משפטי– זאפ
משפטימיסיםגילוי מרצון - זה הזמן לפנות לרשות המיסים

גילוי מרצון - זה הזמן לפנות לרשות המיסים

קריאה אחרונה למחזיקי כספים ונכסים מחוץ לישראל: הקדימו את הרשות ופנו לגילוי מרצון

11.10.15
תאריך עדכון: 11.10.15
5 דק'
גילוי מרצון - זה הזמן לפנות לרשות המיסים

נותרו מספר חודשים אחרונים לסיומו של נוהל הגילוי מרצון במסגרתו יכולים מחזיקי כספים ונכסים בארץ ובחו"ל אשר לא דיווחו על כספם לרשויות המס בישראל וכן למשכירי דירות בישראל ומחוצה לה, אשר לא דיווחו לרשות על הכנסתם משכירות, לפנות מרצונם החופשי אל רשות המיסים בגילוי מרצון, להצהיר על ההון באופן מלא, לשאת בתשלום המס וליהנות מחיסיון מהעמדה לדין פלילי ומטור מקנסות אזרחיים מיותרים.

התהדקות טבעת הפיקוח הבינ"ל סביב מעלימי המס
בשנים האחרונות חלה עליית מדרגה משמעותית בטיפול הבינלאומי בתפיסתם של מעלימי המס בכל העולם. מדינות העולם השונות ובראשן ארה"ב הבינו, כי שיתוף והחלפת מידע בין רשויות מס בכל העולם יסייע רבות לתפיסת מעלימי המס המחזיקים כספים ונכסים אשר אינם מדווחים לרשויות הרלוונטיות במדינות השונות.

כך בשנת 2014 נכנס לתוקפו חוק ה- FATCA  האמריקאי המחייב כל מוסד פיננסי בעולם בדיווח על אזרחי ארה"ב המחזיקים חשבונות בנק בתחומו (עליו חתומות למעלה ממאה מדינות), וכתוצאה מחוק, זה אימץ ה- OECD את עקרונות החוק תוך ניסוח אמנת המודל בה מופיעה התייחסות ספציפית לחילופי מידע אוטומטיים בין מדינות ולמהלכים להידוק הטבעת סביב מעלימי המס בכל העולם. על האמנה חתומות מדינות רבות בעולם, כולל מדינת ישראל.
בכך תמה תקופת החיסיון הבנקאי השוויצרי ובעצם תם לחלוטין החיסיון הבנקאי העולמי.

המהלכים הישראליים לתפיסת מעלימי המס
גם רשות המיסים הישראלית לא נותרה מאחור, וכבר בימים אלו מונחת על שולחן הכנסת הצעת חוק אשר תאפשר את חילופי המידע האוטומטיים עם רשויות מיסים במדינות אחרות וכן צעדים נוספים אשר יסייעו לתפיסת מעלימי המס, כגון: צמצום השימוש במזומן, הטלת חובת דיווח על הבנקים בפעולות מסוימות ועוד.

בהקשר זה יוזכר ביקורו הפתאומי של מנהל רשות המיסים, מר משה אשר, בשוויץ ופגישתו עם הבנקים הגדולים וכן חשיפת רשימות מחזיקי חשבון ישראלים בשניים או שלושה בנקים גדולים בשוויץ ונקיטת צעדים פליליים כנגד בעלי החשבונות.

המגמה העולמית להידוק הטבעת סביב מעלימי המס ולתפיסתם רק הולכת וצוברת תאוצה מיום ליום, וסביר כי בתוך תקופה לא ארוכה של מספר שנים יהיה קשה ביותר להמשיך ולהסתיר הון שחור מסביב לעולם, וצפוי כי נראה בישראל עוד ועוד מעצרים של מעלימי מס המחזיקים כספים ונכסים שלא דווחו לרשויות בישראל, תוך החמרת הענישה כנגדם.

נוהל הגילוי מרצון
בד בבד עם מהלכי הרשות לתפיסת מעלימי המס, מאפשרת הרשות בימים אלה ובפעם האחרונה למעלימי המס לשוב בתשובה ולגלות מרצונם את ההון הלא מדווח אשר ברשותם ולשלם את מלוא המס בגינו ובתמורה מתחייבת הרשות שלא להעמיד את אותם הפונים לדין פלילי.

הנוהל האחרון לגילוי מרצון פורסם במהלך חודש ספטמבר 2014 והוא תקף עד לסוף שנת 2016. עם זאת, הוראת השעה המאפשרת לבצע פנייה אל הרשות בצורה אנונימית (אשר לו יתרונות משמעותיים, כמובן) וכן ההוראה המאפשרת לפנות במסגרת מסלול מקוצר ופשוט יותר (בו סך ההון לא יעלה על 2 מיליון ₪ וחבות המס לא תעלה על חצי מיליון ₪) הסתיימה בחודש ספטמבר האחרון ובכל זאת, בימים האחרונים נאותה הרשות להאריך מעט את הוראת השעה במספר חודשים נוספים בלבד.

כאן המקום לציין, כי זוהי ההזדמנות האחרונה למעלימי המס ולמחזיקי כספים ונכסים בעולם אשר לא דווחו לרשות עד היום, לשוב ולדווח לרשויות על הונם בתמורה לקבלת חסינות מלאה מהעמדה לדין פלילי ומחשיפה לקנסות כבדים במישור האזרחי.

הליך מומלץ ובטוח
כיום, במתכונתו החדשה של הליך הגילוי מצון, מדובר בהליך מאוד בטוח ונוח המאפשר לנישום לשוב בתשובה וליישר קו עם הרשות ובכך להסיר את הדאגה מתפיסתו ע"י רשויות המיסים". עם זאת, עיקר העבודה בתיקי הגילוי מרצון מתחיל דווקא בהכנת התיק בשלביו המקדימים טרם הפנייה לרשות, שכן הכנה זו יכולה להפחית באופן משמעותי את חבות המס של הנישום באחוזים משמעותיים ביותר.

ע"פ נתוני הרשות במסגרת הנוהל החדש שפורסם בשנה שעברה, קיבלה הרשות למעלה מ- 2600 פניות לגילוי מרצון, בהן גלום הון של למעלה מעשרה מיליארד ₪. תמהיל הפונים אל הרשות מורכב הן מאנשים מבוגרים והן מצעירים יחסית, אשר חלקם קיבלו את ההון מחוץ לישראל בירושה, ואילו חלקם הפיקו את ההון בעצמם ולא דיווחו עליו לרשות לאורך השנים. מרבית הפניות עד כה נעשו דווקא באופן אנונימי.

בעשר השנים האחרונות ובמיוחד בשנתיים האחרונות, מורגש גל פניות גדול  מצד בעלי חשבונות ונכסים בחו"ל, אשר לא דיווחו על הונם בישראל ואף מצד בעלי נכסים בישראל אשר לא דיווחו על הכנסתם משכירות, המבקשים כעת "לנקות את השולחן" וליישר קו עם הרשות. קשה לתת הערכה גסה וגורפת לחבות המס של הנישומים השונים, שכן המס משתנה בין מקרה למקרה בהתחשב בנסיבותיו השונות ותלוי מאוד בהכנת התיק כאמור. עם זאת, ניתן לציין בזהירות כי ניתן גם כיום לספק תוצאה טובה ביותר בכל קנה מידה גם עבור נישומים אשר הרוויחו את כספם לאורך השנים ולא דיווחו על כך לרשויות. למרות זאת, חשוב להדגיש, כי טרם הפנייה לרשות חשוב להתייעץ עם עורך דין מוסמך ומומחה בתחום כדי שיחווה דעתו בסוגיה הרלוונטית ובהתחשב בנסיבות, וידע לתת הערכה לחבות המס הסופית בתיק.

חלון זמן קצר לנוהל הגילוי מרצון
ולסיום, יודגש שוב חלון הזמן הקצר אשר נותר לנוהל הגילוי מרצון, ומשכך מומלץ למעלימי המס להתעורר בטרם יהיה מאוחר מידי ולפנות לבעל מקצוע בקי, מוסמך ומנוסה ודרכו לפנות אל הרשות בגילוי מרצון ובכך להינצל מהליך פלילי ומתשלום מס מיותר.

בסופו של דבר ההצהרה על ההון שאינו מדווח תיטיב עם מדינת ישראל בהזרמת כסף רב לקופת המדינה ובהשבת כסף רב לתחומי מדינת ישראל, ממנו תניב המדינה הכנסות ממיסים לאורך שנים רבות, תוך קיומו של מסחר בכסף המוצהר בישראל.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום