם של מי שהצו הוצא נגדו (דירה, כספים בבנק, רכב, זכויות סוציאליות וכיו"ב). מטרת צו העיקול הזמני היא, על פי רוב, למנוע הברחת רכוש ו/או כספים מבן הזוג השני או להבטיח את תשלום דמי המזונות. כאשר עסקינן במזונות, ניתן לעקל עד לסכום השווה לשנתיים מלאות של תשלום מזונות.

כיצד מסייע צו מניעה זמני כסעד ביניים?

צו מניעה זמני הוא סעד ביניים שניתן במקרים שבהם אחד מבני הזוג מבקש למנוע מבן הזוג השני לשנות מצב קיים או להבריח רכוש/ כספים עד לבירור התביעה הרכושית, במקרים שבהם בן הזוג טוען לחלקו היחסי ברכוש או בכספים שרשומים על שם בן הזוג האחר.

צו הגנה ניתן בשלב הראשון לתקופה של עד שלושה חודשים, שלאחריהם ניתן לקיים דיון בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני בשאלה האם יש להאריך את הצו אם לאו

מהו צו הגנה?

במקרים מסוימים ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני ולקבל צו הגנה כנגד גבר או אשה, שגילו אלימות פיזית/נפשית/מילולית כלפי בן הזוג השני או כלפי ילדי בני הזוג. במסגרת צו ההגנה מוטלות על הצד האלים (פיזית, נפשית או מילולית) מגבלות שונות, כדוגמת הרחקה מדירת המגורים או הרחקה ממקום עבודתו של בן הזוג.
צו הגנה ניתן בשלב הראשון לתקופה של עד שלושה חודשים, שלאחריהם ניתן לקיים דיון בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני בשאלה האם יש להאריך את הצו אם לאו. אפשר להאריך את הצו בכל פעם בשלושה חודשים, עד לתקופה מקסימלית של שנה, אך הארכה לתקופה של מעל לשישה חודשים מצריכה "נימוקים מיוחדים" מצד בית המשפט, שיצדיקו זאת.
צו הגנה הוא אמצעי קיצוני, שהערכאות עושות בו שימוש זהיר מאוד, כדי להימנע ממצב שבו הצדדים עושים בו שימוש לרעה במהלך הליך גירושין.

אילו סעדי ביניים ניתנים ע"י בית הדין הרבני וביהמ"ש למשפחה?(1)

לסיכום

מטרתם של כל סעדי הביניים היא למנוע מצב, שבו בן זוג שזכה בתביעה שהגיש לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני יישאר עם פסק דין שהוא "פיסת נייר" בלבד, מבלי יכולת לממש אותו כנגד בן הזוג השני. מתן סעד ביניים עוזר בשמירה על המצב הקיים ו"מקפיא" אותו עד למתן פסק הדין בתביעה ומימושו.

* עו"ד דן מלכיאלי ועו"ד איתן שלו סולקין, מתמחים בדיני משפחה וירושה, בניהול תיקי גירושין ובהכנת הסכמי ממון והסכמי גירושין

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי

 

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום משפחה

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים