Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

פיצויי פיטורים - מגיע לכם?

עבדתם במשרד מכובד 8 חודשים, ואז פוטרתם. האם תהיו זכאים לפיצויי פיטורים?

מאת: מערכת משפטי |
07.01.10
תאריך עדכון: 12.03.19
3 דק'
פיצויי פיטורים - מגיע לכם?

עבדתם במשרד מכובד 8 חודשים, ואז פוטרתם. האם תהיו זכאים לפיצויי פיטורים? במקרה אחר, עבדתם תקופה לא קצרה, השקעתם בעבודה, הייתם טובים ומוערכים, אך מכל מיני סיבות החלטתם להתפטר. האם תקבלו פיצויים?

באילו נסיבות יש זכאות לפיצויי פיטורים וכיצד הם מחושבים?

פיצויי פיטורין - פיצויים שעובד מקבל כאשר הוא מפוטר. הפיצויים  משמשים לפיצוי על אובדן מקור פרנסה. גובה הפיצויים הוא מכפלה של שכר היסוד ברוטו בשנות הוותק.

למציאת עו"ד פיצויי פיטורין באינדקס משפטי

הזכות לפיצויי פיטורין

הזכות לפיצויי פיטורין כלולה במסגרת זכויות עובדים בישראל, אך אינה זכות מוחלטת ולא בכל מקרה שבו העובד פוטר הוא יהיה זכאי לקבלת פיצויי פיטורין.

באופן עקרוני, עובד שעבד שנה אחת ברציפות ופוטר, זכאי לפיצויי פיטורין. החוק לוקח בחשבון גם מצבים שבהם העובד לא השלים שנה רצופה מסיבות שונות, שאם הן מתקיימות, לא נפגעת זכותו לפיצויי פיטורים. בין הסיבות להפסקת העבודה שאינן מונעות זכאות לפיצויי פיטורין ניתן למנות: שירות מילואים, חופשה שנתית, ימי אבל, תאונה או מחלה, שביתה וכד'.

התפטרות שמזכה בפיצויים

במקרים מסוימים, אם החלטתם להתפטר, ההתפטרות תיחשב כפיטורין, ותהיו זכאים לפיצויים ("התפטרות בדין מפוטר"). כך למשל, עובד שהתפטר בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה שלו או בשל נסיבות אחרות הקשורות לעבודה, יהיה זכאי לפיצויים. אין כיום הגדרה חד-משמעית באשר לשאלה מתי הרעה בתנאי העבודה תיחשב הרעה מוחשית שמזכה בפיצויי פיטורין. כאשר מקרה מסוים מגיע לבית הדין לעבודה, בית הדין בוחן את המקרה לגופו, והשאלה אם התנאים של העובד הורעו בצורה מוחשית והוא זכאי לפיצויים בשל התפטרותו נתונה לפרשנות בית הדין.

סוגים נוספים של התפטרות שרואים אותה כפיטורים לצורך זכאות לפיצויים: התפטרות עקב שהייה במעון לנשים מוכות, התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים (לרגל נישואין- מעבר למקום היישוב של בן הזוג או מעבר לישוב חקלאי), התפטרות לרגל מצב בריאותי והתפטרות של עובדת שילדה תוך 9 חודשים מיום הלידה- כאשר ההתפטרות נעשית במטרה לטפל בילד.

שלילה או הפחתת פיצויים

ישנם נסיבות, שבהתקיימן בית הדין לעבודה רשאי לשלול מעובד פיצויי פיטורין, או להפחית מהסכום המגיע לו. כך למשל, כאשר עובד מעל או גנב מהמעביד. הפסיקה קבעה, כי לא בקלות ישללו מעובד פיצויי פיטורין המגיעים לו ע"פ חוק, ואולם אם העובד בצע עבירה חמורה שפוגעת ביחסי האמון המיוחדים בינו לבין מעסיקו, ניתן לשלול ממנו את הפיצויים. כמובן, שיש לבחון כל מקרה לגופו בקפידה.

עוד בנושא:

זכאות לפיצויי פיטורין גם במקרה של התפטרות

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים