משפטי– זאפ
משפטימשפט מסחריחוזיםחב' מיסטר ספרינקלר שזכתה בשלום הפסידה בערעור שהגישה חב' שלמה חביב

חב' מיסטר ספרינקלר שזכתה בשלום הפסידה בערעור שהגישה חב' שלמה חביב

מחלוקת בעניין ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות- מה פסק ביהמ"ש?

מאת: מערכת משפטי
08.11.10
תאריך עדכון: 08.11.10
3 דק'
חב' מיסטר ספרינקלר שזכתה בשלום הפסידה בערעור שהגישה חב' שלמה חביב

בימ"ש השלום בטבריה דן בתביעה שהגישה חב' מיסטר ספרינקלר ישראל בע"מ , תאגיד רשום העוסק בהתקנת מערכות אוטומטיות לכיבוי אש באמצעות מתזי מים (ספרינקלרים) נגד החב' הטבריינית שלמה חביב חברה לעבודות עפר בע"מ.

החב' הטבריינית, הנתבעת, זכתה במכרז שפרסם משרד הביטחון לביצוע עבודות שונות, כולל עבודות פיתוח, תשתיות, והתקנת מערכת כיבוי אש במבנה בעתלית.

הנתבעת פנתה למיסטר ספרינקלר בהצעה לשמש קבלן משנה לצורך התקנת מערכת ספרינקלרים במבנה.  
הצדדים ניהלו ביניהם מו"מ שבעקבותיו נחתם ב-8 באוקטובר 2002 חוזה. סעיף 12 לחוזה קובע, כי התמורה שתשולם לתובעת תהיה על בסיס כתב הכמויות בניכוי 17% (רווח קבלני) ובניכוי 18% מתמורה שתשולם עבור עבודות נוספות.

האם יתרת התמורה סולקה במלואה?
העבודה בוצעה ע"י התובעת והסתיימה עוד בשנת 2002. המחלוקת שהובאה בפני ביהמ"ש היא האם סולקה יתרת תמורת העבודה במלואה, או לא.

לטענת התובעת, הנתבעת ערכה לעבודות התובעת חשבון שרירותי שלא בתום לב. רכיבים מסוימים לא אושרו כלל לתשלום ורכיבים אחרים אושרו באופן חלקי או תחת הגדרות לא מתאימות ובמחירים מופחתים.
השופטת תמר נסים שי בחנה את פרטי החוזה ואת ביצוע העבודה והתשלום, והגיעה למסקנה כי יש ממש בטענות התובעת, וכי הנתבעת חייבת לה כספים.

בהתאם לכך חויבה חב' שלמה חביב לשלם לחב' מיסטר ספרינקלר סך של 73,063.82 שקלים.
מסכום זה נקבע, כי יש להפחית סך של 9,481.56 שקלים אשר שולמו לאחר הגשת התביעה. בנוסף, חויבה החברה הטבריינית בהוצאות התובעת ובשכ"ט עו"ד בסך של 10,000 שקלים.

(ת"א 2038-05 מיסטר ספרינקלר ישראל בע"מ נ' שלמה חביב חברה לעבודות עפר בע"מ)

על פסק דין זה הוגש ערעור מטעם חב' שלמה חביב. סגן  נשיא ביהמ"ש המחוזי בנצרת, השופט אברהם אברהם, קיבל את עמדתה של חב' שלמה חביב, וקבע כי לנוכח העובדה שעסקינן בהסכם המתנה את התשלום למיסטר ספרינקלר באישור חשבונותיה ועבודותיה ע"י משרד הביטחון (הסכם מסוג "גב אל גב"), כי אז בהיעדר אישור שכזה ע"י משרד הביטחון לאותן עבודות שנויות במחלוקת, לא קמה הזכות של מיסטר ספרינקלר לקבל תשלום כספי כלשהו מאת חב' שלמה חביב בגין אותן עבודות בלתי מאושרות.
בהתאם לכך, ביטל השופט את פסק דינו של בימ"ש השלום, וכן את החיוב הכספי שהוטל על חב' שלמה חביב. השופט חייב את חב' מיסטר ספרינקלר בתשלום הוצאותיה של חב' שלמה חביב בהליך הערעור וכן בשכר טרחת עו"ד בסך של 20,000 שקלים.

(ע"א 11840-12-10 שלמה חביב חברה לעבודות עפר נ' מיסטר ספרינקלר)

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום