Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

צעדים ראשונים בהליכי גירושין/ מדריך

קיבלתם את ההחלטה הקשה להתגרש? חשוב לקבל את כל מידע והיעוץ המקצועי לפני שיוצאים לדרך. יש להזהר מלנסות לנהל את ההליכים לבד. לכל צעד בהליך הגירושין יש השלכות הרות גורל על המשך החיים של כל אחד מבני הזוג, הן בפן הכלכלי והן מבחינת היחסים עם הילדים

מאת: עו"ד אריה לרנר | אריה לרנר-משרד עורכי דין
10.09.15
תאריך עדכון: 22.10.15
6 דק'
צעדים ראשונים בהליכי גירושין/ מדריך

תחום דיני המשפחה ונושא הגירושין בפרט הינו רחב וסבוך, ומשתנה מידי יום בפסיקות בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני. ישנה חשיבות רבה לבקשות והתביעות המוגשות, לערכאה אליה פונים, לעיתוי ההגשה ולאופן הצגת עמדת בן הזוג בפני בית המשפט או בית הדין. הכרעותיהם של בית המשפט ובית הדין מבוססות על נסיבותיו הייחודיות של המקרה שבפניהם, ולא ניתן להחיל כללי אצבע אחידים על כל המקרים, ומכאן החשיבות באופן הצגת המצב.

הליך הגירושין הינו הליך מורכב מבחינה משפטית, ולרוב, למרבה הצער, אינו נעים. להחלטות שיתקבלו בעניין חלוקת הרכוש, דמי המזונות והמשמורת על הילדים, תהיה השפעה מכרעת על המשך החיים של כל אחד מבני הזוג. לכן, חשוב לנהל את ההליך לאחר מחשבה מעמיקה על כל הסוגיות העולות והסדרתם במפורש בין הצדדים.

ממה חשוב ומומלץ להמנע?

ישנם זוגות המנסים לצלוח את הליך הגירושין בדרכי נועם ובמהירות, תוך ראית טובת הילדים לנגד עיניהם, וממהרים, ללא יעוץ, לחתום על הסכם סטנדרטי וכוללני. במקרים רבים, הסכם זה אינו ממצה את כל הסוגיות העולות, הצדדים יוצאים מקופחים והנזק שנעשה הינו בלתי הפיך. חשוב לזכור, כי גם במקרה שיש הסכמה בין בני הזוג, אין להחפז לחתום על הסכם גירושין מבלי לוודא כי כל הסוגיות הוסדרו.

ישנם זוגות המנסים לחסוך בהוצאות ההליך ופונים לעורכי-דין אשר אינם בהכרח מתמחים בתחום דיני המשפחה ובתחום הגירושין בפרט. אנו עדים למקרים בהם, חרף הכוונה הטובה, הרי שחוסר הבקיאות וחוסר הנסיון מובילים לניהול הליכים מסורבלים ומיותרים, ולעיתים אף לכך שחלק מהזכויות של בן הזוג נזנחות. חשוב להדגיש בעניין זה, כי חסכון בעלויות הייצוג יכול להוביל להפסדים ניכרים ואינו משתלם בטווח הארוך.

אילו נושאים חשוב להסדיר כאשר מתגרשים? 

ישנם שני נושאים מרכזיים אותם יש להסדיר בין הצדדים המתגרשים:

המשמורת על הילדים - במקרה הנפוץ, האם נקבעת כמשמורנית על הילדים, והאב פוגש את ילדיו בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בהסדר הראיה. לאחרונה גוברת גישת המשמורת המשותפת, והאחריות ההורית השווה. לחלוקת המשמורת יש השפעה ישירה על קביעת דמי המזונות.

הפן הכלכלי - נושא זה נחלק לחלוקת הרכוש המשותף וקביעת דמי המזונות.

הרכוש המשותף של בני הזוג כולל, בין היתר, נכסים כמו דירת המגורים, רכב, חשבונות בנק ותיקי השקעות, וכן נכסי קריירה, מוניטין אישי וזכויות פנסיוניות.  
קביעת דמי המזונות נגזרת מגובה הכנסות ההורים וצרכי הילדים ונסמכת בין היתר על חלוקת המשמורת על הילדים.
כאמור, בכל אחד מהתחומים, נושאים רבים אליהם יש להתייחס, ולכן חשוב לוודא כי כל הנושאים גלויים ושום דבר לא נשכח מאחור.

מהן האפשרויות להתגרש?

הסכם גירושין בהסכמה – ישנם מקרים בהם הפער בין הצדדים אינו גדול (ובמקרים בהם אין רכוש רב לחלק), וניתן יהיה לגבש הסכם גירושין בהסכמת שני הצדדים. הליך זה הינו יעיל, קצר וחסכוני יותר עבור הצדדים, משאיר משפחה שיכולה לקיים יחסים תקינים, ואף ממזער את הנזק שנגרם לילדים. לא תמיד בני הזוג מודעים לאפשרות להגיע להסכם ביניהם ולייתר את ההליכים המשפטיים, ובמקרים בהם הדבר מתאפשר, יש לעודד זאת.

יחד עם זאת, אין לתת לרצון לסיים בהסכמה את המחלוקות לגבור על הצורך לשמור על הזכויות של כל אחד מהצדדים. אין להיכנע לאיומי לחץ של הצד השני שיובילו לויתורים מרחיקי לכת, רק בכדי להגיע להסכם. במידה שההסכם אינו מבטא את טובתו של בן הזוג, יש לוותר על דרך זו, ולפנות להליכים המשפטיים.

פניה לבתי המשפט – בית הדין הרבני הינו הסמכות הייחודית לדון בתביעות גירושין אצל בני הזוג יהודים ובני זוג מעורבים יתגרשו בבית המשפט לענייני משפחה לו ניתנת סמכות במקרה זה. יחד עם זאת, הסמכות המקבילה לדון בנושאי הרכוש, המזונות והסדרי הראיה נתונה הן לבית הדין הרבני והן לבית המשפט לענייני משפחה. באופן כללי ניתן לומר, כי בית המשפט לענייני משפחה הינו ליברלי יותר בפסיקותיו ונוטה יותר לטובת האישה, בעיקר בכל הנוגע למשמורת הקטינים ואחזקתם וכן בעניין מזונות הקטינים.  

בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני חלים חוקים שונים, והגישה כלפי נשים וגברים היא שונה בכל טריבונל בהתאמה, ובהמשך לכך כל ערכאה עשויה להגיע לפסיקה אחרת בדונה באותו מקרה. ישנה חשיבות רבה לשאלה לאיזו ערכאה להגיש את התביעות והבקשות, ומה בדיוק לתבוע ובאיזו מסגרת, כדי שהתביעה תכלול את כל הסוגיות הכרוכות בה. ההליכים לא פעם כוללים חוות דעת של אנשי מקצוע והליכים מול הרשויות ונדרשת בקיאות בהתנהלות זו.

הראיות, הטענות וחוות הדעת המקצועיות הן המגבשות את עמדת בית המשפט או בית הדין, ועלינו להציגן באופן שישכנע בית המשפט או בית הדין להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבור בן הזוג, הן מבחינה כלכלית והן מבחינת יחסיו עם הילדים. 

גם במהלך ניהול ההליכים, אסור להיכנע לויתורים רק כדי לסיים את התהליך, ולא תמיד יהיה זה נכון להישמע לניסיונות שכנוע  מצד בן הזוג השני או אף מעורך הדין, במידה שמרגישים כי לא הושגה התוצאה הרצויה. 

המלצה לסיום - מיצוי האפשרות להגיע להסכמות

לסיכום, להליך הגירושין מגיעים בני הזוג כאשר היחסים ביניהם מעורערים, מה שמוביל במקרים רבים למלחמה מתמשכת ומייגעת הפוגעת רבות בכל אחד מבני הזוג וכמובן בילדים. במידת האפשר, יש להמנע מניהול הליכים ארוכים ומיותרים, ולנסות למצות את האפשרות להגיע להסכמות בין הצדדים. גם במקרה כזה, יש לקבל ליווי משפטי מקצועי מעורך-דין המתמחה בתחום זה בלבד, כדי לוודא כי מלוא הסוגיות הוסדרו בין הצדדים, כאשר חסכון בהוצאה זו עלול לגרום לנזקים בלתי הפיכים ולהוביל להפסד בטווח הארוך.   

הסכם גירושין בהסכמה הוא כמובן האפשרות העדיפה, אך לא בכל מחיר. אין להתקשר בהסכם גירושין רע רק לשם ההסכמה, ובמקרים המתאימים, לא יהיה מנוס מלהגיש תביעות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. יש להזהר מויתורים ופשרות כתגובה לסחטנות של הצד השני, ולאורך כל ההליכים לוודא כי עמדת בן הזוג מיוצגת נאמנה. 

סוגית הגירושין היא סוגיה משפטית מורכבת ורחבה, ודורשת היכרות מעמיקה עם הדין החל בכל אחת מהערכאות, כמו גם עם השינויים המתרחשים מידי יום בפסיקת בתי המשפט. ההכרעה בשאלת איזון המשאבים והמזונות ובשאלת המשמורת תהיה בכל מקרה לגופו, ולכן לדרך הצגת עמדת בן הזוג בפני בית המשפט תהיה השפעה מהותית על התוצאה. בתחום זה, אולי יותר מרוב תחומי המשפט האחרים, ההתמחות, הידע, הנסיון והמקצועיות של עורך-הדין המייצג, יתרמו לניהול הליך קצר ויעיל, תוך הסדרת מלוא הזכויות של בן הזוג, ומזעור הנזק הן לצדדים והן לילדים.      

*עו"ד אריה לרנר בעל משרד עורכי-דין הnתמחה בענייני משפחה וירושה

אריה לרנר-משרד עורכי דין

אריה לרנר-משרד עורכי דין

עו"ד אריה לרנר, בעל תואר ראשון במשפטים, מנהל משרד פרטי בב"ש העוסק בתחום המשפט האזרחי. שירותי המשרד כוללים ייעוץ וייצוג משפטי, ייצוג מול בתי משפט לענייני משפחה, בתי דין רבניים וכן בתי המשפט המחוזיים, עריכת הסכמי גירושין, הסכמים לחיים משותפים וכן הסכמי ממון.
הוצאה לפועל, דיני משפחה וגירושין

האם מאמר זה עזר לך?

contactלקבלת ייעוץ מאריה לרנר-משרד עורכי דין

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
אריה לרנר-משרד עורכי דין

לקבלת ייעוץ מאריה לרנר-משרד עורכי דין