Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

עבר פלילי - בעייתי גם לקבלת עבודה

עבר פלילי נחשב כ"כתם". מעסיקים רבים לא ירצו להעסיק מועמדים שיש להם עבר פלילי, ובעלי רישום פלילי יתקשו לפעמים להשתלב בחברה.

מאת: מערכת משפטי |
07.01.10
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
עבר פלילי - בעייתי גם לקבלת עבודה

עבר פלילי נחשב כ"כתם". מעסיקים רבים לא ירצו להעסיק מועמדים שיש להם עבר פלילי, ובעלי עבר פלילי יתקשו לפעמים להשתלב בחברה. האומנם עבר פלילי הוא כה מכביד? האם יש רלוונטיות לסוג העבר הפלילי שהאדם שיש לו כזה נושא עימו?

שיקול לעונש

כאשר ביהמ"ש מחליט להרשיע נאשם, בבואו לגזור את העונש הוא בוחן, בין היתר, האם לנאשם יש עבר פלילי. השאלה אם לאדם שהורשע יש עבר ורישום פלילי קודם, יכולה להשפיע על חומרת העונש שביהמ"ש יחליט לגזור. אם לאדם יש עבר פלילי מכביד, כלומר: הוא ביצע הרבה עבירות והורשע בהן, ביהמ"ש יבין כי מדובר כאן בעבריין שלא לומד לקח, נוטה לחזור על דרכיו הרעות, וייתכן כי ירצה למצות איתו את חומרת הדין ולהטיל עליו עונש כבד. לעומת זאת, אם לאדם שהורשע יש עבר פלילי קל או שאין לו בכלל עבר פלילי, ביהמ"ש יטה להתחשב בכך ולגזור עליו עונש קל.

ישנם אנשים "מן השורה" אשר הסתבכו באופן חד-פעמי וביצעו עבירה, אין להם כל עבר או רישום/תיק פלילי, ויהיה זה אך הוגן לגזור עליהם עונש קל, בשונה מעבריין שבצע עבירה דומה, שהיא רק אחת מבין רבות בהן הורשע בעבר.

שיקול למעצר

עבר פלילי רלוונטי גם בשלב שלפני הגשת כתב אישום, כאשר ביהמ"ש שוקל האם להיענות לבקשת התביעה ולעצור את החשוד, או שמא להסתפק בחלופת מעצר. קיומו של עבר פלילי משמעותי יכול להוות אינדיקציה למסוכנות, ולהשפיע על ההחלטה שלא לאפשר לחשוד ליהנות מחירות חלקית במעצר בית, אלא להורות כי ישהה בבית במעצר תחת סורג ובריח.

היעדר עבר פלילי לא עוזר

חשוב לציין, כי ישנן עבירות, שלגביהן העובדה כי לנאשם אין עבר פלילי, או עבר פלילי קל מאוד, לא תשנה ולא תעמוד לזכותו. הדבר תלוי בנסיבות ובסוג העבירה. כך למשל, בית המשפט העליון קבע במסגרת פסק-דין שעסק בסחר בסמים, כי חרף עברו הנקי של הנאשם וגילו הצעיר, אין מקום לשחררו לחלופת מעצר. כשאדם נאשם בעבירות של סחר בסמים, המסוכנות היא ברורה ויש צורך להגן על הציבור ולהורות כי ישהה מאחורי סורג ובריח. (בש"פ 294/06 סאמר בלעום נ' מדינת ישראל).

עבר פלילי ועבודה

תנאי לקבלה למשרות רבות הוא: "העדר עבר פלילי". אמנם למעסיק אין בעיקרון זכות לדרוש את הרישום הפלילי של אדם (רק גופים מסוימים רשאים לעשות כן), אולם בפועל מעסיקים רבים רוצים לוודא שלמועמד הפוטנציאלי אין כל עבר פלילי.

כמו-כן, לפעמים עבר פלילי עשוי למנוע מאדם להתמנות למשרה ציבורית, במיוחד כזו הכוללת הכוונה ופיקוח על עובדים אחרים.

עוד בנושא:

מחיקת רישום פלילי - להשאיר את העבר מאחור/ מדריך

מאיימים על  מישהו? היזהרו מעבירה פלילית

תעודת יושר - מהי? מה משמעותה?

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים